Tillträdesskydd

Om du inte skulle lyckas sälja din bostad kan du ansöka om att få flytta fram din tillträdesdag med upp till nio månader.

Tillträdesskydd

För att ta del av tillträdesskyddet behöver din bostad ha legat ute till försäljning hos en licenserad mäklare i minst tre månader innan avtalat tillträde. Du behöver även uppfylla villkoren för tillträdesskydd. Vid användande behöver du inte betala någon månadsavgift. Egnahemsbolaget kan komma och be om dokumentation såsom mäklarkontakt, annonseringshistorik eller marknadsföringsplan.
Köparen svarar för eventuella skattekonsekvenser som påförs köparen som en följd av en framflyttning.

Villkor

  • Den tidigare bostaden måste vara en lägenhet eller en-/tvåfamiljshus.
  • Den tidigare bostaden måste ha varit en permanent bostad. Med permanent menar vi att du ska ha bott och varit folkbokförd där i minst ett år före försäljningen.

Om oförutsedda skador skulle ske under försäljningsperioden måste dessa åtgärdas minst tre månader innan tillträdesdagen. Det vill säga skador som orsakats av exempelvis en brand eller storm

*Egnahemsbolaget reserverar sig för eventuella felskrivningar och förbehåller sig rätten till ändringar.