Upphandlingar

Vill du bygga Göteborg med oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med entreprenörer som har samma inställning till byggkvalitet och kostnadseffektivitet som vi har. Vårt mål är att ligga på en årstakt av cirka 300 nya bostäder med bostadsrätt och äganderätt – villor, radhus och lägenheter – inom Göteborgs kommun. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen, som är en del av Göteborgs Stad.

Kommande projekt för upphandling

  • Nybyggnation av småhusprojekt Siriusgatan.

    Entreprenaden avser nybyggnation av 47 radhus fördelat inom två områden.
    Starttiden för entreprenaden beräknas till  Q2 2023.
    Upphandlingen planeras att annonseras i december 2022.

  • Nybyggnation av flerbostadshusprojekt Rannebergen

    Entreprenaden avser lamellhus med loftgång på cirka 30 bostäder och en lokal.  Det är en totalentreprenad där starttiden är beräknad till Q2/Q3 2023. Just nu är detaljplanen antagen och vunnit laga kraft. Upphandlingen planeras att annonseras i januari 2023.

 

Projektrelaterade upphandlingar annonseras på www.upphandlingar.nu.
Dessa avser nyproduktion av bostäder inom Göteborgs kommun.

Till upphandlingar.nu

Aktuella upphandlingar

 

Entreprenaden avser nybyggnation av ca 50 bostadsrätter och en lokal. Bostäderna ligger i Hisings Backa och är en del av utvecklingen i Selma stad, där denna etappen tillhör Litteraturgatan som Selma stad nu växer med.
Starttid för entreprenaden är beräknad till oktober 2023. Sista dagen för att lämna anbud är den 1 december.

Har du frågor så vänd dig till Alejandro Hernandez:
alejandro.hernandez@egnahemsbolaget.se

Klicka här för att komma till upphandlingen

Upphandlingen avser arkitektteam som kan bistå Egnahemsbolaget med expertis och kompetens i tidiga skeden, framförallt i projektutvecklingsfasen/förstudier och detaljplanefasen. Det är ett ramavtal och maximal avtalstid är fyra år.

Har du frågor så vänd dig till Adam Lamerstedt: Adam.Lamerstedt@egnahemsbolaget.se

Klicka här för att komma till upphandlingen