Vår historia

Vi förverkligar drömmar i Göteborg

Egnahemsbolaget föddes 1933 och sedan dess har vi byggt över
10 000 bostäder runt om i Göteborg. Målet har alltid varit samma – att fler göteborgare ska kunna förverkliga drömmen om att äga sin egen bostad. Att blanda hustyper och ägandeformer har också visat sig vara ett bra sätt att förena staden och människorna som bor i den. Därför har vi störst fokus på att bygga nya bostadsrätter och småhus i områden där det mest finns hyresrätter.

Att människor ges möjlighet att äga sitt boende, i den stadsdel de trivs bäst, skapar stolthet och trivsel. Alla ska känna sig hemma i Göteborg!

Svartvitt foto nytt

Alla egna hem i Göteborg

Egnahemsbolagets första projekt var villor i Bräcke på Hisingen på 1930-talet. Sedan har det fortsatt med bland annat rad- och kedjehus i Åkered i Västra Frölunda på 1960-talet, fram till 2020-talets projekt med bostadsrättslägenheter i till exempel Sisjön, Hammarkullen och Länsmansgården.

På kartan här intill kan du se att vi finns nästan överallt i Göteborg. Klicka på punkterna på kartan för att läsa om varje bostadsprojekt.

1933
Småstugebyrån bildas

Göteborgs stadsfullmäktige beslutar att bilda Småstugebyrån. Uppdraget är att göra småhus tillgängliga för en bredare allmänhet.

1930-40-talet
Självbyggeri en del av idén

På 30- och 40-talet utgörs kontantinsatsen av eget arbete på cirka 200 dagsverken. Schaktning, murning, väggresning, snickeri och målning görs helt utan maskiner, så alla hjälps åt med de tunga momenten. Husen är standardiserade och mycket är prefabricerat. Dörrar och fönster är monterade i väggarna och virket färdigkapat. Innerväggarna byggs av färdiga element och köksskåpen är monterade.

1935
Sockerlådorna i Bräcke

Det första egnahemsområdet står klart i Bräcke på Hisingen. Göteborgshumorn döper snabbt husen till ”sockerlådorna”. Ett hus med fyra rum kostar 14 280 kronor. Kontantinsatsen består av eget arbete och ofta är hela familjen engagerad i bygget. Många bodde kvar i sina hus livet ut och sockerlådorna står kvar än i dag som hem för nya generationer.

1938
Fräntorp självbyggeri

Ytterligare ett stort egnahemsområde är Fräntorp med 442 självbyggda hus som står klara 1938. Precis som i Bräcke är standarden enkel med dagens mått, men rena lyxen för dem som är vana vid torrdass och kallvatten. Husen har separata sovrum, vardagsrum, rinnande vatten samt tvättstuga, toalett och badkar.

1943
Göteborgs Stads Egnahemsbyrå

Småstugebyrån blir Göteborgs Stads Egnahemsbyrå.

1960-70-talet
Familjeområden

Under 60-och 70-talet ökar barnfamiljernas efterfrågan på småhus kraftigt. Nya områden med framför allt rad- och kedjehus växer upp i nordöstra och västra Göteborg. Intresset för att bygga själv har svalnat, så de flesta husen säljs helt färdigbyggda och klara för inflytt.

1962
Åkered rad- och kedjehus

Ett av de nya småhusområden som byggs under 60-och 70-talet är Åkered i Västra Frölunda, med totalt 477 rad- och kedjehus.

1965
Egnahemsbolaget bildas

Göteborgs Stads Egnahemsbyrå blir Göteborgs Stads Egnahem AB – i dagligt tal Egnahemsbolaget.

1980-90-talet
Bykänsla och byggnadsvård

På 80-och 90-talet svänger utvecklingen mot mer varierat byggande. Områdena blir mindre och många av dem har bykänsla. Under den här tiden rustas också de nedslitna flerbostadshusen på Lindholmen upp i ett unikt samarbete mellan de boende, Egnahemsbolaget och experter på byggnadsvård.

2000-talet
Energisnålt

Med ökade insikter om klimatpåverkan växer också kraven på klimatsmart boende. 2001 byggs Sveriges första passivhus i Lindås. De 20 radhusen har gett värdefulla erfarenheter för dagens bostäder, som enbart byggs med förutsättningar för låg energiförbrukning.

2010-talet
Integration och samhällsbyggande

Staden byggs samman och befintlig bebyggelse integreras med ny bebyggelse. Nya bostadsområden byggs där det redan finns bra kollektivtrafik och en fungerande infrastruktur och service.

2021
10 000 bostäder

88 år efter starten bygger Egnahemsbolaget klart sin 10 000:e bostad. Det är ett av radhusen i Bostadsföreningen Saffransbyn i Gårdsten. Husen är byggda i moduler, transporterade hit från fabrik och monterade på plats – enligt samma princip som de första ”sockerlådorna” i Bräcke.

2022
Snart 90 år ungt

Egnahemsbolagets framtid är en fortsättning på vår historia och vårt uppdrag. Vi bygger bostadsrätter och småhus med fokus på stadsdelar som domineras av hyresrätter, eftersom vi vet att blandade upplåtelseformer är en viktig pusselbit för hela områdets utveckling. Vårt mål är att bygga bostäder som fler har råd att köpa och äga. Det bidrar till en mer hållbar utveckling och i förlängningen ett bättre samhälle.

Boken 10 000 Egna Hem: berättelsen om Egnahemsbolaget

Boken om Göteborgs egnahemshistoria

Hela historien om oss och om egnahemsrörelsens framväxt i Göteborg har vi samlat i boken ”10 000 egna hem – berättelsen om Egnahemsbolaget 1933–2022”.

Beställ din bok här