Frånträdesskydd

Vi värnar om din trygghet som köpare och strävar efter att erbjuda extra säkerhet om olyckan skulle vara framme.

Tryggt bostadsköp

Om du eller någon i ditt hushåll drabbas av allvarlig sjukdom eller dödsfall efter att du har skrivit under ett bindande avtal, kan du ansöka om att få avbryta köpet. Med hushåll avser vi alla personer som är folkbokförda på samma adress, vilket innefattar ensamstående, sammanboende och barn under 18 år.

Vid frånträdet återfår du eller dödsboet hela den erlagda investeringen utan några ytterligare kostnader som räntor eller avgifter, och vi upprättar en skriftlig överenskommelse om avtalets upphörande. Ersättningen kan inte överstiga din erlagda investering. Notera att frånträdandet endast är möjligt före avtalad tillträdesdag. I händelse av frånträdande på grund av kritisk sjukdom kan du bli ombedd att tillhandahålla ett läkarintyg för att underlätta hanteringen. Köparen eller dödsboet svarar för eventuella skattekonsekvenser som påförs köparen som en följd av frånträdandet.

Vi definierar kritisk sjukdom som ett medicinskt tillstånd som anses vara livshotande eller livsförändrande och som kräver omedelbar vård och behandling. Det kan vara resultatet av plötslig sjukdom, ett allvarligt olycksfall eller försämring av en kronisk sjukdom. Egnahemsbolaget förbehåller rätten att göra individuella bedömningar. Vid tvetydigheter om vad som definieras som kritisk sjukdom har Egnahemsbolaget tolkningsföreträde.

*Egnahemsbolaget reserverar sig för eventuella felskrivningar och förbehåller sig rätten till ändringar.