Frågor & svar

Vanliga frågor

När du går i bostadsdrömmar, har köpt eller redan flyttat in i en nyproducerad lägenhet eller radhus från Egnahemsbolaget, så kan de uppstå frågor och funderingar. Här har vi listat de vanligaste frågorna som vi får – när du söker, när du köper, i väntan på och efter inflyttning.

Norrafjädermoln5

Söka bostad

Genom din intresseanmälan talar du om för oss vilket eller vilka bostadsprojekt du är intresserad av. Du får automatiskt en köplats, som ger dig förtur vid den exklusiva VIP-säljstarten. Vilket innebär att du kan boka en bostad innan den annonseras ut på vår hemsida och i andra kanaler.

Du kommer också att få löpande  information om projekt fram till säljstart (nyhetsbrev via e-post). När säljstarten närmar sig så får du mer detaljerad information om bostäderna: bilder, planlösningar, bostadsfakta och priser. Du får även beskrivning på hur säljstarten går till och vad du ska göra för att boka en bostad.

En intresseanmälan är inte bindande och du förbinder dig inte till något.

På Egnahemsbolagets hemsida kan du göra intresseanmälan till bostadsprojekt med status ”Kommande säljstart” och ”Försäljning pågår” på respektive projektsida. Du godkänner samtidigt att vi får hantera dina personuppgifter enligt Egnahemsbolagets integritetspolicy.

En intresseanmälan är inte bindande och du förbinder dig inte till något.

Ja, du kan ställa dig i kö till Egnahemsbolagets bostadsprojekt med kommande säljstart. För att ställa dig i kö, så gör du en intresseanmälan till det eller de bostadsprojekt du är intresserad av.

Din köplats bestäms utifrån datum och klockslag för din intresseanmälan. Köplatsen gäller endast vid den exklusiva säljstarten och för det område som du registrerat intresseanmälan till. Det innebär att köplatsen ger dig förtur att boka en bostad innan den annonseras ut på vår hemsida och i andra kanaler.

Intresseanmälan är personlig och kan inte överlåtas till annan person.

Här på hemsidan (www.egnahemsbolaget.se) under menyrubriken ”Hitta bostad”.

När du öppnar sidan ”Hitta bostad” så ser du en lista med bostadsprojekt som har bostäder till salu och med kommande säljstart.

Nej, Egnahemsbolaget erbjuder inte några hyresrätter. Egnahemsbolaget erbjuder nybyggda lägenheter med bostadsrätt, bostadsrättslägenheter samt radhus med bostadsrätt eller äganderätt (eget ägande).

Nej, Egnahemsbolaget bygger alla bostäder enligt en produktstandard och utan inredningsval. Det gör att vi kan bygga med en effektivare byggprocess och hålla en lägre prisnivå.

Här kan du läsa mer om vår produktstandard. [länk: https://www.egnahemsbolaget.se/hitta-bostad/om-vara-bostader

Inför försäljningsstart publicerar vi datum för markvisning i Visningskalendern på hemsidan. Det innebär att området visas i början av byggprocessen, innan några bostäder byggts. Bostäderna och det färdiga området beskrivs utförligt i informationsmaterial som delas ut under visningen samt på hemsidan.

I visningskalendern presenteras datum och tid för alla planerade visningar för bostadsprojekt  där ”Försäljning pågår. Visningskalendern hittar du under menyrubriken ”Hitta bostad” på denna webbsida.

Beroende på hur långt bygget av de nya bostäderna har kommit, är du välkommen på markvisning eller bostadsvisning. På visningen får du mer information om bostäderna, informationsmaterial med priser och planskisser samt så svarar vi på dina frågor.

Ja, Egnahemsbolaget bygger och säljer enbart nybyggda lägenheter och småhus, till exempel radhus.

Hos Egnahemsbolaget kan du köpa nybyggda lägenheter med bostadsrätt, bostadsrättslägenheter samt radhus med bostadsrätt eller äganderätt (eget ägande).

Köpa bostad

Om flera spekulanter vill boka samma bostad, så är det den spekulant som gjorde sin intresseanmälan först, som har förtur.

Ja, du kan reservera en bostad kostnadsfritt under en begränsad tid. Hur lång tid bestämmer säljaren i överenskommelse med dig.

När du bestämt dig för att köpa en bostad kontaktar du säljaren direkt via telefon eller e-mail och säger att du vill köpa bostaden. Säljaren skickar därefter avtalet till dig för signering. När avtalet är signerat av dig och Egnahemsbolaget, så betalar du ett förskott/handpenning. Förskottet är en del av handpenningen, som du betalar i senare skede.

OBS! För att skriva avtalet krävs en godkänd kreditprövning och ett lånelöfte från din bank.

Du betalar ett förskott (som är en del av handpenningen) och handpenning i samband med att du och Egnahemsbolaget skriver avtal för en specifik bostad. Förskottet och handpenningen räknas av från den totala köpesumman vid slutbetalning.

Köper du en bostadsrätt betalar du 50 000 kr i förskott (som är en del av handpenningen) när vi skriver förhandsavtalet. Närmre tillträdet, när vi skriver upplåtelseavtalet, betalar du 50 000 kr i handpenning. Totalt betalar du 100 000 kr innan tillträdet.

Köper du en äganderätt (hus med eget ägande) betalar du 150 000 kr i handpenning när vi skriver köpekontraktet och entreprenadavtalet. Totalt betalar du 150 000 kr innan tillträdet

Förskott och handpenning räknas av från den totala köpesumman vid slutbetalning.

När det är dags för tillträde bokar du tid med din bank för slutbetalning. Det vill säga betalning av hela köpesumman plus eventuella inredningstillval och minus förskott och handpenning. Nu är nyckeln din och du kan flytta in!

Du meddelar säljaren att du vill avbryta ditt köp. OBS! Köp kan endast avbrytas innan vi skriver avtal, då avtal är bindande.

Våra priser är fasta. Vid köp av äganderätt tillkommer kostnad för lagfart och pantbrev.

Med äganderätt menas att du äger din bostad. Vilket innebär att du får lagfart på hela fastigheten (hus och tomt) och kan sälja den fritt. Du bestämmer själv över fastigheten och har också eget ansvar för den.

Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i en bostadsrättsförening. Föreningen äger bostäderna och annat som ingår i föreningens egendom. Du har nyttjanderätt till bostaden under obegränsad tid och den kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening vars verksamhet regleras av bland annat föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Medlemmarna är solidariskt ansvariga för föreningens kostnader och har därför ett gemensamt intresse av att ekonomin sköts på ett så bra sätt som möjligt. Föreningens medlemmar väljer en styrelse och håller föreningsstämma en gång per år. Där bestämmer man gemensamt över föreningens ekonomi och förvaltning.

I väntan på inflyttning

Säljaren för det specifika bostadsprojektet är din kontaktperson under byggtiden och fram till inflyttning. Du är välkommen att kontakta säljaren med alla dina frågor.

Nej, det går inte att göra några ändringar i bostaden innan tillträdet. Egnahemsbolaget bygger alla bostäder enligt en produktstandard och utan inredningsval. Det gör att vi kan bygga med en effektivare byggprocess och hålla en lägre prisnivå. 

Här kan du läsa mer om vår produktstandard: https://www.egnahemsbolaget.se/hitta-bostad/om-vara-bostader

Ett preliminärt inflyttningsdatum anges i avtalet och fyra månader innan tillträde (inflyttning) får du ett definitivt tillträdesdatum.

Av säkerhetsskäl får inga obehöriga vistas på byggarbetsplatsen. När husen börjar komma på plats brukar vi arrangera ordnade visningar, så kallade stomvisningar eller ”tjuvkik”.

I god tid innan inflyttning bjuder vi in till ett Flyttdaxmöte där vi informerar om allt praktiskt. Du får även en folder med praktisk information om inflyttningen och det som du behöver förbereda innan du flyttar.

På tillträdesdagen i samband med att du gjort slutbetalningen.

Efter inflyttning

Ja, den är inflyttningsklar.

Efter godkänd slutbesiktning, som sker vid tillträdet, lämnar Egnahemsbolaget två års garanti på bostaden. Efter två år görs en garantibesiktning. Egnahemsbolaget deltar vid båda besiktningarna som utförs av en oberoende besiktningsman och kostnaden för dessa ingår i bostadspriset.

Om du upptäcker fel efter att du flyttat in och under bostadens första två år, garantitiden, så kan du göra felanmälningar. För ditt bostadsområde hittar du både information och länk till formuläret för felanmälan  under menyn ”För dig som köpt”.

Bostäder som eventuellt inte blivit sålda förvärvas av Egnahemsbolaget. Detta innebär att föreningen inte drabbas ekonomiskt av eventuellt osålda bostäder.

Ja, inom ramarna för vad som gäller i det område du bor. Bor du i en bostadsrätt har bostadsrättsföreningen regler för vad du får göra. Större ombyggnader av hus fordrar bygglov i vanlig ordning.

FICK DU INTE SVAR PÅ DET DU UNDRADE ÖVER?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. Fyll i alla fält i formuläret, så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för alla dina frågor!

Alla fält är obligatoriska.
  • Dina personuppgifter som du anger för att skicka din fråga, kommer inte att sparas i Egnahemsbolagets register.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.