• 1933
    Bräcke2

    Småstugebyrån bildas

    Göteborgs Stadsfullmäktige beslutar att bilda Småstugebyrån. Uppdraget är att göra småhus tillgängliga för en bredare allmänhet.
  • 1930-40-talet

    Självbyggeri en del av idén

    På 30-och 40-talen utgjordes kontantinsatsen av eget arbete på cirka 200 dagsverken. Schaktning, murning, väggresning, snickeri och målning gjordes helt utan maskiner, så alla hjälptes åt med de tunga momenten. Husen var standardiserade och mycket var prefabricerat. Dörrar och fönster var monterade i väggarna och virket färdigkapat. Innerväggarna byggdes av färdiga element och köksskåpen var monterade. Många bodde kvar i sina hus livet ut och sockerlådorna står kvar än idag som hem för nya generationer.
  • 1935
    Bygger grund

    1935 Sockerlådorna i Bräcke

    Första egnahemsområdet är färdigt och Göteborgshumorn döpte dem snabbt till ”sockerlådorna”. Ett hus med fyra rum kostar 14.280 kr. Kontantinsatsen består av eget arbete och hela familjen var engagerad i bygget. Med dagens mått var standarden enkel, men för de nyinflyttade som var vana vid torrdass och kallvatten, var detta något de bara kunnat drömma om. Här fanns separata sovrum, vardagsrum, rinnande vatten samt tvättstuga, vattentoalett och badkar.
  • 1938
    Fräntorp8

    Fräntorp självbyggeri

    442 självbyggda hus med separata sovrum, vardagsrum, rinnande vatten, tvättstuga, toalett och badkar. Enkel standard med dagens mått, men rena lyxen för dem som flyttade hit från torrdass och kallvatten på gården.
  • 1943
    1943 Göteborgs stads egnahemsbyrå

    Göteborgs Stads Egnahemsbyrå

    Småstugebyrån blir Göteborgs Stads Egnahemsbyrå.
  • 1960-70-talet
    Åkered1

    Familjeområden

    Under 60-och 70-talen ökade barnfamiljernas efterfrågan på småhus kraftigt. Nya områden med framförallt rad- och kedjehus växte upp i nordöstra och västra Göteborg. Intresset för att bygga själv hade svalnat, så de flesta husen såldes helt färdigbyggda och klara för inflytt.
  • 1960
    Åkered kedjehus

    Åkered rad- och kedjehus

    477 rad- och kedjehus börjar byggas i Västra Frölunda. Ett av de nya småhusområdena med rad- och kedjehus som växte fram i västra och nordöstra Göteborg under 60- och 70-talen
  • 1965
    Egnahemsbolaget tagline rgb

    Egnahemsbolaget bildas

    Göteborgs Stads Egnahemsbyrå blir Göteborgs Stads Egnahem AB – i dagligt tal Egnahemsbolaget.
  • 1980-90-talet
    Gerrebacka 05

    Bykänsla och byggnadsvård

    På 80-och 90-talen svängde utvecklingen mot mer varierat byggande. Områdena blev mindre och många av dem med bykänsla. Under den här tiden rustades också de nerslitna flerbostadshusen på Lindholmen upp i ett unikt samarbete mellan de boende, Egnahemsbolaget och experter på byggnadsvård.
  • 2000-talet
    Linda spark 01 ny

    Energisnålt

    Med ökande insikter om klimatpåverkan växte också kraven på klimatsmart boende. 2001 byggdes Sveriges första passivhus i Lindås. De 20 radhusen gav värdefulla erfarenheter för dagens bostäder, som enbart byggs med förutsättningar för låg energiförbrukning.
  • 2010-talet

    Integration och samhällsbyggande

    Staden byggs samman och befintlig bebyggelse integreras med ny bebyggelse. Nya bostadsområden byggs där det redan finns bra kollektivtrafik och en fungerande infrastruktur och service.
  • 2019
    Brf Makrillen - Gamlestan specialvy LR

    Snart 10 000 bostäder!

    Sedan starten 1933 har Egnahemsbolaget snart byggt 10 000 bostäder. Både bostadsrätter och småhus med äganderätter.
  • 2020...
    Bergsjön personer

    Över 85 år ungt

    Framtiden är en fortsättning på vår historia och vårt uppdrag. Att utveckla Göteborg med hållbara, trivsamma och prisvärda bostäder för fler göteborgare. Framförallt i de områden som har mest hyresrätter.