Pågående byggarbeten

Bygginformation med tidplaner

Vad händer utanför ditt fönster?
Bor du granne eller i närheten av något av våra byggarbetsplatser där vi bygger nya bostäder? Här nedan hittar du bygginformation om vad som sker på våra byggen och när.
Har du frågor angående någon av våra byggarbetsplatser, så är du välkommen att kontakta oss via info@egnahemsbolaget.se eller 031-707 70 00.

Sisjödal flytten 1587

Vad gäller din fråga?

Stackmoln, Länsmansgården

I Länsmansgården ska vi bygga 42 bostadsrättslägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök på cirka 35-85 kvadratmeter. Huset består av 6 våningsplan med hiss.

Egnahemsbolaget har fått beviljat bygglov och startbesked för projektet Bostadsrättsföreningen Stackmoln.

Byggnationen av Brf Stackmoln är i full gång. Bottenplattan är gjuten, första bjälklaget är lagt och husets stomme är på väg upp. Arbetet med Bjälklaget och stommen förväntas vara klart januari 2024. Parallellt med stomresningen påbörjas arbetet med ytterväggar och yttertak. Tätt hus beräknas vara klart februari 2024.

Dessa arbeten kommer att medföra tunga transporter och en del höga ljud. Störande arbeten kan ske mellan Kl 07:00-16:00.

Målsättningen är alltid att byggnadsarbetena ska utföras så att boende blir så lite störda som möjligt.

Mer information kommer här löpande.

Björlanda Ängar - Skra Bro

I Björlanda bygger vi tillsammans med vår entreprenör Skanska 90 bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök. Vi beräknar färdigställa projektet 2025.

Egnahemsbolaget har fått bygglov beviljat för projektet Bostadsrättsföreningen Björlanda Ängar. Det ingår i detaljplanen för området Skra Bro på Hisingen.

Byggnationen av Brf Björlanda Ängar pågår för fullt.

  • Arbete med fasad pågår och en tredjedel av hus N6 är nu färdig.
  • Första trapphuset i hus N6 är isolerat och hissen är på plats.
  • Taket på hus N6 är brädat och klart.
  • Fortsatt arbete med stomresning och gjutning för hus N7.

Mer info kommer här löpande.

Kvisljungeby Ängar - Skra Bro

Nu bygger vi Kvisljungeby Ängar i Skra bro tillsammans med vår entreprenör Skanska. Projektet består av ca 98 bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök och beräknas vara färdigställt 2026.

Egnahemsbolaget har fått beviljat bygglov för bostadsprojektet Bostadsrättsföreningen Kvisljungeby Ängar. Projektet ingår i detaljplanen för området Skra Bro på Hisingen.

Byggnationen av Kvisljungeby Ängar pågår nu förfullt och just nu sker pålningsarbetet. I mitten av mars beräknas pålningen vara klar och därefter påbörjas schaktning och gjutning av bottenplattan samt väggar till garaget. Detta arbete pågår fram till semestern.

Schaktningen kan med föra en hel del tunga transporter i området under pågående arbete.