Tillgänglighets­redogörelse för egnahemsbolaget.se

Göteborgs Egnahems AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för egnahemsbolaget.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på webbsidans tillgänglighet.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet och utföra de tjänster som finns oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För egnahemsbolaget.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är egnahemsbolaget.se?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Allmänna brister

  • Kontrast mellan text- och bakgrundsfärg är inte tillräcklig överallt
  • Kontrast mellan länkfärg och bakgrund är inte tillräcklig för att möta nivå AAA
  • Bildelement saknar alt attribut
  • Webbplatsen är inte tekniskt sökordsoptimerad

För dig som använder skärmläsare

Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria.

Så har vi testat webbplatsens tillgänglighet

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Vi gör även löpande manuella granskningar av webbplatsen och samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du kontakta oss för att rapportera detta så att vi får kännedom om problemen.

Du kan också höra av dig om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder.

Kontakta oss via:
E-post: egnahemsbolaget@egnahemsbolaget.se
Telefon: 031-707 70 00
Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 1 juli 2022.