Pågående byggarbeten

Bygginformation med tidplaner

Vad händer utanför ditt fönster?
Bor du granne eller i närheten av något av våra byggarbetsplatser där vi bygger nya bostäder? Här nedan hittar du bygginformation om vad som sker på våra byggen och när.
Har du frågor angående någon av våra byggarbetsplatser, så är du välkommen att kontakta oss via info@egnahemsbolaget.se eller 031-707 70 00.

Sisjödal flytten 1587

Fjällbo Park, Utby

I Fjällbo Park bygger vi ca 90 bostadsrättslägenheter. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Vestia som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder. Här bygger vi nära befintlig bebyggelse och mycket byggtrafik i bostadsområdet. Vi gör allt vi kan för att minimera olägenheter men det innebär såklart alltid oväsen med ett bygge. Vi ber om ursäkt för allt stök!

2021-11-30

Information inför december och nyårsveckan.

 • Hus 5 fortsätter vi med invändiga arbeten enligt tidsplan.
 • Hus 4 fortsätter vi med invändiga arbeten.
 • Hus 3 fortsätter invändigt enligt tidsplan.
 • Hus 2 fortsätter vi med gipsarbeten i B delen.
 • ÅV huset fortsätter vi med panelarbeten samt plast och isolering invändigt.
 • Vi kommer att starta upp fjärrvärmen i början på november till hus 4-2 a-b.
 • HTE kommer att utföra lättare schaktarbeten inom arbetsplatsområdet för Gbg energi.
 • Vi har en del köks leveranser och i övrig mindre leveranser i december månad detta kommer att fortsätta under Q1 2022.
 • Jag har en nära kontakt med Rektorn på Fjällbo skolan för att höra så allt är som det skall.
 • Jag kommer att behålla viss trygghetsbelysningen och av etablerar löpande då vi tänder upp den permanenta belysningen.
 • Vi kommer ha produktion under jul och nyårsveckan i mindre skala, platskontoret kommer delvis vara bemannat under denna period.

2021-10-04

Info för bygget vecka 40:

 • Hus 5-4-3 fortsättning av invändiga arbeten.
 • Hus 2 startar med demontering av byggnadsställning mot öster.
 • Hus 1 monteras tegel på taket och fortsätter att arbeta invändigt.
 • Det kommer fortsätta med en del tung trafik i området.
 • Under vecka 40 startar montage av belysningsstolpar i parkområdet. Vi ställer upp en mobiltornkran vid hus 1.

2021-06-30

Info för bygget t o m vecka 32:

 • Bygget har helt stängt vecka 29-30
 • Hus 5 ställnings demontage samt att vi städar upp runt huset och vi fortsätter med invändigt arbete.
 • Hus 4 kommer ställningen att demonteras under veckorna 27-28 men det kan bli så att den tas ned under vecka 32-33 , samt plåt arbeten kommer utföras till slutet v 26.
 • Hus 3 kommer ställning att demonteras under 27-28 men det kan bli så att den tas ned under vecka 32-33
 • Hus 2 kommer vi spika panel på fasaden fram till slutet v 28
 • Hus 1 kommer vi att montera takuppbyggnad till slutet vecka 27
 • ÅV huset kommer betongplatta att gjutas under v 26 -27
 • Hte kommer att schakta för fjärrvärmekulvert tom v 28
 • Hte kommer att färdigställa finplaneringen i området tom 28
 • Vi kommer att ha en del transporter under följande veckor.

2021-06-17

Lägesrapport för kommande veckor fram till semestern:

 • Hus 5 fortsätter vi demontage av ställning samt demontage av bygghiss.
 • Hus 5 fortsätter dom invändiga arbeten.
 • Hus 4 fortsätter plåtarbeten samt yttertaks komplettering.
 • Hus 3 har vi startat invändiga arbeten på vinden.
 • Hus 2 fortsätter vi med yttertakarbeten samt panelarbeten.
 • Hus 1 startar vi förberedande fasad arbeten.
 • Hus 1 fortsätter vi montera fasadställning runt källardelen.
 • HTE fortsätter med arbeten i Parken.
 • Det förekommer leveranser i området under denna vecka.

2021-05-07

Under maj månad sker följande:

 • Hus 5 Kommer dom flesta utvändiga arbetena färdigställas samt vi kommer starta dom invändiga arbetena.
 • Hus 4 Fortsätter fasadarbetena och tegel läggs samt vi monterar trapphusfönster med kranbil tisdagen den 11/5 samt vi färdigställer samtliga utvändiga arbeten.
 • Hus 3 Målaren med fasadarbeten och övriga färdigställer utvändiga arbeten.
 • Hus 2 fortsätter vi med takuppbyggnad samt fasadförberedande arbeten.
 • Hus 1 blir stommen klar samt att vi bygger ställning runt huset.
 • HTE kommer att starta schaktning för stora ÅV huset samt färdigställande av VA omläggningen efter slutbesiktning.
 • Vi har fortsatt mycket trafik och tunga leveranser i den månaden.
 • Vi kommer montera belysningsfundament i övriga området.

2021-04-17

Nästa vecka sker följande:

 • Hus 5 Målas förfullt.
 • Hus 4 Monteras taktegel samt förberedelser inför panelarbetet.
 • Hus 3 Färdigställs fasadpanelen.
 • Hus 2 Startar takuppbyggnadsarbeten samt tilläggsisolering på fasad.
 • Hus 1 Läggs plattbärlag och installatörer startar.
 • Hte startar med markarbeten vid ÅV-huset norr om befintliga  hus 14-16
 • Hte fortsätter med arbetet av vägar etc.
 • Vi har fortsatt mycket tung trafik i området.

2021-04-16

Nästa vecka händer följande:

 • Hus 5 fortsätter hissmontaget.
 • Hus 5 startar målning av fasad.
 • Hus 4 fortsätter takarbeten samt start för montage av fasaden panelen.
 • Hus 3 fortsätter panelmontaget.
 • Hus 2 fortsätter ställningsarbetet, samt förberedande arbeten med fasaden.
 • Hus 1 förbereder vi för plattbärlag läggning.
 • Asfaltering startar under den veckan.
 • HTE kommer fortsätta med förberedande arbete inför asfalteringen.
 • Vi kommer ha mycket trafik i området.

2021-04-09

Nästa vecka händer följande:

 • Hus 5 fortsätter vi med isoleringsarbeten invändigt.
 • Hus 5 startar målningsarbetet om väder tillåter.
 • Hus 5 vi startar hissmontage invändigt.
 • Hus 4 fortsätter takkonstruktionen samt förberedande arbeten inför fasadmontage.
 • Hus 3 startar vi montage av taktegel och plåtarbeten.
 • Hus 2 fortsätter byggställningsmontaget.
 • Hus 2 gjuts ett plattbärlag.
 • Hus 1 går installatörerna på plattbärlaget över källardelen.
 • Hus 1 gjuter vi bjälklaget ovan platta på mark.
 • HTE fortsätter med förberedelser inför asfaltering i hela området.
 • Asfalteringsarbetet kommer påbörjas i området.
 • Vi kommer att ha mycket trafik under den veckan.

2021-04-04

Nästa vecka händer följande:

 • Hus 5 isoleras och plastas ytterväggar.
 • Hus 5 startar målningsarbeten om väder tillåter.
 • Hus 4 fortsätter takuppbyggnaden samt fasadkompletteringen.
 • Hus 3 fortsätter plåtarbeten på taket.
 • Hus 2 del A fortsätter vi med ställningsarbeten på källardelen.
 • Hus 2 del B fortsätter installatörerna med plattbärlag.
 • Hus 1 del A går installatörerna på plattbärlag.
 • Hus 1 del B läggs plattbärlag.
 • Vi kommer ha en del tung trafik i området.

Vi har fått klagomål på hög musik från arbetsplatsen så vi ber dem sänka volymen!

2021-03-18

Detta händer nästa vecka:

 • Hus 5: Här fortsätter fasad montage samt läggning av taktegel.
 • Hus 5: Här kommer vi att sprutisolera vindsvåningen detta kommer att ske på onsdag.
 • Hus 4: Här startar takuppbyggnaden samt tilläggsisolering fasaden.
 • Hus 3: Här startar fasadarbeten samt plåtarbeten på taket.
 • Hus 2:  Här gjuts ett plattbärlag.
 • Hus 2: Här monteras utfackningsväggar och bjälklagsförberedelser.
 • Hus 1: Här gjuter vi platta på mark.
 • Hus 1: Här monterar vi utfackningsväggar och lägger plattbärlag på fredagen.
 • HTE filmar och besiktigar VA omläggningen.
 • (HTE börjar eventuellt med belysningsförberedelser i stora delar av området men detta är preliminärt än så länge)
 • Vi kommer att ha en del leveranser under vecka 12

2021-03-05

 • Hus 5: Här fortsätter fasadarbeten samt plåtarbeten på taket.
 • Hus 4: Här fortsätter betongarbeten samt smidesmontage.
 • Hus 3: Här fortlöper arbetena med takkonstruktionen på vinden samt förberedande arbeten inför fasadmontage.
 • Hus 2. Här monteras utfackningsväggar samt att installatörerna går på plattbärlagen ovan källardelen.
 • Hus 1: Här armeras platta på markdelen och vi gjuter källarbjälklaget.
 • Vi monterar en ny kran vid hus 1 med start på måndag.
 • HTE fortsätter sina arbeten med VA- omläggningen i öster, samt att dom är oss behjälpliga i huvudprojektet.
 • Vi kommer ha tung trafik även under vecka 10.

2021-02-19

Nästa vecka händer följande. OBS: Vi har fortsatt tung trafik!

 • Hus 5 Här startar vi fasadarbetet och takarbeten mm.
 • Hus 4 Här pågår installationsarbeten på plattbärlaget våning 3.
 • Hus 3 Här fortsätter de förberedande fasadarbetena.
 • Hus 2 Här gjuter vi plattbärlaget över källardelen, samt att installatörerna startar sitt arbete på våning 1 över platta på mark.
 • Hus 1 Här startar armeringsarbeten på källardelen samt att vi har en ny kran på plats.
 • HTE fortsätter med VA-omläggningen i den östra delen av parken.

2021-02-11

 • Hus 5: här fortsätter takarbetet samt tilläggsisoleringen av väggar.
 • Hus 4: planera samt läggs plattbärlag på sista våningen.
 • Hus 3: här byggs sista delen på byggnadsställningen.
 • Hus 3: här börjar vi montera fönster.
 • Hus 2: vi gjuter delar av platta på mark samt förbereder för nästa plan ovan källare delen.
 • Hus 1: här återfyller vi runt källaren samt förbereder för installatörer på entréplanet.
 • Vi kommer på onsdagen att demontera en tornkran vid hus 5 och montera denna vid hus 1
 • OBS: Vi har fortsatt tung trafik i hela området.
 • HTE är oss behjälpliga med grusning av vägar i området vid behov.
 • HTE fortsätter med VA-omläggningen i den östra delen av parken.

2021-02-05

 • HTE fortsätter med VA-omläggningen på östra delen av Fjällbo Park.
 • HTE återfyller kring hus 2 och hus 1.
 • Vid hus 5 fortsätter fasad- och takarbeten.
 • Vid hus 4 gjuter vi våning 2 och startar montage av utfackningsväggar.
 • Vid hus 3 återfyller vi det sista samt fortsätter med ställningsarbeten.
 • Vi fortsätter lägga platta på mark samt förberedande arbeten på hus 2.
 • Vid hus 1 pågår enbart förberedande arbeten för montage av en tornkran som levereras på fredagen.
 • Då vi har tjäle i marken så kan rejäla vibrationer uppstå men vi har mätare som ger utslag om vi överstiger Naturvårdsverkets gränsvärden.

2021-01-29

 • Vi fortsätter med takarbeten och fasadarbeten på hus 5.
 • Vi fortsätter med plattbärlag och utfackningsväggar och gjutningar på hus 4.
 • Hus 3 monteras ställning och div återfyllnadsarbeten.
 • Vi fortsätter med arbetet med platta på mark hus 2 samt montage av utfackningsväggar på källare hus 2
 • Hus 1 återfyller vi runt källardelen samt lägger ned dräneringar mm.
 • HTE fortsätter med sin VA omläggning
 • Vi har påbörjat den sista etappen av VA-omläggningen som är uppe vid hus 21-23 och 25-27. Vi har anlagt en temporär väg för räddningstjänst, gående etc uppe vid husen och vi har flyttat ut vår avspärrning så att vi kan arbeta säkert. Nästa vecka kommer vi gräva fram till gaveln på hus 21-23 och koppla in oss där.

  2021-01-21

Det har varit mycket oväsen och vibrationer senaste veckan. Främst pga tjälen som gör att grävmaskinen behöver jobba extra hår för att frilägga tillräckligt med mark runt sponten för att kunna dra upp den.   Nästa vecka sker följande:

 • HTE fortsätter med VA-omläggningen i östra delen
 • Hus 5 startar vi med fasadarbeten och takarbeten.
 • Hus 4 gjuter vi plan 11 samt monterar utfackningsväggar.
 • Hus 3 startar vi med ställningsmontage.
 • Hus 2 gjuter vi platta på mark samt återfyller runt källare.
 • Hus 1 har vi spontdragning måndag och tisdag, samt förberedande arbeten med platta på mark.
 • Vi kommer under denna vecka ha mycket tung trafik samt på tisdag kommer en mobilkran till hus 4.
 • Spontgrävmaskinen blir klar denna vecka.

2021-01-11 Förvarning om jobbiga ljud ca 18 – 29 jan!

 • För vecka 1 och 2, se info nedan.
 • För vecka 3, som startar 18 januari, vill vi redan nu förvarna om att då sker sista etappen av uppdragning av spont. Det är ett moment som sker under högt tryck och det blir både väldigt oljud och jobbiga vibrationer.
 • Det är det sista riktigt stökiga momentet. Bygget fortsätter med en del markarbeten som att vi paddar mark mm och andra mer ordinära byggmoment, vilket såklart innebär oväsen och vibrationer, men det kommer trots allt bli lugnare på bygget framöver. Vi fortsätter informera om detta här!

20-12-17 – Bygginfo under hela julperioden v52 – v2

 • Vecka 52:
  • hus 5 gjutning plan 14
  • hus 5 demontage av befintlig ställning
  • hus 3 går installatörerna på plan 13
  • hus 4 startar återfyllning runt källarväggar
  • hus 2 gjuter vi plan 09
  • återfyller vi runt källarväggar
  • hus 1 återfyllning runt källarväggar
 • Vecka 53 är bygget stängt.
 • Vecka 1:
  • bygger vi ställning runt hus 5, så det kommer leveranser till detta moment.
  • får vi en fönsterleverans den 7/1 
  • hus 3 utför vi armeringsarbeten innan gjutning.
  • hus 3 fortsätter vi att återfylla runt källarväggar.
  • hus 2 utför vi armerings arbeten för gjutning.
  • hus 2 har vi återfyllnings arbeten runt källarväggar.
  • hus 1 startar vi med ledläggning av fjärrvärmekulvert som läggs norrut.
 • Vecka 2:
  • hus 3 gjuter vi plan 13 på måndagen
  • hus 3 monterar vi fasadställning med start tisdag 12/1
  • hus 4 monteras utfackningsväggar plan 10
  • hus 4 läggs plattbärlag onsdag 13/1 installatörer startar torsdag 14/1
  • HTE lägger ned ett stick för att ansluta förskolan norr om hus 4
  • Samt mindre anläggnings arbeten för att säkerställa vägar gång ytor mm.
  • Övriga hus fortsätter övriga byggnadsarbeten

20-12-09

v51: Mycket oväsen och tung transport, nedmontering av tornkran samt grusar och säkerställer vägar inom området.

 • Hus 5 fortsätter installationer på sista planet.
 • Hus 3 monteras utfackningsväggar.
 • Hus 3 förberedande arbete inför gjutning av sista planet.
 • Vi kommer att placera ut flaggvakter vid behov när vi drar sponten vid hus 4 närmast förskolan södra del och gångvägen för att säkerställa området.
 • Hus 4 fortsätter vi med att dra spont detta medför oväsen.
 • Hus 2 fortsätter vi med installationer i plattbärlaget.
 • Hus 1 kommer vi att montera källartoppen/plattbärlaget.
 • Vi kommer att demontera en tornkran vid hus 1 på fredag den 18/12
 • Vi återfyller och isolerar runt hus 5-3-2
 • Vi kommer att ha mycket tunga transporter under denna veckan.
 • HTE fortsätter med inkopplingar i befintliga fastigheter längs mellanvägen norr om parken.
 • Samt att dom grusar och säkerställer vägar inom området.

20-12-04 – Info om byggarbetet v50:

OBS! Fortsatt mycket trafik i området och v50-51 kommer arbetet att orsaka mycket oväsen.

 • Vi öppnar upp för trafik på mellan vägen norr om parken.
 • Vi gör inkopplingar till hus 14-16 samt fjällstugan/ förskolan.
 • Vi kommer att skära hammarband och drar spont från onsdag v50 till tisdag v51 detta kommer medföra mycket oväsen.
 • Vi fortsätter med stomarbeten på hus 3 och hus 5.
 • Vi fortsätter med gjutningsarbeten på plattbärlaget hus 4.
 • På hus 1- 2 fortsätter arbeten med gjutningar mm samt förarbeten med platta på mark.
 • Vi har mycket tung trafik i området.

20-11-27 – Info om byggarbetet v49: OBS! Fortsatt mycket tung trafik en tid framöver

 • HTE (markentreprenör) fortsätter med VA-omläggningen norr om parken vid äldreboendet mm
 • Dom jobbar även med att strö ut grus på vägarna för att jämna ut ev gropar mm.
 • Vi kommer att få ut en visningsbod som kommer att placeras mitt emot bodetableringen.
 • På hus 5 fortsätter vi med utfacknings väggar och återfyller runt källare.
 • Hus 4 gjuter vi plan 10
 • Vid hus 3 fortsätter vi med stomarbeten.
 • Hus 1-2 är fortsatt källare arbeten samt förberedande arbeten med platta på mark.
 • Vi har fortsatt mycket och tung trafik en tid framöver.

20-11-20 – Info om byggarbetet v48

 • Vi monterar plattbärlag samt installationsarbeten på hus 5.
 • Vi återfyller samt lägger dränering och dagvatten runt hus 3.
 • Vi monterar väggar på hus 3 samt gjuter bjälklag.
 • Vi fortsätter med installationsarbeten på hus 4.
 • Vi lägger plattbärlag på hus 2.
 • Vi fortsätter med gjutning av källarväggar på hus 1.
 • Vi återfyller efter att fjärrvärmen är indragen vid hus 1.
 • Vi har som vanligt högt transport tryck i området , vi kommer att placera ut fart hinder i området för att sänka farten på Alla bilar och transporter.
 • HTE fortsätter med Va-omläggningen på mellanvägen norr om parken österut.

20-11-12 – Info om byggarbetet v47 och att de är tunga transporter

 • HTE (markentreprenör) fortsätter VA-omläggningen på mellanvägen norr om parken.
 • Vi återfyller runt hus 3 och lägger VA.
 • Vi återfyller den södra gaveln på hus fem.
 • Vi fortsätter montage av utfackningsväggar på hus 5 och hus 3 samt gjutning av dessa.
 • Vi förbereder källarväggar på hus 4 och hus 2 för gjutning av dessa under nästa vecka.
 • På hus 2 och hus 1 har vi förberedande arbete med platta på mark.
 • Vi har fortfarande mycket tunga transporter löpande.

20-11-05 – Info om sprängningar 5 nov och 6 nov

 • Idag den 5 nov utfördes en sprängning i byggområdet, som vi missat att informera närboende om.  Vi ber om ursäkt för detta. En riskanalys är gjord och bara de närmsta fastigheterna anses berörda utifrån denna.
 • Imorgon 6 nov kommer vi att fortsätta med sprängningen inne på byggområdet.
 • Information angående belysning från byggarbetsplatsen: Arbetsbelysningen från kranarna släcks efter arbetsdagens slut. Den belysning som hålls tänd, lyser för säkerheten för 3:e person inom Fjällbo Park.

20-11-05 – Info om byggbodarna

Vi kommer att utöka bodetableringen med ytterligare 6 st bodar. Genomfarten mellan bodarna kommer att stängas för att undvika konflikt mellan trafik och tredje person.

20-11-05 – Bygginformation för v 46

OBS! Mycket oväsen vid hus 3. Hög belastning av tung trafik.

 • HTE schaktar för fjärrvärme.
 • Vi lägger VA runt hus fem.
 • HTE kommer dra in vatten och ledningar till villorna uppe i norr.
 • HTE kommer lägga VA på mellanvägen bort mot korsningen vid skolmatsalen.
 • Vi fortsätter med betong arbeten och montage av väggelements arbeten vid hus 5 norr om förskolan samt på hus 3 söder om förskolan.
 • Vi kommer att fortsätta dra ur spont ur marken kring hus 3 detta kommer att medföra mycket oväsen.
 • Övrigt så fortsätter vi med gjutningsarbeten på hus 3,4.
 • Vi utför förberedande arbeten i källardelarna i hus 2,1.
 • Vi har fortfarande en hög belastning av tung trafik i hela området.
 • Vi har fyra kranar aktiva på byggarbetsplatsen.
 • Vi kommer under nästa vecka utöka bodetableringen med ytterligare 6 bodar öster om befintlig etablering.
 • Vi kommer även att stänga genomfarten med byggstaket mellan etableringen och befintligt hus 6-8.

20-10-30 – Bygginformation för v45

 • Va omläggningen fortsätter på mellanvägen norr om parken.
 • Vi har fortsatt mycket trafik i området.
 • Vi fortsätter med gjutnings arbeten på hus 5 norr om förskolan.
 • Vi kommer att dra spont med start på torsdag och fredag med reservation att fortsätta på måndag detta med hjälp av en mobilkran, det kommer medföra oväsen.
 • Samt så fortsätter vi betongarbeten och förberedande arbeten i dom övriga husen söder ut.

20-10-22 – Bygginformation för v44 (från 26 okt)

OBS! Mycket tung trafik i området under vecka 44.
Vi tar tacksamt emot kommentarer på hur ni grannar och verksamheter upplever den förstärkta belysningen på området, info@egnahemsbolaget.se
OBS! Mycket oväsen 5 nov, p g a att vi kommer dra spont på hus 3.

 • HTE (markentreprenör) fortsätter VA-omläggningen från förskolans sydöstra del, detta påverkar hämta/lämna zonen tillfälligt. Vi har informerat vår personal samt förskolans personal om detta, så vi får samarbeta och informera löpande.
 • Mellanvägen norr om kullen är stoppad tillsvidare inväntar beslut att fortsätta VA-omläggningen även där.
 • Bygget fortsätter med produktion på hus 5 norr om förskolan. Detta ska inte påverka hämta/lämna zonen.
 • Vi gjuter på första plan på hus 3.
 • Samma som förra vecka så är det mycket tung trafik i området.
 • Arbetet med källarplattan fortsätter på hus 4.
 • Förberedande arbeten fortsätter i hus 2 och hus 1.
 • Vi har förstärkt belysningen i  området. Vi är tacksamma för feedback på hur det upplevs nu från er som är boende i området samt av verksamheterna.
 • OBS! Vi kommer att på torsdag vecka 45 (5 nov) att dra spont på hus 3 detta kommer medföra oväsen .

20-10-16 – v43 blir det en hel del oväsen samt mycket transporter till och från området.

Nästa vecka händer följande:

 • HTE (markentreprenör) fortsätter med VA-omläggningen på mitten av vägen norr om kullen.
 • Vi drar eventuellt spont på hus 5 på måndag, detta kommer då att medföra oväsen.
 • Vi lägger plattbärlag på källaren hus 3.
 • Samt vi fortsätter med arbeten för gjutning av källarplattan hus 4.
 • Vi utför förberedande arbeten i källarna i hus 2 och 1.
 • Det kommer var täta transporter under denna veckan.

20-10-09 – OBS! Nästa vecka blir det en hel del oväsen vid hus 5

Nästa vecka händer följande:

 • HTE fortsätter med VA omläggningen på mellanvägen norr om parken.
 • Vi fortsätter med gjutarbeten på hus 3 samt så lägger vi plattbärlag på källaren.
 • Vi kommer att återfylla runt hus 5 samt dra spont och montera bort hammarband runt hus 5. Denna aktivitet kommer medföra en hel del oväsen.
 • Vi har 3 st kranar igång samtidigt men detta är förankrat med förskolan.
 • Vi utför förberedande arbeten på hus 4-2-1

20-10-02

Nästa vecka händer följande:

 • Vi gjuter plattbärlag på hus 5
 • Vi fortsätter med gjutningsarbeten på hus 3
 • Vi ställer upp en självuppresande kran vid hus 4
 • Sen fortsätter vi med grundarbeten samt makadamiserar på hus 2 och hus 1
 • Vi kapar en fåtal pålar
 • Vi har informerat alla gällande parkering förbjuden för bilar i området.
 • Nästa vecka kommer vi att stänga av vägen norr om parken för att fortsätta VA-omläggningen. Detta innebär att man kommer till dagiset via vägen söder om villorna om man ska komma med bil.

20-09-25 OBS: lördagsarbete 26 september!

Vi kommer att behöva nyttja morgondagen för arbete mellan kl 9.00-15.00 vid hus 5. Arbete som kommer att utföras är lossning av form och det är sju personer som kommer att vara på plats.

Information har precis blivit känd för oss och denna arbetsuppgift är kritisk för att klara bjälklagsleverans på måndag, vilket i sin tur är nödvändigt för att vi ska kunna hålla tidplanen. Självklart är detta inte optimalt och arbete på lördagar är inget vi ämnar göra, men vi hoppas ni kan ha överseende med detta just imorgon.

Övrigt för veckan: Igår hade vi en vattenläcka utanför hus 26-28. Vi hade alla delar på plats och läckan kunde därför vara lagad på en dryg timma.

Vi har nu påbörjat en ny etapp av omläggningen av rören i området. Vi kommer börja med att koppla in oss på dagiset Fjällstugan och hus 26-28 parallellt. Under tiden vi arbetar vid dagiset kommer vi att spärra av delar av parkeringen framför dagiset. Det kommer dock alltid att gå att ta sig in till dagiset och även att köra förbi vår avspärrning.

Nästa vecka sker följande:

 • Vi lägger plattbärlag på hus 5
 • Vi gjuter även källarväggar hus 5
 • Vi jobbar vidare med hus 3 med gjutning samt förberedande arbete.
 • Vi kommer kapa ett fåtal pålar i hus 2 och hus 1 – dessvärre inte möjligt att undvika störigt ljud!
 • Vi makadamiserar vidare i hus 1 och hus 2
 • Va-omläggningen fortlöper enligt plan.

20-09-18

 • Nästa vecka sker följande:
 • Vi kommer kapa pålar i hus 2
 • Vi gjuter källarplattan på hus 3
 • Vi fortsätter med gjutning källarväggar i hus 5
 • VA omläggningen löper vidare.
 • Vi utför makadamisering i hus 4  och hus 2

20-09-11

Nästa vecka sker följande:

 • Va-omläggningen fortlöper enligt plan.
 • Några parkeringsplatser i nordöst vid villorna försvinner temporärt, men ersätts enligt överenskommelse mellan Familjebostäder och hyresgäst nu på måndag.
 • Vi schaktar källare i hus 2 samt för platta på mark.
 • Pålkapning sker i hus 1 – kan bli högljutt
 • Vi gjuter källarväggar i hus 5
 • Hus 3: här  fortsätter vi med förberedande betongarbeten i bottenplattan.

20-09-04

Nästa vecka sker följande:

 • Vi makadamiserar på hus 3
 • Vi schakt- och gjutningsarbeten på hus 1, 2, 4
 • Omläggningen av vatten och avlopp i huvudstråket fortsätter
 • Vi gjuter källarplattan på hus 5
 • Vi av etablerar Hte etablering.
 • Vi har mycket transporter under nästa vecka.
 • Vi kapar pålar löpande i schakten i hus 4 samt platta på mark hus 2 och källare hus 1

20-08-28 – Nästa vecka sker följande

 • Vi lägger ut makadam.
 • Vi utför schakt- och gjutningsarbeten.
 • Vi fortsätter omläggningen av vatten och avlopp i huvudstråket.
 • Vi färdigställer kranmontaget. Som tidigare sagt: ingen last lyfts över befintliga hus, enbart över arbetsområdet.
 • Vi startar betongarbetena på tisdag 1/9, då kommer kranen att vara aktiv inom säkerhetsområdet.
 • Vi har hög nivå av tunga transporter (det är hög aktivitet både hos oss och i Familjebostäders bygge.

20-08-20 – Nästa vecka kommer vi:

 • Fortsätta med betongarbeten i källare hus 5.
 • Vi startar betongarbeten i källaren hus 3.
 • Montera kranar med start tisdag hus 5 samt mellan hus 2 och 3 med start onsdag.
 • Att ha kranbil på plats vid hus tre för kranmontaget. Kranarna har stor radie men inget lyfts ovan intilliggande fastigheter utan enbart inom anvisat arbetsområde.
 • Arbeta med schakt och gjutningsarbeten på hus 3, 4 och 1
 • Fortsätta VA-omläggningen i huvudstråket.
 • Avsluta VA-omläggningen uppe vi villorna i norr.
 • Vi ska justera plattgångar samt grusgångar uppe vid villorna i norr.

20-08-13 – Följande vecka kommer vi:

 • Flytta in i den nya etableringen som nu står klar utanför Fjällbo Park 6-8
 • Vi kommer även att börja parkera vid etableringen.
 • Vi gräver ur för källare i två huskroppar och har börjat med våra betongarbeten.
 • Vi kommer återigen sätta igång med rördragningen i huvudstråket för att färdigställa den stora etappen av omläggningen.
 • Bli klara med pålningsarbetena! Äntligen! Vi ber verkligen om ursäkt för att det drog ut på tiden. Det stod bortom vår kontroll då entreprenören fick hög sjukfrånvaro.
 • Arbetstiden fortsätter vara 7.00-18.00.

20-08-10 – Följande vecka kommer vi:

 • Nu är arbetet i full gång igen!
 • Börjar bygga på den nya etableringen som numera kommer stå på hela den tidigare gräsmattan söder om själva parken.
 • Vi kommer fortsätta pålningsarbetena fram till v34. Pålningsentreprenören blev på grund av den rådande Covid 19-situation inte klara innan semestern som utlovat och fortsätter därför nu.
 • Vi gräver ur grunden för källaren i hus fem eller det norr om dagiset och gjuter betong i botten.
 • Vi kommer kapa pålar.
 • Vi kommer även påbörja urgrävning för källaren på hus 3 och 4. (söder om dagiset)
 • Vi fortsätter VA-omläggningen vid villorna i norr.
 • Arbetstid: 07:00-18:00

20-07-02 – Följande vecka kommer vi:

 • Från och med nästa vecka tar bygget semester fyra veckor. Ingen byggverksamhet kommer pågå hos oss. I det andra byggprojektet i området, där Familjebostäder bygger, så kommer det pågå murning och gjutning under den här tiden.

20-06-18 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta spontning och pålning söder om dagiset.
 • Fortsätta röromläggningen i huvudstråket och ned mot tvätteriet.
 • Fortsätta röromläggningen vid villorna i norr.
 • Koppla ihop rören på hus 6-8
 • Vi önskar er en glad midsommar!

20-06-11 – Följande vecka kommer vi:

 • Arbete med omläggning av rör i huvudstråket utanför skolmatsalen.
 • Vi kommer koppla in rören i hus 6-8.
 • Vi kommer fortsätta med rören ned mot tvätteriet från området.
 • Vi kommer fortsätta med rördragning uppe vid villorna
 • Vi har en spontmaskin som spontar för de tre husen som återstår att sponta.
 • Vi har en pålmaskin på plats som kommer slå ner pålar på huset precis söder om dagiset.
 • Arbetstid 07:00-18:00

20-06-08 – Viktigt information!

 • När markarbetet med parkeringen på vårt byggområde påbörjades, så grävdes en kabel av av misstag. Vi jobbar med att lösa problemet och ber om ursäkt för eventuella störningar
 • Har du frågor är du välkommen att kontakta Annika Carlsson, projektledare Egnahemsbolaget, 031-7077146, annika.carlsson@egnahemsbolaget.se

20-05-25 – Följande vecka kommer vi:

 • Nu är vi klara med markförberedelserna så nu drar själva bygget igång.
 • Påbörja spontningsarbetena på hus 5 i det nordvästra hörnet ovan dagiset.
 • Vi kommer att fortsätta VA-läggningen i huvudstråket.
 • Fortsätta VA-läggningen genom parken mot hus 15
 • Fortsätta VA-läggningen vid villorna i norr.
 • Vi kommer anlägga en pålkransbädd för hus 4 söder om dagiset.
 • Vi kommer lägga jord och så gräs i den norra änden längs den nya vägens slänt

20-05-15 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta röromläggningen vid villorna i norr.
 • Vi kommer att stänga av korsningen vid tvätteriet in till Fjällbo Park för att kunna lägga ned nya rör. Under tiden kommer vägen vara öppen vid skolan.
 • Vi kommer fortsätta rördragningen över den ytan vi tidigare hade som parkering.
 • Vi kommer utöka bod-etableringen då pålentreprenören snart kommer sätta igång.
 • Vi kommer sätta upp containrar som ljudbarriärer på dagisets båda gavlar.
 • Detta gör vi på tisdag.
  Bygga klart pålkransbäddar för hus nummer fem och fyra.
  Vi kommer ta bort buskage vid dagiset och fixa till en ny gångväg vid dagiset.
  Då det är röd dag på torsdag och klämdag på fredag för de flesta boende har vi beslutat att arbeta måndag till onsdag.
 • Arbetstid 07.00-18:00

2020-04-03 – Följande vecka (påskveckan) kommer vi:

 • Påbörja omläggningen av inkommande färskvatten, spillvatten och dagvatten i Fjällbo Park. Vi skall byta hela det befintliga systemet.
 • Vi kommer helt att spärra av infarten från Sysslomansgatan till Fjällbo park.
 • Skolan är informerad om gångvägen för barnen.
 • Vi kommer lasta ut jord.
 • Vi kommer dra kanalisation åt GENAB.

2020-03-16 – Följande vecka kommer vi:

 • Återfylla runt fördröjningsmagasinen som nu är nedlagda.
 • Börja lägga ner rören i schakten bakom Fjällbo Park 14-16
 • Måla upp nya övergångsställen då vi bytt sida för barnen då de går till Bamba.
 • Den nya transformatorstationen sätts på plats den 17:e mars. Vi färdigställer då marken och dränering runt den.
 • Vi kommer fortsätta bygga den ena halvan av ”huvudstråket” eller vägen där den byter från Sysslomansgatan till Fjällbo Park.
 • Lägga ner kanalisationen år Göteborgs Energi i vägen vi renoverar.
 • Hämta och lämna-fållan kommer komma upp under veckan då det avspärrningsmaterialet vi beställt var restnoterat men levereras under kommande vecka.

2020-03-06 – Följande vecka kommer vi:

 • Obs!! Flytta fållan för eleverna som ska till bamba till andra sidan av gatan.
 • Fortsätta lägga ner rör för områdets nya el längs med ”huvudgatan”.
 • Grundlägga för den nya transformatorstationen uppe i områdets nordöstra hörn.
 • Anlägga ”depån” för hämta/lämna utanför dagiset.
 • Lägga rör och fördröjningsmagasin vid Fjällbo Park 14-16

2020-02-28 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16
 • Fortsätta med vägen i den nordöstra delen av Fjällbo Park.
 • Vi kommer lägga asfalt framför dagiset och entréerna där vi byggt om vägen.
 • Skapa en hämta/lämna-depå vid dagiset direkt då asfalten är lagd.

2020-02-14 – Följande vecka kommer vi:

 • Börja med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16
 • Vi kommer också gå in i en ny fas där vi börjar renoveringen av vägen upp förbi barnbespisningen mot villorna. Fjällbo Park skall få ett nytt elnät och en del i det är att en strömomvandlare kommer anläggas och till den skall det matas ström som kommer nerifrån Sysslomansgatan.
 • Nästa vecka kommer vi att ta den första etappen av vägen som är ovanför skolbespisningen. Vi kommer spärra av vårt arbetsområde och dela in arbetet i etapper. Vi kommer göra halva vägen i stöten så att trafiken kan fortsätta. Vi kommer inte jobba nere vid skolbespisningen i det här skedet.
 • Arbetstid nästa vecka är 07:00-17:00

2020-02-07 – Följande vecka kommer vi:

 • Slutföra fördröjningsmagasinen bakom Fjällbo Park 6-8
 • Ta bort gungan på lekplatsen
 • Börja med rördragningen bakom Fjällbo Park 10-14

2020-01-24 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta lägga rör bakom Fjällbo Park 6-8
 • Bredda vägar, göra mötesplatser och gångbanor på vägen norr om parken som leder till dagiset.
 • Göra en hämta/lämnaplats framför dagiset.

2020-01-17

 • Under kommande vecka påbörjar vi inga ”nya” arbeten. Vi är mestadels bakom Fjällbo Park 6-8 och arbetar med rör. Vårt arbetsområde är inhägnat. Vi har satt upp vibrationsmätare på Fjällbo Park 6-8. I övrigt gäller samma som förra veckan.

2020-01-10

 • Påbörja läggningen av VA-stråket. Vi börjar i servisen på den djupaste punkten och jobbar oss sedan norrut. Etapp 1 är fram till ungefär där vägen kommer vid Fjällbo Park 6-8:s norra gavel. Vi har hägnat in den etappen.
 • Vi kommer bredda vägen längs den nordvästra änden där vi tidigare lagt ny asfalt. Detta görs för att få mer plats åt gående då det kommer transporter.
 • Vi kommer snygga till alla slänter mot dagiset och mot ekarna i den norra änden så det ser snyggt ut tills bygget startar.
 • Vi kommer flytta materialet vi har framför dagiset till vårt nya arbetsområde och städa upp det området.
 • Asfaltsfirman fick tyvärr slut på asfaltsmassa och kunde inte få någon ny innan detta året då asfaltsverken stängde. Vi ska lägga den sista remsan som aldrig blev klar.

Robertshöjdsgatan, Björkekärr

Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-24. Totalt byggs ca 260 nya bostäder och en skola för årskurserna F-9 i området vid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn. Vi är flera byggaktörer som kommer att arbeta parallellt. Denna plan ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och  byggaktörerna.

Egnahemsbolaget bygger 34st bostadsrättslägenheter som bildar Bostadsrättsföreningen Smörblomman. Det är loftgångshus i trä i två våningsplan. Lägenheterna har balkong eller uteplats. Varje hus innehåller 4–8 lägenheter. Totalt kommer 6st hus uppföras på fastigheten. Vi planerar att ha husen färdigställda i december 2021. Byggföretaget Tm2 är upphandlade som totalentreprenör.

Tillfällig byggväg

Vid Roberthöjdsgatan, söder om Egnahemsbolagets tomt (Sävenäs 58:6) kommer det att anläggas en tillfällig byggväg (rödstreckad linje), se karta. Vägen är till för att underlätta transporterna för tunga fordon och minimera trafikstörningarna och öka trafiksäkerheten i området. Vägen är endast till för byggtrafik, ej allmän väg.

Läs mer om bostadsprojektet för bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan

21-06-18

Byggsemester 12-31 juli!

        V24

 • Arbeten med kompletterande tak- och takskyddsarbeten pågår.
 • Invändiga bygg- och installationsarbeten startar.
 • Utvändiga kompletteringsarbeten hus 4 pågår.

         V25

 • Invändiga bygg- och installationsarbeten pågår.
 • Rivning ställning påbörjas.
 • Montage loftgångar till hus 4, 5 och 6 påbörjas.
 • Betonggjutning av grundplatta till hus 2 och 3.

         V26

 • Invändiga bygg- och installationsarbeten pågår.
 • Fortsatt ställningsrivning.
 • Montage loftgångar hus 4, 5, och 6 pågår.
 • Montage balkonger.

         V27

 • Invändiga bygg- och installationsarbeten pågår.
 • Sprutisolering av takvindar.
 • Montage balkonger.

21-05-07

Kommande två veckor levereras och monteras de första tre husen. Husen tillverkas nästan fullt färdiga på fabrik och transporteras och monteras på färdiga husgrunder med lyftkran. Leveranser sker enligt följande:

Vecka 19

 • Måndag 8st bilar, lossning mellan ca. kl.12.00 – 16.00.
 • Tisdag 8st bilar, lossning mellan ca. kl.07.00 – 11.00.

Vecka 20

 • Måndag 4st bilar, lossning mellan ca. kl.12.00-14.00.
 • Tisdag 4st bilar, lossning mellan ca. kl.07.00-10.00.
 • Onsdag 4st bilar, lossning mellan ca. kl.07.00-10.00.
 • Torsdag 4st bilar, lossning mellan ca.kl.07.00-10.00.

21-04-22

Pågående och kommande arbeten vecka 16 – 20.

        V16

 • Mark-, terrasserings- och grundläggningsarbeten pågår.
 • Gjutning av höga väggen del 1 sker under V16.
 • Schakt för fjärrvärme öppnas vid hus 3.

         V17

 • Fjärrvärme etapp 2 startar V17 och pågår hela veckan.
 • Mark-, terrasserings- och grundläggningsarbeten pågår.
 • Gjutning av platta 4 samt höga väggen del 2 sker under V17.

         V18

 • Mark-, terrasserings- och grundläggningsarbeten pågår.
 • Leveranser från derome med all kompletterings material för första husen.
 • Gjutning av höga väggen del 3 sker.
 • Byggställning kommer resas runt hus 5,4 och3.

         V19

 • Leverans av färdiga hus moduler samt montering hela veckan, hus 6 och 5.
 • Mark-, terrasserings- och grundläggningsarbeten pågår.

         V20

 • Mark-, terrasserings- och grundläggningsarbeten pågår.
 • Leverans av färdiga hus moduler samt montering hus 4.

21-03-31

Här kommer lite info om pågående och kommande arbete vecka 13-16:

 • Mark-, terrasserings- och grundläggningsarbeten pågår över hela arbetsområdet.
 • Gjutning av platta 6 och 5 sker under V14.
 • Arbeten med grundplattor för hus 4 och 3 påbörjas under V15.
 • Höga väggen under hus 2 påbörjas under V16.
 • Fjärrvärme etapp 2 startar V17 och pågår hela veckan.

20-12-08

 • I slutet av november 2020 fick Egnahemsbolaget startbesked av Stadsbyggnadskontoret vilket innebär att bostäderna kan börja byggas.
 • Efter jul- och nyårshelgerna inleds mark-, spräng-, och grundläggningsarbetena. Dessa arbeten pågår fram till sommaren.

20-11-19

Egnahemsbolaget kommer i veckan via sin entreprenör TM2 och HTE Garden att börja etablera sin arbetsplats och inleda avverkning av skog. Skogsavverkningen samt flisning av grenar och sly pågår fram till och med vecka 48.

 • Ca. 100 m söder om Egnahemsbolagets tomt kommer det att anläggas en tillfällig byggväg (där gångbanan ligger)  som förbinder Smörslottsgatan med Robertshöjdsgatan.
 • Arbetet beräknas starta under vecka 49 för att vara klart till jul.
 • Efter jul- och nyårshelgerna kommer mark-, bergs- och grundläggningsarbetena starta. Mer information om detta kommer att meddelas innan jul.

20-05-06 Besiktningar

De olika aktörerna genomför sprängningsarbeten och eventuellt även pålning. Besiktningar genomförs därför av konsultfirman Bergsäker för att säkerställa skicket på fastigheterna som ligger i anslutning till byggarbetsplatserna. En del fastighetsägare kommer få besök av flera gånger de kommande åren. Detta för att säkerställa skicket på fastigheterna under arbetenas gång och att inga fastigheter och hus kommer till .

Ledningsarbeten orsakar begränsad framkomlighet
I mitten av maj 2020 påbörjar Trafikkontoret ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan. Trafikkontoret kommer att schakta och ha anläggningsmaskiner på plats vilket innebär begränsad framkomlighet för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Ledningsarbetet kommer att utföras etappvis och beräknas vara klart september 2021.

 • 2020, januari: Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten.
 • 2020, kvartal 3: Preliminär byggstart av bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan.
 • Slutet 2021: Preliminär inflyttning

Selma stad - Selma Lagerlöfs Torg, Hisings Backa

Här på Selma Lagerlöfs Torg bygger vi tillsammans med vår entreprenör Vestia ett 10-våningshus och ett 6-våningshus. Totalt är det 111 lägenheter med bostadsrätt. Allt från 1 rok till 5 rok.

Ordinarie arbetstid på bygget är måndag – fredag 06.45 – 17.00 (avvikelser kan förekomma).

21-12-06

Detta händer under december månad.

• Hus B1 ”Nya Backahus”: Hyresgästerna flyttar in från och med den 6 december
• Hus B2: 4 nya lokaler och 27 nya lägenheter med inflytt från och med 10 december
• Hus C1: Fortsatt stomresning
• Hus C2: Takarbeten, murning av fasad, invändig stomkomplettering
• Hus C3: Montage av balkongräcken utförs från fasadställning. Installationsarbeten, målning, kakel, skåpsnickerier, golvläggning pågår invändigt
• Hus E1: Murning fasad. Parkett, målning, kakel, klinker, installationer pågår invändigt
• Hus E2: Gjutning av platta
• Hus E3 + E4: Stomresning
• Hus P1: Fortsatt tomställning, lättrivning och sanering
• Hus P2: Bygglov är sökt
• Hus O: Rivning del av det södra garaget på Nils Holgerssons gata är klart och de som varit evakuerade är återflyttade.

Ordinarie arbetstid är måndag – fredag 06.45 – 17.00 (avvikelser kan förekomma) Byggnadsarbeten kommer att utföras under vardagar i vecka 52 och vecka 1 (2022)

21-10-14

Detta händer under oktober månad
• Hus B1 (Nya Backahus): Arbeten med att färdigställa marken. Plantering, plattsättning och asfaltering sker i oktober. Invändigt utförs besiktningar och kontroller. Tapetsering och inredning pågår.
• Hus B2: Anpassningar till lokalhyresgästerna på entréplan fortsätter. Lägenheterna färdigställs och förbereds för besiktning.
• Hus C1: Arbeten med stomresning fortgår.
• Hus C2: Takarbeten och montage av betongtrappor. Ställning sätts upp runt hela huset och montering av fönster utförs.
• Hus C3: Murning av fasadpelare och montering av balkongräcken utförs från fasadställning.
Invändigt pågår installationsarbeten, målning, kakelsättning, skåpssnickerier.
• Hus E1: Arbeten med med murning av fasad fortsätter. Invändigt byggs innerväggar samt inredningsarbeten med kök och garderober påbörjas.
• Hus E2, E3 och E4: Plattor gjuts och stomresning påbörjas
• Garage O2 (Nils Holgerssons gata Backa 866:724): Rivning del av garage pågår.
• Kvarter P1 (Backa 75:19): Sanering lätt rivning påbörjas.
• Kvarter P2: Bygglov är sökt.

21-07-02

Detta händer på torget del av juli månad (se semestertider längre ner):
• Hus B1 (Nya Backahus ) pågår arbeten med att färdigställa marken runt huset.
• Hus B2 pågår anpassningar till lokalhyresgästerna på entréplan
• Hus E1 fortsätter arbeten med murning av fasad samt att färdigställa tak.
• Hus C1 pågår stomresning.
• Hus E2, E3 och E4 färdigställs pålning innan semestern tar vid.
• Hus C3 pågår montering av fasadställning. Invändigt arbetar man med innerväggar, kompletterande spacklingar samt installationsarbeten.
• Hus C2 pågår arbeten med stommen (smide, utfackningsväggar, plattbärlag) samt montering av betongtrappor och installationsarbeten på bjälklag.
• Kvarter P2 bygglov är sökt
• I början av augusti kommer inhängning att ske av Nils Holgersson plats för att förbereda för sanering och rivning av Backa 75:19 liksom rivning del av garaget på Nils Holgerssons gata Backa 866:724 (enligt tidigare information som delats ut i brevlådorna).
• Muren vid Gåsagången 22-28 kommer att kläs med mosaik som skapats av barn i området. Start vecka 27 – Håll utkik!
Semestertider
• Serneke som bygger för Familjebostäder har semester under vecka 28-31 (lite arbete kan dock komma att utföras).
• Vestia som bygger för Egnahemsbolaget har semester under vecka 28-30

21-04-01

Här kommer lite info om vad vi utför för arbete nuvarande och kommande veckor:

Hus C3

 • Smide och takarbeten
 • Fönstermontage
 • Invändig pågår installationsarbeten i schakter och korridorer.
 • Markarbeten för uteplatser

Hus C2

 • Form, armering och gjutning
 • Markarbeten för uteplatser
 • Stomme i del över källare. (väggar, plattbärlag osv)
 • Stor tornkran ställs upp i mitten april

21-03-05

Hus C2: Här kommer arbetet med armering och gjutning av valvet över källaren att pågå. I övrigt så fortsätter markarbeten med formning, armering och installationsarbeten.

Hus C3: Här fortsätter montering av stommen och man beräknar kunna resa drygt 1 våning per vecka. Invändigt pågår installationsarbeten i källaren och i de lägre våningarna. Montering av fönster påbörjas. Utökad arbetstid under veckorna 10-12: Stomarbeten kommer att pågå måndagar och tisdagar fram till klockan 19.00 samt onsdagar till klockan 18.00.

21-02-10

 • I våra två hus arbetar Vestia med källare samt montage av prefabelement för våningsplanen. Just nu är de inne på andra våningen. De beräknar att resa cirka 1 vån per vecka.
 • I Familjebostäders byggen intill våra sker följande:
  • På äldreboendet är taket på plats. Anläggning av sedumtak kvarstår.
  Invändigt pågår arbeten med installationsväggar, innerväggar samt målningsarbeten.
  • I ett hus fortsätter arbeten med våningsplan två. Stommen beräknas klar i mars.
  • I det runda huset är gjutning av bottenplatta och vatten och avloppsanslutningar klara. Arbeten med att resa stommen påbörjas i mars.
  • Pålning av ytterligare ett hus börjar i mars
  • Transporter fram och tillbaka till byggarbetsplatsen via Nils Holgerssons gata och Gåsagången 53-56 är igång.

20-12-08

 • Visst byggnadsarbete kommer att förkomma i mindre omfattning under julledigheten.
 • Byggnation av källarvåningar och entréplan pågår.

Sommar 2020

 • Vi har precis påbörjat vår byggnation och kommer efter sommaren att lägga upp en tidplan här vad som händer och när.
 • Under semesterveckorna v 28-31 kommer vi stänga ner arbetet på bygget.

Litteraturgatan/Backadalsgatan, Hisings Backa

Här bygger vi ett loftgångshus i 2 våningar med träfasad och ett lamellhus i 3-6 våningar med putsfasad. Totalt blir det 60 lägenheter.

21-10-29

På lördag den 30 oktober kommer det pågå arbete på byggarbetsplatsen på Litteraturgatan.

21-10-18

På torsdag den 21/10 kommer vi gjuta husets bottenplattan. Gjutningen och efterarbetet med att stålglätta plattan måste göras klart samma dag och kan innebära att arbetet pågår en bra bit in på kvällen.

21-10-14

 • Nu på lördag den 16 oktober utförs armeringsarbeten mellan 09.00-14.00.

21-06-30

 • Just nu pågår markarbeten för att förbereda för byggnation. Byggarbetsplatsen har semester och är stängd v.27-30.
 • Gullhavregatan kommer fortsätta att vara avstängd till nästa sommar.
 • Pålningen inleds preliminärt  i augusti och kommer pågå t.o.m. oktober månad

Saffransgatan, Gårdsten (Angered) - Nya radhus

Här bygger vi 38 radhus som bostadsrätter. Vi har nu ett visningshus på plats och säljstart är planerat den 11 november. I Brf Saffransbyn har alla husen en stor uteplats och här erbjuds alla antingen parkering på innergården eller på egen uppfart.

2021: Här går vi numera ut med information direkt hem till alla boende i området, i samarbete med Trafikkontoret och andra aktörer.

20-09-25

Arbete pågår med utvändig och invändig komplettering av etapp 2 & 3. Innan oktober månad är slut kommer den sista modulen att ställas på plats. Därefter återstår markarbetena runt husen.

Saffransgatan, Gårdsten (Angered) - Nytt flerbostadshus

Här blir det 36 lägenheter i fem våningar. Det blir 1:or, 2:or och 3:or, där vissa 3:or går att omvandla till 4:or.

Alla lägenheter har uteplats eller balkong. Egnahemsbolaget kommer erbjuda parkering och som tillval även elbil-laddplats.

2021: Här går vi numera ut med information direkt hem till alla boende i området, i samarbete med Trafikkontoret och andra aktörer.

20-12-22 : I januari startar bygget av Brf Krokus

 • Mark & Grundläggning:
  • Januari: markarbetena startar med pålning och bygga stödmur. Pålning kommer att både höras och kännas, då stora pålar bankas ner i marken.
  • Februari: Installationer i grunden och fundament
 • Modulmontage:
  • April: byggställning monteras, montering av modulerna (bostäderna) och takläggning.
  • Maj: Fasadbeklädnad och balkongmontage
 • Finplanering mark:
  • Juni och september:  finplanering och färdigställande av mark

Sisjödal - Sisjövägen, Sisjön, Askim

I Sisjödal etapp 2 kommer elva nya, moderna radhus på välplanerade kvadratmeter växa fram. Husen har 5 rum och kök, två plan i suterräng och härliga trädgårdar som smälter samman med naturen. De kommer stå klara under 2021. Under byggtiden blir det en del stök och bök för er som bor intill. Här håller vi er uppdaterade om vad som händer.

21-02-10

Nu vill vi uppmärksamma er på att det blir tre stökiga veckor! (Vecka 7, 8 och 9.) Vår entreprenör kör igång med leverans och montage av sista etappen på radhusen.

Elementtransporterna kommer nerifrån Sisjövägen efter de fått klartecken av montageledaren. När de lossat kör de vidare ut på Askims Domarringsväg.

Vid lossning kommer Knapebacken att vara blockerad. Gatan kommer att vara helt avstängd när montaget pågår och det kommer endast gå att köra in från Askim Domarringsväg!

Under v 7: Första transporten är på måndag 15/2 efter kl. 16. Därefter kommer transporterna fortgå löpande till och med torsdag 18/2. Arbetet kommer även pågå på samma sätt vecka 8 och 9. Sista dag för dessa transporter är 5/2.

Det kommer även att vara arbeten kvällstid!

20-05-27

 • Under vecka 23 (kommande vecka) kommer Derome att genomföra gjutningar hela veckan på bägge sidor om Knapebacken. Det innebär att en hel del tung trafik kommer att trafikera gatan. Vi ber om ursäkt för obekvämligheter!
 • I övrigt löper projektet på och försäljningen har startat. Visningar är planerade att hållas 30/5 och 1/6.

20-05-08

 • Kommande vecka: Montage sker av nästa 6 hus, kan vara jobb på kvällar.
 • Markarbeten runt dom första 5 husen,  grävmaskin och lastbilar. Genomfart kommer inte vara möjlig på gatan, grindarna stängs till arbetsplatsen.

Ättehögsgatan och Gyllenstensgatan, Kålltorp

Vid Ättehögsgatan och Gyllenstensgatan i Kålltorp pågår byggnation av 65 bostadsrättslägenheter (Egnahemsbolaget) och 12 hyresrättslägenheter (Poseidon). Dessa lägenheter är uppdelade på fyra flerbostadshus, som är angivna i bilden som Hus A, B, C och D. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Brixly (fd Erlandsson Bygg AB ) som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder.

Byggarbetet utförs måndag – fredag kl 07.00-18:00 enligt arbetsmiljöplanen. Arbeten som medför extraordinära störningar för omgivningen ska avslutas innan 16.00. Observera att tillfälliga arbeten kan behöva förläggas utanför dessa tider i de fall när det rent tekniskt inte är möjligt att utföra arbetet på annat sätt.

Här är det ovanligt trångt och tight mellan bygget och befintliga hus så vi har stor förståelse för att det är stökigt och bökigt för er som bor runt omkring!

Läs mer om bostadsprojektet Brf Ättekroken

 

21-10-06

 • Det pågår markarbeten runtom husen fram till i mitten av november. Arbetet pågår fram till kl.18.00 på vardagar och på lördagar mellan kl. 06.45-16.00.

21-06-30

 • Byggarbetsplatsen har semester och är i huvudsak stängd v.27-30.
 • Under v.27 och v.30 pågår dock rörarbeten invändigt och markarbeten vid Hus 1 och 2.

20-12-21 – Byggarbete under jul- och nyårstiderna

Under samtliga klämdagar, d v s de dagar som är arbetsdagar i samband med jul- och nyårshelgdagarna, så kommer det pågå arbete  på byggarbetsplatsen. De discipliner som kommer ha arbete i gång är rör, puts, plåt och målning. Datum som detta gäller är: 23 dec, 28-30 dec och 4-5 jan.

20-12-08 – Info om kvällsarbete på bygget

 • Från och med denna veckan, v50 och fram till v2, kommer vi utföra putsning av fasader. När man startat ett putsmoment, kan man inte avsluta förrän man är klar med detta. Därav kan arbeten förekomma efter kl 18:00 måndagar-onsdagar de kommande veckorna. Samt så kommer vi att ha arbetsbelysning på.
 • Efter julhelgerna, från v3 fram till v11, kommer vi fortsätta med putsning av fasader. Vi kan redan nu förvarna om att det kan ske kvällsarbeten även då.
 • 6 januari kommer det att pågå byggarbeten.

20-11-12 – Info om övertidsarbete på bygget

 • Övertidsarbete 20 nov: Fredag den 20/11 kommer sista gjutningen i sista husetappen utföras. På grund av att gjutningen och efterföljande slipning inte kan avslutas innan man är helt klar, kan det innebär övertidsarbete. Arbetet kommer pågå som längst till kl. 22.00.

20-11-05 – Bygginfo ang arbetstiden på byggarbetsplatsen

 • På grund av personalbrist i samband med Covid-19 samt en konkurs av en av Brixlys underentreprenörer, kommer vi fr.o.m. v.47 fram till sommaren 2021 jobba till kl. 18.00 på vardagar samt kl. 07.00-15.00 på lördagar.
 • Arbetet det omfattar är invändig gipsning. Under de tider som ligger utanför vår ordinarie arbetstid, efter kl. 17.00 på vardagar och hela lördagar kommer inga utvändiga arbeten utföras som medför störande buller. Inte heller hissar eller andra maskiner som medför störande buller får användas.
 • Vi hoppas på er förståelse under rådande omständigheter och tveka inte att höra av er om ni anser att vi inte uppfyller våra åtagande om störande buller enligt ovan eller om ni har andra frågor.

20-10-22: Bygginformation för 24 okt

OBS! Vi kommer utföra ställningsarbete nu på lördag den 24 oktober kl. 8-15. Tyvärr kan detta arbete inte utföras under arbetsveckan, samtidigt som byggarbetet pågår.  Därför måste vi utföra ställningsarbetet på en lördag.

20-10-06 – KVÄLLSARBETE IDAG 6 OKT & NÄSTA ONSDAG 14 OKT.

Vi har storgjutning idag (6 okt) och detta tar längre tid än beräknat, så bygget behöver köra lite kvällsjobb idag. Uppskattningsvis är bygget klara vid 19.00.

Vi ber om ursäkt att vi aviserar sent och vill därför passa på att informera om att vi nästa onsdag (14 okt) gjuter sista valvet på Hus B. Och beräknar även kvällsjobb denna dag.

20-09-30 – OBS KVÄLLSARBETE NÖDVÄNDIGT KOMMANDE DAGAR!

Vi kommer tyvärr behöva köra kvällsarbetet de kommande dagarna, gäller främst imorgon 1/10. Kan behöva pågå fram till kl. 20. Anledningen är en försenad leverans av utfackningsväggar som måste monteras innan nästa arbetsmoment. Vi ber om ursäkt för stöket!

20-08-25

Just nu håller vi på med följande arbeten:

 • Hus 1-2: Stommen monteras
 • Hus 3: Invändiga arbeten som målning, parkett och montering av kök pågår
 • (Hus 4 (Som vi bygger åt Poseidon): Invändiga väggar)

20-08-18

Som ni säkert märkt är vi i full gång igen efter semestern sen ett par veckor. Nu börjar ett moment som är väldigt ”brötigt”, vi ber om ursäkt för detta.

 • Vi kommer såga och bila i betong i kök och sovrum för att kunna sätta in fönster istället för dom vi byggde bort med Hus D.
 • Det kommer även vara en del stök i trapphuset när byggjobbarna installerar sig samt när de bär ut rivningsmassor.

Arbetet kommer pågå cirka två veckor.

2020-07-02

Efter i morgon, fredag 3:e juli,  tar vi semester fyra veckor, inget arbete kommer ske under tiden. Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

2020-06-16

Nu kommer två stora gjutningar med risk för att inte hinna klart under normal arbetstid.
17/6: Foggjutning av HDF-bjälklag
22/6: Gjutning valv hus-A

2020-05-18

På torsdag 21 maj (Kristi himmelsfärdsdagen) kommer det att utföras arbete i form av läggning av tegel på taket på Hus C.

2020-04-28

Vi behöver gjuta i bygget igen och då blir det dessvärre övertid eftersom allt måste göras i ett svep.
30/4 ”liten gjutning”, men ändå risk för viss övertid.
8/5  ”Stor gjutning” med övertid till ca 22,00.

2020-04-20

Den 21 och 22 april behöver vi arbeta kväll för att säkra det berg som vi har sprängt i området. Arbetet kommer pågår fram till ca kl. 21 båda kvällarna. Vi hoppas att ni har överseende med detta då syftet med arbetet är för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

2020-04-14 – OBS: Arbetstider påverkas av coronaviruset!

På grund av coronaviruset har även våra entreprenörer och underentreprenörer drabbats av större sjukdomsfrånvaro och därför behöver de ibland arbeta utanför ordinarie arbetstid för att hålla deadlines. Det kan innebära arbete efter kl 18 och på helger. Här handlar det dock främst om arbeten som inte väsnas så mycket (fönstermontage, fasadputsning) och arbeten inomhus och ska förhoppningsvis inte störa er som bor runtomkring så mycket.

2020-04-06

Nu på torsdag 9 april kommer det att gjutas en större etapp på Hus-A. Det innebär att det kommer arbetas ganska sent på kvällen med slipning, beräknas vara klart ca 22:00-24:00. Vädret verkar vara med oss, så om allt funkar så kan det bli tidigare.
De två etapperna som vi informerat om tidigare är avklarade och här behövdes inte kvälls- eller nattarbete.

2020-03-18 – Tider för gjutningar av bottenplatta garage under hus A och B: 

In- och uttransporter kommer troligtvis tas från Zackrissongatan.

 • Etapp 1;  Torsdag  26/3 med start 06.45 : Störande arbete såsom transporter, betongpumpar mm kommer fortgå till kl 1700.  Slipning och glättning håller på till ca 24.00.  Bedöms som ej väsnande.
 • 2 Etapp;   Måndag  30/3  med start 06.45 : Störande arbete såsom transporter, betongpumpar mm kommer fortgå till kl 1700.  Slipning och glättning håller på till ca 24.00.  Bedöms som ej väsnande.

Observera att arbetena med slipning och glättning måste ske i direkt följd efter gjutningen. Det är därför som vi behöver hålla på så sent. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för detta!
Storleken på etapper, väder och vind kan spela in på tiderna!

2020-03-16

 • Från och med mitten av nästa vecka (v.13) kommer vi börja gjuta betongplattan för garaget under Hus A och B. Arbetet med att gjuta betongplattan kommer innebära långa arbetsdagar då betongen måste stelna och slipas innan den kan lämnas för dagen. Bullrande arbeten, som transporter och gjutning, beräknas pågå fram till kl. 18.00. Efter kl 18.00 utförs enbart slipningen av plattan. Sluttid för slipningen är svår att fastställa då denna beror på hur mycket vi gjuter i taget. Vid stora gjutningar kan arbetet pågå fram till midnatt.
 • Hur mycket vi gjuter vid varje tillfälle och därmed hur många dagar arbetet pågår beror på vädret. Är det bra väder gjuter vi större yta samma dag, men vid sämre väder mindre yta. Arbetet beräknas pågå under ca 3 veckor med start nästa vecka. Mer detaljerad information om vilka dagar det gäller kommer närmare start då arbetet är väderberoende och måste planeras därefter.
 • Transporter för gjutningen kommer ske både från Gyllenstensgatan och Zachrissonsgatan.
 • Under v. 16 kommer den stora kranen monteras på innergården.
 • Vi förstår att detta är mycket störande och vi gör allt vi kan för att detta ska ske under så begränsad tid som det är möjligt.

2020-02-20 – Info angående Gyllenstensgatan samt korsningen Ättehögsgatan / Zachrissongatan.

 • Vi ökar på sopningen från en till två gånger i veckan så länge det är så här regnigt och lerigt och vi samtidigt transporterar mycket jord och sten.
 • Sprängningarna är nu avslutade.

2020-02-07

Som det ser ut nu så återstår cirka två veckor med sprängningarna. Efter det börjar vi bortforsling av berg, vilket beräknas hålla på till och med vecka 10. Därefter ska ni få lite lugnare tillvaro, då kommer ”bara” det vanliga byggarbetet pågå.

Vi har fått veta att det ramlar ner saker från hyllor hos en del av er som bor nära. Tyvärr är det inte helt ovanligt. Vi vill dock poängtera att vi ligger under riktvärdena på samtliga vibrationsmätare. Läs gärna den allmänna informationen om sprängningar här ovan.

2020-01-29

Info angående Gyllenstensgatan: Denna gata sopas varje fredag eftermiddag. Vi sopar även i korsningen Ättehögsgatan/Zachrissongatan.

2020-01-24

 • Hus C+D vid Ättehögsgatan
  Januari-februari: Mindre sprängningar kommer att pågå under januari och februari.
  Februari: Byggnation av husen påbörjad. Nu monteras stommen på hus C och hus D.
 • Hus A+B vid Gyllenstensgatan nedanför brandstationen
  Januari-februari: Sprängningar kommer att pågå i omgångar och däremellan bortforsling av berg. Detta beräknas pågå mellan v 3-11. En kran monteras upp.
  Februari: Sprängningar fortgår. Betongarbeten påbörjas.
  Vecka 5: pålningen startar på innergård för hus A och B. Beräknas pågå ca 3 veckor.
  Mars: Förbereda markytan för husen (v9-12). Pålning (v9-13). Pålningen kommer liksom sprängningarna att medföra en hel del oljud.
  April: En tornkran monteras upp (v14-15)

Allmän information om sprängningarna:

Innan vi startade sprängningarna gjorde vi en riskanalys avseende vibrationer som grundar sig på Svensk Standard. Utifrån den riskanalysen har vi utfört förbesiktningar på 7 st radhus, en brandstation och över 200 lägenheter i området. Vi har även 12 st vibrationsmätare monterade i området som mäter vibrationer enligt de riktvärden som är framtagna i riskanalysen. Vid analys av registrerade vibrationsnivåer så ligger vi under de satta riktvärdena på alla vibrationsmätarna.

Vi har full förståelse för att det kan kännas olustigt med sprängningar så nära men det är ingen fara varken för kringboende eller fastigheterna. Vid varje sprängtillfälle har vi även säkerhetsbemanning i området för att ingen obehörig ska vistas i närheten av sprängningen. Preliminärt så planeras sprängningsarbetena att vara klara i slutet på februari.

VILL DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE EN AV VÅRA BYGGARBETSPLATSER?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor eller andra ärenden gällande något av våra byggen . Fyll i alla fält i formuläret, så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för alla dina frågor!

 • Max filstorlek: 16 MB.