Hållbara och friska hem

I vårt långsiktiga kvalitets- och miljöarbete strävar vi efter att bygga hållbara och friska hem. Vi har fokus på kvalitetssäkrat byggande och gör egna tekniska kontroller av bygget under hela produktionstiden.

Om våra bostäder
Sisjödal radhus - Lott 9 baksida close up
Besiktningar och garanti

Efter godkänd slutbesiktning, som sker innan tillträdet, lämnar Egnahemsbolaget två års garanti på bostaden. Efter två år görs en garantibesiktning. Egnahemsbolaget deltar vid båda besiktningarna som utförs av en oberoende besiktningsman och kostnaden för dessa ingår i bostadspriset.

EH Fjadermolnsgatan 10 vardagsrum
Osålda bostadsrätter & Förskottsgaranti

Så att du kan njuta av livet. Bostäder som eventuellt inte blivit sålda förvärvas av Egnahemsbolaget. Detta innebär att föreningen inte drabbas ekonomiskt av eventuellt osålda bostäder.

Förskottsgarantin är en försäkring som ger dig rätt att få tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan inte blir av.

Efter inflyttning

Efter du flyttat in kan du alltid ta kontakt med vår eftermarknadsavdelning. De hjälper dig med frågor som rör din bostad.

Under bostadens första två år, garantitiden, så kan du göra eventuella felanmälningar. För ditt bostadsområde hittar du både information och länk till formuläret för felanmälan  under menyn ”För dig som köpt”.

För dig som köpt
Projektledare Egnahemsbolaget