Tryggt bostadsköp

Ett tryggt bostadsköp

Att köpa bostad är en av livets största investeringar. Vi vill att ditt bostadsköp ska bli så tryggt som möjligt och erbjuder trygghetsgaranti som en extra säkerhet om något oväntat skulle ske. Det innebär bland annat att du som bostadsköpare kan ansöka om att frånträda ditt köp eller flytta fram ditt tillträde om du exempelvis inte skulle få din bostad såld eller blir arbetslös.

Tryggt bostadsköp

Frånträdesskydd

Om du eller någon i ditt hushåll skulle drabbas av allvarlig sjukdom eller dödsfall har du möjlighet att ansöka om att frånträda köpet och ingångna avtal. Frånträdet kan ske när som helst under köpprocessen fram till inflyttningsdagen. Vid frånträdet återfår du hela din insats utan ränta.

Läs mer om vårt frånträdesskydd

Arbetslöshet eller långtidssjukskrivning

Arbetslöshet eller långtidssjukskrivning

Om du blir arbetslös eller långtidssjukriven efter att du undertecknat förhands-, upplåtelse-, överlåtelse- eller köpeavtal kan du ansöka om att dra tillbaka ditt köp och ingångna avtal. Vid ett sådant frånträdande kommer du att återfå hela din insats utan någon ränta eller andra avgifter.

Läs mer om arbetslöshet eller sjukskrivning

Tillträdesskydd

Tillträdesskydd

Om du inte lyckas sälja din tidigare bostad innan tillträdet till den nya bostaden kan du ansöka om att flytta fram din tillträdesdag. Tillträdesskyddet gör det möjligt att flytta fram tillträdet i upp till nio månader från ursprungsdatumet. På så sätt får du längre tid på dig att sälja din tidigare bostad och du slipper dubbla boendekostnader.

Läs mer om vårt tillträdesskydd

Insatsgaranti

Vi erbjuder även insatsgaranti. Det ger dig som kund extra trygghet i och med att du får tillbaka din insats om entreprenören eller föreningen mot förmodan skulle gå i konkurs och inte kan återbetala din investering. För att försäkra våra kunders ekonomiska trygghet följer vi Bostadsrättslagens bestämmelser och kriterier för insatsgaranti.

Stabil ekonomi i bostadsrättsföreningen

Redan under byggnationen skapar byggandestyrelsen i den nybildade bostadsrättsföreningen först en kostnadskalkyl och sedan en ekonomisk plan. Detta är dokument som bland annat inkluderar information om föreningens förväntade intäkter (månadsavgifter) och kostnader (drift och underhåll). För att försäkra att föreningen får en stabil start, granskas både kostnadskalkylen och den ekonomiska planen av två oberoende intygsgivare som godkänts av Boverket. Det är viktigt för att säkerställa att föreningens ekonomi är välgrundad och i balans.

Trygghet hela vägen

Det är viktigt att du som kund känner dig trygg hela vägen – från intresseanmälan tills du flyttat in i och skapar din nya vardag i din nya drömbostad. När du köper en bostad av Egnahemsbolaget kan du vara säker på att vi gjort vad vi kan för att din bostad ska bli så bra som möjligt. Vi önskar att du ska känna att hemma är bäst.
Vi köper osålda bostadsrätter
Egnahemsbolaget köper de bostadsrätter som eventuellt inte sålts och tar ansvar för månadsavgifterna. På så vis undviker bostadsrättsföreningen ekonomisk belastning från osålda lägenheter. Finns det outnyttjade lokaler eller parkeringsplatser vid inflyttningsdatumet så står Egnahemsbolaget för de uteblivna hyresintäkterna (max fem år). Vi täcker alltså föreningens eventuellt förlorade hyresintäkter som räknats med i den ekonomiska planen.

Färdigställandeskydd för äganderätt

För att säkerställa din trygghet under byggprocessen inkluderar vi ett färdigställandeskydd vid köpet av en äganderätt. Skyddet tryggar din investering och täcker eventuella extrakostnader som kan uppstå om byggentreprenören mot förmodan inte fullgör sina åtaganden exempelvis vid en konkurs. Dessutom omfattar försäkringen även kostnader för eventuella fel eller skador som upptäcks vid slutbesiktningen och måste åtgärdas.

Besiktning och garantier

Efter färdigställandet av din nya bostad (bostads- och äganderätt) genomförs en slutbesiktning för att säkerställa att bostaden uppfyller de krav som ställts och att inga fel finns. När bostaden är besiktigad och godkänd lämnar Egnahemsbolaget en garanti på bostaden i fem år. Om du som boende upptäcker något fel i din bostad ska du alltid kontakta föreningens styrelse. Styrelsen kan i sin tur anmäla eventuella fel till Egnahemsbolaget.

En trygg start för bostadsrättföreningen

För att säkerställa att medlemmarnas intressen tas tillvara bildas bostadsrättsföreningen redan under byggnationen av bostäderna. En så kallad byggandestyrelse tillsätts och där ingår alltid fristående styrelserepresentanter. På så sätt kan vi upprätthålla tydliga gränser mellan Egnahemsbolaget och föreningen samt undvika eventuella jävsituationer där någon är partisk.
Byggandestyrelsen sitter kvar i ungefär ett halvår efter sista tillträdet, innan föreningens medlemmar, det vill säga du och dina grannar, tar över. Under den perioden så säkerställer byggandestyrelsen att föreningen har de avtal som behövs första året efter inflyttning, såsom avtal för ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel.
De boende som sedan ingår i föreningens styrelse erbjuds utbildning i styrelsearbete. När de boende sedan tar över styrelsen fungerar de tidigare styrelserepresentanterna som ett extra stöd under en övergångsfas.

Allt detta ger boende i bostadsrättsföreningen en trygg start och möjlighet att bilda föreningens styrelse i lugn och ro.

*Egnahemsbolaget reserverar sig för eventuella felskrivningar och förbehåller sig rätten till ändringar.