Fjällbo Park

 

Fjällbo Park – nya bostadsrätter

I Fjällbo Park bygger vi ca 90 bostadsrättslägenheter. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Vestia som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder. HTE produktion utför markarbeten. Husbyggnationen inleds i juni. Här bygger vi nära befintlig bebyggelse och mycket byggtrafik i bostadsområdet. Vi gör allt vi kan för att minimera olägenheter men det innebär såklart alltid oväsen med ett bygge. Vi ber om ursäkt för allt stök!

Även Familjebostäder bygger i området. På bilden kan du se var våra respektive Familjebostäders hus kommer stå.

Tidplan:

 • Spontning och pålning startar 25/5 och pågår fram till semestern, t.o.m. v.27.
 • Schaktarbeten startar direkt efter semestern, ca v32
 • Betongarbeten/stomarbetet startar i början på september.
 • Färdigställande hösten 2022, från aug till dec.

20-07-02

Från och med nästa vecka tar bygget semester fyra veckor. Ingen byggverksamhet kommer pågå hos oss.  I det andra byggprojektet i området, där Familjebostäder bygger, så kommer det pågå murning och gjutning under den här tiden.

20-06-18

Nästa vecka ska vi:

 • Fortsätta spontning och pålning söder om dagiset.
 • Fortsätta röromläggningen i huvudstråket och ned mot tvätteriet.
 • Fortsätta röromläggningen vid villorna i norr.
 • Koppla ihop rören på hus 6-8

Vi önskar er en glad midsommar!

20-06-11

Nästa vecka kommer följande arbeten att ske:

 • Arbete med omläggning av rör i huvudstråket utanför skolmatsalen.
 • Vi kommer koppla in rören i hus 6-8.
 • Vi kommer fortsätta med rören ned mot tvätteriet från området.
 • Vi kommer fortsätta med rördragning uppe vid villorna
 • Vi har en spontmaskin som spontar för de tre husen som återstår att sponta.
 • Vi har en pålmaskin på plats som kommer slå ner pålar på huset precis söder om dagiset.
 • Arbetstid 07:00-18:00

 

20-06-08

Viktigt information!
När markarbetet med parkeringen på vårt byggområde påbörjades, så grävdes en kabel av av misstag. Vi jobbar med att lösa problemet och ber om ursäkt för eventuella störningar

Har du frågor är du välkommen att kontakta Annika Carlsson, projektledare Egnahemsbolaget, 031-7077146, annika.carlsson@egnahemsbolaget.se

20-05-25

Nu är vi klara med markförberedelserna så nu drar själva bygget igång. Denna vecka kommer vi att:

 • Påbörja spontningsarbetena på hus 5 i det nordvästra hörnet ovan dagiset.
 • Vi kommer att fortsätta VA-läggningen i huvudstråket.
 • Fortsätta VA-läggningen genom parken mot hus 15-
 • Fortsätta VA-läggningen vid villorna i norr.
 • Vi kommer anlägga en pålkransbädd för hus 4 söder om dagiset.
 • Vi kommer lägga jord och så gräs i den norra änden längs den nya vägens slänt

 

20-05-15

Nästa vecka kommer vi att:

 • Fortsätta röromläggningen vid villorna i norr.
 • Vi kommer att stänga av korsningen vid tvätteriet in till Fjällbo Park för att kunna lägga ned nya rör. Under tiden kommer vägen vara öppen vid skolan.
 • Vi kommer fortsätta rördragningen över den ytan vi tidigare hade som parkering.
 • Vi kommer utöka bod-etableringen då pålentreprenören snart kommer sätta igång.
 • Vi kommer sätta upp containrar som ljudbarriärer på dagisets båda gavlar. Detta gör vi på tisdag.
 • Bygga klart pålkransbäddar för hus nummer fem och fyra.
 • Vi kommer ta bort buskage vid dagiset och fixa till en ny gångväg vid dagiset.
 • Då det är röd dag på torsdag och klämdag på fredag för de flesta boende har vi beslutat att arbeta måndag till onsdag.
 • Arbetstid 07.00-18:00

2020-04-03

Nästa vecka (påskveckan) kommer vi:

 • Påbörja omläggningen av inkommande färskvatten, spillvatten och dagvatten i Fjällbo Park. Vi skall byta hela det befintliga systemet.
 • Vi kommer helt att spärra av infarten från Sysslomansgatan till Fjällbo park. Skolan är informerad om gångvägen för barnen.
 • Vi kommer lasta ut jord.
 • Vi kommer dra kanalisation åt GENAB.

2020-03-16

Denna vecka kommer vi:

 • Återfylla runt fördröjningsmagasinen som nu är nedlagda.
 • Börja lägga ner rören i schakten bakom Fjällbo Park 14-16
 • Måla upp nya övergångsställen då vi bytt sida för barnen då de går till Bamba.
 • Den nya transformatorstationen sätts på plats den 17:e mars. Vi färdigställer då marken och dränering runt den.
 • Vi kommer fortsätta bygga den ena halvan av ”huvudstråket” eller vägen där den byter från Sysslomansgatan till Fjällbo Park.
 • Lägga ner kanalisationen år Göteborgs Energi i vägen vi renoverar.
 • Hämta och lämna-fållan kommer komma upp under veckan då det avspärrningsmaterialet vi beställt var restnoterat men levereras under kommande vecka.

2020-03-06

Nästa vecka kommer vi att:

 • Obs!! Flytta fållan för eleverna som ska till bamba till andra sidan av gatan.
 • Fortsätta lägga ner rör för områdets nya el längs med ”huvudgatan”.
 • Grundlägga för den nya transformatorstationen uppe i områdets nordöstra hörn.
 • Anlägga ”depån” för hämta/lämna utanför dagiset.
 • Lägga rör och fördröjningsmagasin vid Fjällbo Park 14-16

2020-02-28

Nästa vecka kommer vi att:

 • Fortsätta med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16
 • Fortsätta med vägen i den nordöstra delen av Fjällbo Park.
 • Vi kommer lägga asfalt framför dagiset och entréerna där vi byggt om vägen.
 • Skapa en hämta/lämna-depå vid dagiset direkt då asfalten är lagd.

2020-02-14

Nästa vecka kommer vi:

Börja med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16

Vi kommer också gå in i en ny fas där vi börjar renoveringen av vägen upp förbi barnbespisningen mot villorna. Fjällbo Park skall få ett nytt elnät och en del i det är att en strömomvandlare kommer anläggas och till den skall det matas ström som kommer nerifrån Sysslomansgatan.

Nästa vecka kommer vi att ta den första etappen av vägen som är ovanför skolbespisningen. Vi kommer spärra av vårt arbetsområde och dela in arbetet i etapper. Vi kommer göra halva vägen i stöten så att trafiken kan fortsätta. Vi kommer inte jobba nere vid skolbespisningen i det här skedet.

Arbetstid nästa vecka är 07:00-17:00

2020-02-07

Nästa vecka kommer vi:

 • Slutföra fördröjningsmagasinen bakom Fjällbo Park 6-8
 • Ta bort gungan på lekplatsen
 • Börja med rördragningen bakom Fjällbo Park 10-14

2020-01-24

Nästa vecka kommer vi att:

 • Fortsätta lägga rör bakom Fjällbo Park 6-8
 • Bredda vägar, göra mötesplatser och gångbanor på vägen norr om parken som leder till dagiset.
 • Göra en hämta/lämnaplats framför dagiset.

2020-01-17

Under kommande vecka påbörjar vi inga ”nya” arbeten. Vi är mestadels bakom Fjällbo Park 6-8 och arbetar med rör.  Vårt arbetsområde är inhägnat. Vi har satt upp vibrationsmätare på Fjällbo Park 6-8. I övrigt gäller samma som förra veckan.

2020-01-10

 • Påbörja läggningen av VA-stråket. Vi börjar i servisen på den djupaste punkten och jobbar oss sedan norrut. Etapp 1 är fram till ungefär där vägen kommer vid Fjällbo Park 6-8:s norra gavel. Vi har hägnat in den etappen.
 • Vi kommer bredda vägen längs den nordvästra änden där vi tidigare lagt ny asfalt. Detta görs för at få mer plats åt gående då det kommer transporter
 • Vi kommer snygga till alla slänter mot dagiset och mot ekarna i den norra änden så det ser snyggt ut tills bygget startar.
 • Vi kommer flytta materialet vi har framför dagiset till vårt nya arbetsområde och städa upp det området.
 • Asfaltsfirman fick tyvärr slut på asfaltsmassa och kunde inte få någon ny innan detta året då asfaltsverken stängde. Vi ska lägga den sista remsan som aldrig blev klar.
Sisjödal Radhus

I Sisjödal etapp 2 kommer elva nya, moderna radhus på välplanerade kvadratmeter växa fram. Husen har 5 rum och kök, två plan i suterräng och härliga trädgårdar som smälter samman med naturen. De kommer stå klara under 2021. Under byggtiden blir det en del stök och bök för er som bor intill. Här håller vi er uppdaterade om vad som händer.

20-05-27

Under vecka 23 (kommande vecka) kommer Derome att genomföra gjutningar hela veckan på bägge sidor om Knapebacken. Det innebär att en hel del tung trafik kommer att trafikera gatan. Vi ber om ursäkt för obekvämligheter!

I övrigt löper projektet på och försäljningen har startat. Visningar är planerade att hållas 30/5 och 1/6.

20-05-08

Kommande vecka: Montage sker av nästa 6 hus, kan vara jobb på kvällar. Markarbeten runt dom första 5 husen,  grävmaskin och lastbilar. Genomfart kommer inte vara möjlig på gatan, grindarna stängs till arbetsplatsen.

 

Attehogsgatan Kalltorp bygginfo
Ättehögsgatan, Kålltorp

Vid Ättehögsgatan och Gyllenstensgatan i Kålltorp pågår byggnation av 65 bostadsrättslägenheter (Egnahemsbolaget) och 12 hyresrättslägenheter (Poseidon). Dessa lägenheter är uppdelade på fyra flerbostadshus, som är angivna i bilden som Hus A, B, C och D. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Brixly (fd Erlandsson Bygg AB ) som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder.

Byggarbetet utförs måndag – fredag kl 07.00-18:00 enligt arbetsmiljöplanen. Arbeten som medför störningar eller andra olägenheter för omgivningen ska avslutas innan 16.00. Observera att tillfälliga arbeten kan behöva förläggas utanför dessa tider i de fall när det rent tekniskt inte är möjligt att utföra arbetet på annat sätt.

Här är det ovanligt trångt och tight mellan bygget och befintliga hus så vi har stor förståelse för att det är stökigt och bökigt för er som bor runt omkring!

2020-07-02

Efter i morgon, fredag 3:e juli,  tar vi semester fyra veckor, inget arbete kommer ske under tiden. Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

2020-06-16

Nu kommer två stora gjutningar med risk för att inte hinna klart under normal arbetstid.

17/6: Foggjutning av HDF-bjälklag

22/6: Gjutning valv hus-A

2020-05-18

På torsdag 21 maj (Kristi himmelsfärdsdagen) kommer det att utföras arbete i form av läggning av tegel på taket på Hus C.

2020-04-28

Vi behöver gjuta i bygget igen och då blir det dessvärre övertid eftersom allt måste göras i ett svep.

30/4 ”liten gjutning”, men ändå risk för viss övertid.

8/5  ”Stor gjutning” med övertid till ca 22,00.

2020-04-20

Den 21 och 22 april behöver vi arbeta kväll för att säkra det berg som vi har sprängt i området. Arbetet kommer pågår fram till ca kl. 21 båda kvällarna. Vi hoppas att ni har överseende med detta då syftet med arbetet är för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

2020-04-14

OBS: Arbetstider påverkas av coronaviruset!

På grund av coronaviruset har även våra entreprenörer och underentreprenörer drabbats av större sjukdomsfrånvaro och därför behöver de ibland arbeta utanför ordinarie arbetstid för att hålla deadlines. Det kan innebära arbete efter kl 18 och på helger. Här handlar det dock främst om arbeten som inte väsnas så mycket (fönstermontage, fasadputsning) och arbeten inomhus och ska förhoppningsvis inte störa er som bor runtomkring så mycket.

2020-04-06

Nu på torsdag 9 april kommer det att gjutas en större etapp på Hus-A. Det innebär att det kommer arbetas ganska sent på kvällen med slipning, beräknas vara klart ca 22:00-24:00. Vädret verkar vara med oss, så om allt funkar så kan det bli tidigare.
De två etapperna som vi informerat om tidigare är avklarade och här behövdes inte kvälls- eller nattarbete.

2020-03-18

Tider för gjutningar av bottenplatta garage under hus A och B: 

In- och uttransporter kommer troligtvis tas från Zackrissongatan.

Etapp 1;  Torsdag  26/3 med start 06.45 : Störande arbete såsom transporter, betongpumpar mm kommer fortgå till kl 1700.  Slipning och glättning håller på till ca 24.00.  Bedöms som ej väsnande.

2 Etapp;   Måndag  30/3  med start 06.45 : Störande arbete såsom transporter, betongpumpar mm kommer fortgå till kl 1700.  Slipning och glättning håller på till ca 24.00.  Bedöms som ej väsnande.

Observera att arbetena med slipning och glättning måste ske i direkt följd efter gjutningen. Det är därför som vi behöver hålla på så sent. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för detta!

Storleken på etapper, väder och vind kan spela in på tiderna!

2020-03-16

Från och med mitten av nästa vecka (v.13) kommer vi börja gjuta betongplattan för garaget under Hus A och B. Arbetet med att gjuta betongplattan kommer innebära långa arbetsdagar då betongen måste stelna och slipas innan den kan lämnas för dagen. Bullrande arbeten, som transporter och gjutning, beräknas pågå fram till kl. 18.00. Efter kl 18.00 utförs enbart slipningen av plattan. Sluttid för slipningen är svår att fastställa då denna beror på hur mycket vi gjuter i taget. Vid stora gjutningar kan arbetet pågå fram till midnatt.

Hur mycket vi gjuter vid varje tillfälle och därmed hur många dagar arbetet pågår beror på vädret. Är det bra väder gjuter vi större yta samma dag, men vid sämre väder mindre yta. Arbetet beräknas pågå under ca 3 veckor med start nästa vecka. Mer detaljerad information om vilka dagar det gäller kommer närmare start då arbetet är väderberoende och måste planeras därefter.

Transporter för gjutningen kommer ske både från Gyllenstensgatan och Zachrissonsgatan.

Under v. 16 kommer den stora kranen monteras på innergården.

Vi förstår att detta är mycket störande och vi gör allt vi kan för att detta ska ske under så begränsad tid som det är möjligt.

2020-02-20

Info angående Gyllenstensgatan samt korsningen Ättehögsgatan/Zachrissongatan. Vi ökar på sopningen från en till två gånger i veckan så länge det är så här regnigt och lerigt och vi samtidigt transporterar mycket jord och sten.

Sprängningarna är nu avslutade.

2020-02-07

Som det ser ut nu så återstår cirka två veckor med sprängningarna. Efter det börjar vi bortforsling av berg, vilket beräknas hålla på till och med vecka 10. Därefter ska ni få lite lugnare tillvaro, då kommer ”bara” det vanliga byggarbetet pågå.

Vi har fått veta att det ramlar ner saker från hyllor hos en del av er som bor nära. Tyvärr är det inte helt ovanligt. Vi vill dock poängtera att vi ligger under riktvärdena på samtliga vibrationsmätare. Läs gärna den allmänna informationen om sprängningar här ovan.

2020-01-29

Info angående Gyllenstensgatan: Denna gata sopas varje fredag eftermiddag. Vi sopar även i korsningen Ättehögsgatan/Zachrissongatan.

2020-01-24

Hus C+D vid Ättehögsgatan

 • Januari-februari: Mindre sprängningar kommer att pågå under januari och februari.
 • Februari: Byggnation av husen påbörjad. Nu monteras stommen på hus C och hus D.

 

Hus A+B vid Gyllenstensgatan nedanför brandstationen

 • Januari-februari: Sprängningar kommer att pågå i omgångar och däremellan bortforsling av berg. Detta beräknas pågå mellan v 3-11. En kran monteras upp.
 • Februari: Sprängningar fortgår. Betongarbeten påbörjas.
  Vecka 5: pålningen startar på innergård för hus A och B. Beräknas pågå ca 3 veckor.
 • Mars: Förbereda markytan för husen (v9-12). Pålning (v9-13). Pålningen kommer liksom sprängningarna att medföra en hel del oljud.
 • April: En tornkran monteras upp (v14-15)

  Allmän information om sprängningarna:

  Innan vi startade sprängningarna gjorde vi en riskanalys avseende vibrationer som grundar sig på Svensk Standard. Utifrån den riskanalysen har vi utfört förbesiktningar på 7 st radhus, en brandstation och över 200 lägenheter i området. Vi har även 12 st vibrationsmätare monterade i området som mäter vibrationer enligt de riktvärden som är framtagna i riskanalysen. Vid analys av registrerade vibrationsnivåer så ligger vi under de satta riktvärdena på alla vibrationsmätarna.

  Vi har full förståelse för att det kan kännas olustigt med sprängningar så nära men det är ingen fara varken för kringboende eller fastigheterna. Vid varje sprängtillfälle har vi även säkerhetsbemanning i området för att ingen obehörig ska vistas i närheten av sprängningen. Preliminärt så planeras sprängningsarbetena att vara klara i slutet på februari.

Läs mer om bostadsprojektet Brf Ättekroken >>

Lansmansgarden 05 71x47cm 240ppi RGB Emma Klara Sandberg 190109
Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, Björkekärr

Vår plan var att ha fler infomöten tillsammans med övriga aktörer under våren. På grund av coronaviruset ställer vi in dessa. Vi kommer istället kommunicera via e-post. Vi återkommer med datum för fysiskt möte så fort vi vet när det är säkert. 

Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-24. Den innebär att totalt ca 260 nya bostäder och en skola för årskurserna F-9 kommer att byggas i området vid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn. Vi är flera byggaktörer som kommer att arbeta parallellt. Denna plan ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och  byggaktörerna. I detta projekt så bygger Egnahemsbolaget 34 bostadsrättslägenheter.

Byggföretaget Tm2 har upphandlats som totalentreprenör för byggandet av 34 bostadsrättslägenheter fördelade på 6 loftgångshus i trä. Byggprojektering pågår och en bygglovsansökan har lämnats in. Preliminär byggstart är tidigast i september 2020 med markarbeten, sprängning, schaktning och grundläggning. Husen kommer preliminärt att vara färdigställda hösten 2021

2020-05-06 Besiktningar

De olika aktörerna genomför sprängningsarbeten och eventuellt även pålning. Besiktningar genomförs därför av konsultfirman Bergsäker för att säkerställa skicket på fastigheterna som ligger i anslutning till byggarbetsplatserna. En del fastighetsägare kommer få besök av flera gånger de kommande åren. Detta för att säkerställa skicket på fastigheterna under arbetenas gång och att inga fastigheter och hus kommer till .

Ledningsarbeten orsakar begränsad framkomlighet
I mitten av maj 2020 påbörjar Trafikkontoret ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan. Trafikkontoret kommer att schakta och ha anläggningsmaskiner på plats vilket innebär begränsad framkomlighet för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Ledningsarbetet kommer att utföras etappvis och beräknas vara klart september 2021.

2020-01-22
Nedan tidplan avser Egnahemsbolagets ca 30 bostadsrättslägenheter.

 • 2020, januari: Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten.
 • 2020,kvartal 3: Preliminär byggstart av bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan.
 • Slutet 2021: Preliminär inflyttning

Läs mer om bostadsprojektet för bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan >>

Selma stad, Selma Lagerlöfs Torg, Hisings Backa

Här på Selma Lagerlöfs Torg bygger vi tillsammans med vår entreprenör Vestia ett 10-våningshus och ett 5-våningshus. Totalt är det 111 lägenheter med bostadsrätt.

Vi har precis påbörjat vår byggnation och kommer efter sommaren att lägga upp en tidplan här vad som händer och när.

 • Under semesterveckorna v 28-31 kommer vi stänga ner arbetet på bygget.