Lägenheter och radhus

Letar du bostad i Göteborg? Då kan du hitta nyproducerade lägenheter och radhus bland våra bostadsprojekt.  Lägenheterna säljs med bostadsrätt och radhusen med bostadsrätt eller äganderätt. Alla våra bostäder är nybyggda, inflyttningsklara och säljs till fasta priser.

190 7379
Inredningen

Att flytta in i ett helt ny bostad, där ingen bott förut, är en speciell känsla. Därför tycker vi att inredningen är viktig, då en har stor påverkan på din upplevelse av ditt nya hem. Långt innan bostäderna börjar byggas har vi, i samarbete med  arkitekten, planerat planlösningarna och inredningen, så att de är både funktionella och trivsamma med god kvalitet. En viktig del i vårt arbete är att sätta oss in i vem du är som ska bo där, och vilka krav och önskemål du kan tänkas ha. Vi vill gärna möta dina förväntningar på inredningsval och utrustning i grundutförandet.

Norrafjädermoln2
Ett sunt hus inifrån och ut

Egnahemsbolagets bostäder byggs med låg miljöpåverkan, hög tillgänglighet, god inomhusmiljö och bekvämt boende i fokus. För att ge dig som köpare förutsättningar för en god boendeekonomi på både kort och lång sikt, så bygger vi energisnåla bostäder med hållbara material och av god kvalitet.

Sisjödal radhus - Sovrum
Naturliga material

Vi tillämpar riktlinjerna för Byggvarubedömningen, som är ett system för hälso-och miljöbedömning av byggvaror vid ny- och ombyggnation. Det innebär mycket noggranna materialval enligt försiktighetsprincipen. I praktiken betyder det att vi i första hand alltid väljer byggmaterial och kemiska produkter godkända i byggvarubedömningen, detta för att skapa ett långsiktigt och hållbart hus ur hälso- och miljösynpunkt. Du märker det genom att bostäderna är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen som mjukgörare i plaster och bromerade flamskyddsmedel. Vi använder inte heller PVC i tät- och ytskikt för att undvika allergirisker.

Läs mer på byggvarubedömningen.se
Litteraturgatan 04 60x40cm 240ppi RGB Emma Klara Sandberg 190110
Låg energiförbrukning & tillgänglighet

I dag kännetecknas alla våra bostäder av låg energiförbrukning. Husen är projekterade för en möjlig energiförbrukning på 55 kWh per kvadratmeter och år. Vilket innebär både lägre boendekostnad och minskad miljöpåverkan.

Bostäderna är byggda enligt tillgänglighetskraven i BBR (Boverkets Byggregler). Det innebär bland annat svängrum för att obehindrat kunna vända runt med rullstol i bostadens utrymmen.

 

Läs mer om tillgänglighetskraven i BBR
EH Fjadermolnsgatan Bild13
God ljudmiljö & fuktsäkring

Väggarna mellan bostäderna är uppbyggda av betong, väggar mellan lägenheter och garage utförs även med ett isoleringsskikt, detta ger en god ljudmiljö i samtliga lägenheter. Bostäderna har en ytterdörr med god ljuddämpande förmåga.

Våtrumsinstallationerna uppfyller kraven i Säker Vatteninstallation, som är VVS-branschens regler för att minimera risken för vattenskador. Fuktsäkring finns alltid under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl och frys.

Brf Makrillen - badrum
Våra bostäder
Bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i en bostadsrättsförening. Föreningen äger bostäderna och annat som ingår i föreningens egendom. Du har nyttjanderätt till bostaden under obegränsad tid och den kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Våra bostäder
Eget ägande

Att äga sitt hus innebär att du får lagfart på fastigheten och kan sälja den fritt. Du bestämmer själv över fastigheten och har också eget ansvar för den.

Våra bostäder
Trygghet & garantier

I vårt långsiktiga kvalitets- och miljöarbete strävar vi efter att bygga hållbara och friska hem. Vi har fokus på kvalitetssäkrat byggande och gör egna tekniska kontroller av bygget under hela produktionstiden.