Pågående byggarbeten

Bygginformation med tidplaner

Vad händer utanför ditt fönster?
Bor du granne eller i närheten av något av våra byggarbetsplatser där vi bygger nya bostäder? Här nedan hittar du bygginformation om vad som sker på våra byggen och när.
Har du frågor angående någon av våra byggarbetsplatser, så är du välkommen att kontakta oss via info@egnahemsbolaget.se eller 031-707 70 00.

Sisjödal flytten 1587

Vad gäller din fråga?

Fjällbo Park, Utby

I Fjällbo Park bygger vi ca 90 bostadsrättslägenheter. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Vestia som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder. Här bygger vi nära befintlig bebyggelse och mycket byggtrafik i bostadsområdet. Vi gör allt vi kan för att minimera olägenheter men det innebär såklart alltid oväsen med ett bygge. Vi ber om ursäkt för allt stök!

2022-10-25

Nu börjar vi närma oss slutet av projektet Fjällbo Park som har pågått i snart 2,5 år, vi kommer löpande lämna över ytor som vi behövt använda i området.

 • Vi kommer att på tisdag vecka 44 fylla en kulvert vid infarten till Fjällbo Park med betong.
 • Vi kommer att under slutet på vecka 44 att påbörja farthindret vid infarten samt asfaltera på fredagen.
 • Vi kommer att jobba med halva delen av vägen så trafik kan köra förbi, vi ser till att detta arbete sker så smidigt som möjligt och att det inte skall påverka trafiken in i området.

2022-10-13

Idag den 13 oktober börjas arbetet med gångbanan och därefter börjar arbetet med fartguppet vid skolmatsalen. När det arbetet är klart kommer det att asfalteras halva och leda trafiken bredvid.
Asfalteringen planeras göras på tisdag den 18/10 alternativt onsdag den 19/10.

2022-09-14

Ny information från projektet Fjällbo Park.

 • Vi har inflyttning i hus 5 som pågår.
 • Vi har inflyttning i hus 3-4 i närtid.
 • Vi håller på att färdigställa hus 2 och hus 1.
 • HTE jobbar på bred front för att färdigställa inom arbetsplatsområdet med markarbeten.
 • HTE jobbar med lekplatsen samt Familjebostäders ytor i Fjällbo Park som färdigställs löpande under september och i början på oktober.
 • Vi kommer att under sen höst plantera träd inom området.

2022-06-28

Uppdaterad information inför sommaren.

 • Vi kommer att ha pågående arbeten i fjällbo Park under vecka 28-31.
 • Vi kommer att jobba invändigt i hus 5 v 28-31 för att färdigställa detta huset.
 • Vi kommer även att ha arbeten i hus 1B och 2B med invändiga arbeten vecka 28-31.
 • HTE kommer att jobba v 28 med att färdigställa vissa delar vid Förskolan, samt utföra mindre störande arbeten framför hus 3 och hus 2.

2022-06-15

Information inför sommaren.

 • Hus 5 och runt fjällstugan kommer vi att fortsätta med finplanering samt anlägga asfalt mot huset samt in kringliggande vägar mm.
 • Vi kommer att linjera för parkeringar framför Fjällstugan samt för parkeringarna mitt emot.
 • Vi kommer även att färdigställa komplementbyggnaden vid hus 5.
 • Vi schaktar för montage av molucker vid Fjällstugan samt en mitt emot som tillhör Fambo.
 • Vi fortsätter med finplanering runt hus 1-2-3-4 samt anlägger plattläggning kring entréer.
 • Vi fortsätter med invändiga arbeten i hus 5-4-3-2-1
 • Vi startar även finplanering runt ÅV huset och söder ut.
 • Vi kommer schakta för molucker runt ÅV huset på två st.
 • Lekplatsen håller vi på att planera, så det arbetet kommer nog inte att starta förens efter semestern.
 • Bodetableringen kommer vi att av etablera mot slutet av augusti alt i början på september jag kommer skicka mer exakt info om detta efter semestern.

Önskar er en fin sommar!

2022-05-01

Planerade arbeten för maj.

 • Hus 5 fortsätter utvändiga arbeten samt kompletterande arbeten invändigt.
 • Hus 4 fortsätter vi med finplanering samt invändiga snickeriarbeten.
 • Hus 3 fortsätter vi med finplanering samt invändiga snickeriarbeten.
 • Hus 2 fortsätter vi med finplanering samt invändiga snickeriarbeten.
 • Hus 1 fortsätter vi med finplanering samt invändiga snickeriarbeten samt målning fasad.
 • Vi kommer starta uppbyggnad av två stycken komplementbyggnader en vid hus 5 och en vid hus 2.
 • Vi planerar att under maj att påbörja arbetet med lekplatsen.
 • Vi kommer att ha en tjuvkik med kunder den 9-10 maj mellan klockan 15,45-18,00 båda dagarna.
 • Vi har även upprättat en ny TA plan på Sysslomansgatan för att underlätta för trafiksituationen.
 • Vi har en del tung transport in och ut på bygget men vi har tidsbestämt leveranserna till innan 7,00 eller efter 09,30 för att inte påverka skolans tider.

2022-03-28

Planerade arbeten för april månad.

 • Hus 5 fortsätter invändiga kompletteringsarbeten mm.
 • Hus 5 fortsätter vi med finplanering samt plattläggning vid uteplatser i västra samt arbeten kring komplementbyggnaden.
 • Hus 4 fortsätter vi med invändiga arbeten kakel mm.
 • Hus 4 startar finplanering i väster och norr mot Fjällstugan.
 • Hus 3 fortsätter vi med invändiga arbeten.
 • Hus 2 fortsätter vi med invändiga arbeten.
 • Hus 1 fortsätter vi med invändiga samt kakel.
 • Hus 1 har vi börjat med markarbeten samt återfyllning runt huset.
 • Åv huset fortsätter vi med utvändiga panelarbeten.
 • I och med att vi börjar med finplaneringen kommer transporter att öka en del.

2022-03-01

Information för mars månad.

 • Hus 5 fortsätter invändiga kompletteringsarbeten lister karmar mm.
 • Hus 5 kommer vi att starta finplanering i västra och norra delen.
 • Hus 4 startar invändiga arbeten kakel mm.
 • Hus 3 fortsätter vi med invändiga arbeten.
 • Hus 2 fortsätter vi med invändiga målningsbeten.
 • Hus 1 fortsätter vi med invändiga gipsarbeten samt kakel och målning .
 • Åv huset startar utvändiga panelarbeten v10.
 • I och med att vi börjar med finplaneringen kommer transporter att öka något.

2022-01-24

Information från bygget för februari månad.

 • Hus 5 fortsätter invändiga kompletteringsarbeten.
 • Hus 4 startar invändiga arbeten så som målning, kakel mm.
 • Hus 3 fortsätter vi med invändiga kakelarbeten.
 • Hus 2 fortsätter vi med invändiga gipsarbeten.
 • Hus 1 fortsätter vi med invändiga gipsarbeten.
 • Åv huset fortsätter med invändiga gipsarbeten samt start av utvändiga panelarbeten.

2021-12-21

 • Hus 1 fortsätter gipsarbeten invändigt.
 • Hus 2 A-B fortsätter invändiga arbeten.
 • Hus 3-4 invändiga kompletterings arbeten.
 • Hus 5 är helt stängt över julen.

Vi kommer inte ha några planerade leveranser under denna vecka.

God Jul och ett Gott Nytt 😊

2021-11-30

 • Hus 5 fortsätter vi med invändiga arbeten enligt tidsplan.
 • Hus 4 fortsätter vi med invändiga arbeten.
 • Hus 3 fortsätter invändigt enligt tidsplan.
 • Hus 2 fortsätter vi med gipsarbeten i B delen.
 • ÅV huset fortsätter vi med panelarbeten samt plast och isolering invändigt.
 • Vi kommer att starta upp fjärrvärmen i början på november till hus 4-2 a-b.
 • HTE kommer att utföra lättare schaktarbeten inom arbetsplatsområdet för Gbg energi.
 • Vi har en del köks leveranser och i övrig mindre leveranser i december månad detta kommer att fortsätta under Q1 2022.
 • Jag har en nära kontakt med Rektorn på Fjällbo skolan för att höra så allt är som det skall.
 • Jag kommer att behålla viss trygghetsbelysningen och av etablerar löpande då vi tänder upp den permanenta belysningen.
 • Vi kommer ha produktion under jul och nyårsveckan i mindre skala, platskontoret kommer delvis vara bemannat under denna period.

2021-10-04

Info för bygget vecka 40:

 • Hus 5-4-3 fortsättning av invändiga arbeten.
 • Hus 2 startar med demontering av byggnadsställning mot öster.
 • Hus 1 monteras tegel på taket och fortsätter att arbeta invändigt.
 • Det kommer fortsätta med en del tung trafik i området.
 • Under vecka 40 startar montage av belysningsstolpar i parkområdet. Vi ställer upp en mobiltornkran vid hus 1.

2021-06-30

Info för bygget t o m vecka 32:

 • Bygget har helt stängt vecka 29-30
 • Hus 5 ställnings demontage samt att vi städar upp runt huset och vi fortsätter med invändigt arbete.
 • Hus 4 kommer ställningen att demonteras under veckorna 27-28 men det kan bli så att den tas ned under vecka 32-33 , samt plåt arbeten kommer utföras till slutet v 26.
 • Hus 3 kommer ställning att demonteras under 27-28 men det kan bli så att den tas ned under vecka 32-33
 • Hus 2 kommer vi spika panel på fasaden fram till slutet v 28
 • Hus 1 kommer vi att montera takuppbyggnad till slutet vecka 27
 • ÅV huset kommer betongplatta att gjutas under v 26 -27
 • Hte kommer att schakta för fjärrvärmekulvert tom v 28
 • Hte kommer att färdigställa finplaneringen i området tom 28
 • Vi kommer att ha en del transporter under följande veckor.

2021-06-17

Lägesrapport för kommande veckor fram till semestern:

 • Hus 5 fortsätter vi demontage av ställning samt demontage av bygghiss.
 • Hus 5 fortsätter dom invändiga arbeten.
 • Hus 4 fortsätter plåtarbeten samt yttertaks komplettering.
 • Hus 3 har vi startat invändiga arbeten på vinden.
 • Hus 2 fortsätter vi med yttertakarbeten samt panelarbeten.
 • Hus 1 startar vi förberedande fasad arbeten.
 • Hus 1 fortsätter vi montera fasadställning runt källardelen.
 • HTE fortsätter med arbeten i Parken.
 • Det förekommer leveranser i området under denna vecka.

2021-05-07

Under maj månad sker följande:

 • Hus 5 Kommer dom flesta utvändiga arbetena färdigställas samt vi kommer starta dom invändiga arbetena.
 • Hus 4 Fortsätter fasadarbetena och tegel läggs samt vi monterar trapphusfönster med kranbil tisdagen den 11/5 samt vi färdigställer samtliga utvändiga arbeten.
 • Hus 3 Målaren med fasadarbeten och övriga färdigställer utvändiga arbeten.
 • Hus 2 fortsätter vi med takuppbyggnad samt fasadförberedande arbeten.
 • Hus 1 blir stommen klar samt att vi bygger ställning runt huset.
 • HTE kommer att starta schaktning för stora ÅV huset samt färdigställande av VA omläggningen efter slutbesiktning.
 • Vi har fortsatt mycket trafik och tunga leveranser i den månaden.
 • Vi kommer montera belysningsfundament i övriga området.

2021-04-17

Nästa vecka sker följande:

 • Hus 5 Målas förfullt.
 • Hus 4 Monteras taktegel samt förberedelser inför panelarbetet.
 • Hus 3 Färdigställs fasadpanelen.
 • Hus 2 Startar takuppbyggnadsarbeten samt tilläggsisolering på fasad.
 • Hus 1 Läggs plattbärlag och installatörer startar.
 • Hte startar med markarbeten vid ÅV-huset norr om befintliga  hus 14-16
 • Hte fortsätter med arbetet av vägar etc.
 • Vi har fortsatt mycket tung trafik i området.

2021-04-16

Nästa vecka händer följande:

 • Hus 5 fortsätter hissmontaget.
 • Hus 5 startar målning av fasad.
 • Hus 4 fortsätter takarbeten samt start för montage av fasaden panelen.
 • Hus 3 fortsätter panelmontaget.
 • Hus 2 fortsätter ställningsarbetet, samt förberedande arbeten med fasaden.
 • Hus 1 förbereder vi för plattbärlag läggning.
 • Asfaltering startar under den veckan.
 • HTE kommer fortsätta med förberedande arbete inför asfalteringen.
 • Vi kommer ha mycket trafik i området.

2021-04-09

Nästa vecka händer följande:

 • Hus 5 fortsätter vi med isoleringsarbeten invändigt.
 • Hus 5 startar målningsarbetet om väder tillåter.
 • Hus 5 vi startar hissmontage invändigt.
 • Hus 4 fortsätter takkonstruktionen samt förberedande arbeten inför fasadmontage.
 • Hus 3 startar vi montage av taktegel och plåtarbeten.
 • Hus 2 fortsätter byggställningsmontaget.
 • Hus 2 gjuts ett plattbärlag.
 • Hus 1 går installatörerna på plattbärlaget över källardelen.
 • Hus 1 gjuter vi bjälklaget ovan platta på mark.
 • HTE fortsätter med förberedelser inför asfaltering i hela området.
 • Asfalteringsarbetet kommer påbörjas i området.
 • Vi kommer att ha mycket trafik under den veckan.

2021-04-04

Nästa vecka händer följande:

 • Hus 5 isoleras och plastas ytterväggar.
 • Hus 5 startar målningsarbeten om väder tillåter.
 • Hus 4 fortsätter takuppbyggnaden samt fasadkompletteringen.
 • Hus 3 fortsätter plåtarbeten på taket.
 • Hus 2 del A fortsätter vi med ställningsarbeten på källardelen.
 • Hus 2 del B fortsätter installatörerna med plattbärlag.
 • Hus 1 del A går installatörerna på plattbärlag.
 • Hus 1 del B läggs plattbärlag.
 • Vi kommer ha en del tung trafik i området.

Vi har fått klagomål på hög musik från arbetsplatsen så vi ber dem sänka volymen!

2021-03-18

Detta händer nästa vecka:

 • Hus 5: Här fortsätter fasad montage samt läggning av taktegel.
 • Hus 5: Här kommer vi att sprutisolera vindsvåningen detta kommer att ske på onsdag.
 • Hus 4: Här startar takuppbyggnaden samt tilläggsisolering fasaden.
 • Hus 3: Här startar fasadarbeten samt plåtarbeten på taket.
 • Hus 2:  Här gjuts ett plattbärlag.
 • Hus 2: Här monteras utfackningsväggar och bjälklagsförberedelser.
 • Hus 1: Här gjuter vi platta på mark.
 • Hus 1: Här monterar vi utfackningsväggar och lägger plattbärlag på fredagen.
 • HTE filmar och besiktigar VA omläggningen.
 • (HTE börjar eventuellt med belysningsförberedelser i stora delar av området men detta är preliminärt än så länge)
 • Vi kommer att ha en del leveranser under vecka 12

2021-03-05

 • Hus 5: Här fortsätter fasadarbeten samt plåtarbeten på taket.
 • Hus 4: Här fortsätter betongarbeten samt smidesmontage.
 • Hus 3: Här fortlöper arbetena med takkonstruktionen på vinden samt förberedande arbeten inför fasadmontage.
 • Hus 2. Här monteras utfackningsväggar samt att installatörerna går på plattbärlagen ovan källardelen.
 • Hus 1: Här armeras platta på markdelen och vi gjuter källarbjälklaget.
 • Vi monterar en ny kran vid hus 1 med start på måndag.
 • HTE fortsätter sina arbeten med VA- omläggningen i öster, samt att dom är oss behjälpliga i huvudprojektet.
 • Vi kommer ha tung trafik även under vecka 10.

2021-02-19

Nästa vecka händer följande. OBS: Vi har fortsatt tung trafik!

 • Hus 5 Här startar vi fasadarbetet och takarbeten mm.
 • Hus 4 Här pågår installationsarbeten på plattbärlaget våning 3.
 • Hus 3 Här fortsätter de förberedande fasadarbetena.
 • Hus 2 Här gjuter vi plattbärlaget över källardelen, samt att installatörerna startar sitt arbete på våning 1 över platta på mark.
 • Hus 1 Här startar armeringsarbeten på källardelen samt att vi har en ny kran på plats.
 • HTE fortsätter med VA-omläggningen i den östra delen av parken.

2021-02-11

 • Hus 5: här fortsätter takarbetet samt tilläggsisoleringen av väggar.
 • Hus 4: planera samt läggs plattbärlag på sista våningen.
 • Hus 3: här byggs sista delen på byggnadsställningen.
 • Hus 3: här börjar vi montera fönster.
 • Hus 2: vi gjuter delar av platta på mark samt förbereder för nästa plan ovan källare delen.
 • Hus 1: här återfyller vi runt källaren samt förbereder för installatörer på entréplanet.
 • Vi kommer på onsdagen att demontera en tornkran vid hus 5 och montera denna vid hus 1
 • OBS: Vi har fortsatt tung trafik i hela området.
 • HTE är oss behjälpliga med grusning av vägar i området vid behov.
 • HTE fortsätter med VA-omläggningen i den östra delen av parken.

2021-02-05

 • HTE fortsätter med VA-omläggningen på östra delen av Fjällbo Park.
 • HTE återfyller kring hus 2 och hus 1.
 • Vid hus 5 fortsätter fasad- och takarbeten.
 • Vid hus 4 gjuter vi våning 2 och startar montage av utfackningsväggar.
 • Vid hus 3 återfyller vi det sista samt fortsätter med ställningsarbeten.
 • Vi fortsätter lägga platta på mark samt förberedande arbeten på hus 2.
 • Vid hus 1 pågår enbart förberedande arbeten för montage av en tornkran som levereras på fredagen.
 • Då vi har tjäle i marken så kan rejäla vibrationer uppstå men vi har mätare som ger utslag om vi överstiger Naturvårdsverkets gränsvärden.

2021-01-29

 • Vi fortsätter med takarbeten och fasadarbeten på hus 5.
 • Vi fortsätter med plattbärlag och utfackningsväggar och gjutningar på hus 4.
 • Hus 3 monteras ställning och div återfyllnadsarbeten.
 • Vi fortsätter med arbetet med platta på mark hus 2 samt montage av utfackningsväggar på källare hus 2
 • Hus 1 återfyller vi runt källardelen samt lägger ned dräneringar mm.
 • HTE fortsätter med sin VA omläggning
 • Vi har påbörjat den sista etappen av VA-omläggningen som är uppe vid hus 21-23 och 25-27. Vi har anlagt en temporär väg för räddningstjänst, gående etc uppe vid husen och vi har flyttat ut vår avspärrning så att vi kan arbeta säkert. Nästa vecka kommer vi gräva fram till gaveln på hus 21-23 och koppla in oss där.

  2021-01-21

Det har varit mycket oväsen och vibrationer senaste veckan. Främst pga tjälen som gör att grävmaskinen behöver jobba extra hår för att frilägga tillräckligt med mark runt sponten för att kunna dra upp den.   Nästa vecka sker följande:

 • HTE fortsätter med VA-omläggningen i östra delen
 • Hus 5 startar vi med fasadarbeten och takarbeten.
 • Hus 4 gjuter vi plan 11 samt monterar utfackningsväggar.
 • Hus 3 startar vi med ställningsmontage.
 • Hus 2 gjuter vi platta på mark samt återfyller runt källare.
 • Hus 1 har vi spontdragning måndag och tisdag, samt förberedande arbeten med platta på mark.
 • Vi kommer under denna vecka ha mycket tung trafik samt på tisdag kommer en mobilkran till hus 4.
 • Spontgrävmaskinen blir klar denna vecka.

2021-01-11 Förvarning om jobbiga ljud ca 18 – 29 jan!

 • För vecka 1 och 2, se info nedan.
 • För vecka 3, som startar 18 januari, vill vi redan nu förvarna om att då sker sista etappen av uppdragning av spont. Det är ett moment som sker under högt tryck och det blir både väldigt oljud och jobbiga vibrationer.
 • Det är det sista riktigt stökiga momentet. Bygget fortsätter med en del markarbeten som att vi paddar mark mm och andra mer ordinära byggmoment, vilket såklart innebär oväsen och vibrationer, men det kommer trots allt bli lugnare på bygget framöver. Vi fortsätter informera om detta här!

20-12-17 – Bygginfo under hela julperioden v52 – v2

 • Vecka 52:
  • hus 5 gjutning plan 14
  • hus 5 demontage av befintlig ställning
  • hus 3 går installatörerna på plan 13
  • hus 4 startar återfyllning runt källarväggar
  • hus 2 gjuter vi plan 09
  • återfyller vi runt källarväggar
  • hus 1 återfyllning runt källarväggar
 • Vecka 53 är bygget stängt.
 • Vecka 1:
  • bygger vi ställning runt hus 5, så det kommer leveranser till detta moment.
  • får vi en fönsterleverans den 7/1 
  • hus 3 utför vi armeringsarbeten innan gjutning.
  • hus 3 fortsätter vi att återfylla runt källarväggar.
  • hus 2 utför vi armerings arbeten för gjutning.
  • hus 2 har vi återfyllnings arbeten runt källarväggar.
  • hus 1 startar vi med ledläggning av fjärrvärmekulvert som läggs norrut.
 • Vecka 2:
  • hus 3 gjuter vi plan 13 på måndagen
  • hus 3 monterar vi fasadställning med start tisdag 12/1
  • hus 4 monteras utfackningsväggar plan 10
  • hus 4 läggs plattbärlag onsdag 13/1 installatörer startar torsdag 14/1
  • HTE lägger ned ett stick för att ansluta förskolan norr om hus 4
  • Samt mindre anläggnings arbeten för att säkerställa vägar gång ytor mm.
  • Övriga hus fortsätter övriga byggnadsarbeten

20-12-09

v51: Mycket oväsen och tung transport, nedmontering av tornkran samt grusar och säkerställer vägar inom området.

 • Hus 5 fortsätter installationer på sista planet.
 • Hus 3 monteras utfackningsväggar.
 • Hus 3 förberedande arbete inför gjutning av sista planet.
 • Vi kommer att placera ut flaggvakter vid behov när vi drar sponten vid hus 4 närmast förskolan södra del och gångvägen för att säkerställa området.
 • Hus 4 fortsätter vi med att dra spont detta medför oväsen.
 • Hus 2 fortsätter vi med installationer i plattbärlaget.
 • Hus 1 kommer vi att montera källartoppen/plattbärlaget.
 • Vi kommer att demontera en tornkran vid hus 1 på fredag den 18/12
 • Vi återfyller och isolerar runt hus 5-3-2
 • Vi kommer att ha mycket tunga transporter under denna veckan.
 • HTE fortsätter med inkopplingar i befintliga fastigheter längs mellanvägen norr om parken.
 • Samt att dom grusar och säkerställer vägar inom området.

20-12-04 – Info om byggarbetet v50:

OBS! Fortsatt mycket trafik i området och v50-51 kommer arbetet att orsaka mycket oväsen.

 • Vi öppnar upp för trafik på mellan vägen norr om parken.
 • Vi gör inkopplingar till hus 14-16 samt fjällstugan/ förskolan.
 • Vi kommer att skära hammarband och drar spont från onsdag v50 till tisdag v51 detta kommer medföra mycket oväsen.
 • Vi fortsätter med stomarbeten på hus 3 och hus 5.
 • Vi fortsätter med gjutningsarbeten på plattbärlaget hus 4.
 • På hus 1- 2 fortsätter arbeten med gjutningar mm samt förarbeten med platta på mark.
 • Vi har mycket tung trafik i området.

20-11-27 – Info om byggarbetet v49: OBS! Fortsatt mycket tung trafik en tid framöver

 • HTE (markentreprenör) fortsätter med VA-omläggningen norr om parken vid äldreboendet mm
 • Dom jobbar även med att strö ut grus på vägarna för att jämna ut ev gropar mm.
 • Vi kommer att få ut en visningsbod som kommer att placeras mitt emot bodetableringen.
 • På hus 5 fortsätter vi med utfacknings väggar och återfyller runt källare.
 • Hus 4 gjuter vi plan 10
 • Vid hus 3 fortsätter vi med stomarbeten.
 • Hus 1-2 är fortsatt källare arbeten samt förberedande arbeten med platta på mark.
 • Vi har fortsatt mycket och tung trafik en tid framöver.

20-11-20 – Info om byggarbetet v48

 • Vi monterar plattbärlag samt installationsarbeten på hus 5.
 • Vi återfyller samt lägger dränering och dagvatten runt hus 3.
 • Vi monterar väggar på hus 3 samt gjuter bjälklag.
 • Vi fortsätter med installationsarbeten på hus 4.
 • Vi lägger plattbärlag på hus 2.
 • Vi fortsätter med gjutning av källarväggar på hus 1.
 • Vi återfyller efter att fjärrvärmen är indragen vid hus 1.
 • Vi har som vanligt högt transport tryck i området , vi kommer att placera ut fart hinder i området för att sänka farten på Alla bilar och transporter.
 • HTE fortsätter med Va-omläggningen på mellanvägen norr om parken österut.

20-11-12 – Info om byggarbetet v47 och att de är tunga transporter

 • HTE (markentreprenör) fortsätter VA-omläggningen på mellanvägen norr om parken.
 • Vi återfyller runt hus 3 och lägger VA.
 • Vi återfyller den södra gaveln på hus fem.
 • Vi fortsätter montage av utfackningsväggar på hus 5 och hus 3 samt gjutning av dessa.
 • Vi förbereder källarväggar på hus 4 och hus 2 för gjutning av dessa under nästa vecka.
 • På hus 2 och hus 1 har vi förberedande arbete med platta på mark.
 • Vi har fortfarande mycket tunga transporter löpande.

20-11-05 – Info om sprängningar 5 nov och 6 nov

 • Idag den 5 nov utfördes en sprängning i byggområdet, som vi missat att informera närboende om.  Vi ber om ursäkt för detta. En riskanalys är gjord och bara de närmsta fastigheterna anses berörda utifrån denna.
 • Imorgon 6 nov kommer vi att fortsätta med sprängningen inne på byggområdet.
 • Information angående belysning från byggarbetsplatsen: Arbetsbelysningen från kranarna släcks efter arbetsdagens slut. Den belysning som hålls tänd, lyser för säkerheten för 3:e person inom Fjällbo Park.

20-11-05 – Info om byggbodarna

Vi kommer att utöka bodetableringen med ytterligare 6 st bodar. Genomfarten mellan bodarna kommer att stängas för att undvika konflikt mellan trafik och tredje person.

20-11-05 – Bygginformation för v 46

OBS! Mycket oväsen vid hus 3. Hög belastning av tung trafik.

 • HTE schaktar för fjärrvärme.
 • Vi lägger VA runt hus fem.
 • HTE kommer dra in vatten och ledningar till villorna uppe i norr.
 • HTE kommer lägga VA på mellanvägen bort mot korsningen vid skolmatsalen.
 • Vi fortsätter med betong arbeten och montage av väggelements arbeten vid hus 5 norr om förskolan samt på hus 3 söder om förskolan.
 • Vi kommer att fortsätta dra ur spont ur marken kring hus 3 detta kommer att medföra mycket oväsen.
 • Övrigt så fortsätter vi med gjutningsarbeten på hus 3,4.
 • Vi utför förberedande arbeten i källardelarna i hus 2,1.
 • Vi har fortfarande en hög belastning av tung trafik i hela området.
 • Vi har fyra kranar aktiva på byggarbetsplatsen.
 • Vi kommer under nästa vecka utöka bodetableringen med ytterligare 6 bodar öster om befintlig etablering.
 • Vi kommer även att stänga genomfarten med byggstaket mellan etableringen och befintligt hus 6-8.

20-10-30 – Bygginformation för v45

 • Va omläggningen fortsätter på mellanvägen norr om parken.
 • Vi har fortsatt mycket trafik i området.
 • Vi fortsätter med gjutnings arbeten på hus 5 norr om förskolan.
 • Vi kommer att dra spont med start på torsdag och fredag med reservation att fortsätta på måndag detta med hjälp av en mobilkran, det kommer medföra oväsen.
 • Samt så fortsätter vi betongarbeten och förberedande arbeten i dom övriga husen söder ut.

20-10-22 – Bygginformation för v44 (från 26 okt)

OBS! Mycket tung trafik i området under vecka 44.
Vi tar tacksamt emot kommentarer på hur ni grannar och verksamheter upplever den förstärkta belysningen på området, info@egnahemsbolaget.se
OBS! Mycket oväsen 5 nov, p g a att vi kommer dra spont på hus 3.

 • HTE (markentreprenör) fortsätter VA-omläggningen från förskolans sydöstra del, detta påverkar hämta/lämna zonen tillfälligt. Vi har informerat vår personal samt förskolans personal om detta, så vi får samarbeta och informera löpande.
 • Mellanvägen norr om kullen är stoppad tillsvidare inväntar beslut att fortsätta VA-omläggningen även där.
 • Bygget fortsätter med produktion på hus 5 norr om förskolan. Detta ska inte påverka hämta/lämna zonen.
 • Vi gjuter på första plan på hus 3.
 • Samma som förra vecka så är det mycket tung trafik i området.
 • Arbetet med källarplattan fortsätter på hus 4.
 • Förberedande arbeten fortsätter i hus 2 och hus 1.
 • Vi har förstärkt belysningen i  området. Vi är tacksamma för feedback på hur det upplevs nu från er som är boende i området samt av verksamheterna.
 • OBS! Vi kommer att på torsdag vecka 45 (5 nov) att dra spont på hus 3 detta kommer medföra oväsen .

20-10-16 – v43 blir det en hel del oväsen samt mycket transporter till och från området.

Nästa vecka händer följande:

 • HTE (markentreprenör) fortsätter med VA-omläggningen på mitten av vägen norr om kullen.
 • Vi drar eventuellt spont på hus 5 på måndag, detta kommer då att medföra oväsen.
 • Vi lägger plattbärlag på källaren hus 3.
 • Samt vi fortsätter med arbeten för gjutning av källarplattan hus 4.
 • Vi utför förberedande arbeten i källarna i hus 2 och 1.
 • Det kommer var täta transporter under denna veckan.

20-10-09 – OBS! Nästa vecka blir det en hel del oväsen vid hus 5

Nästa vecka händer följande:

 • HTE fortsätter med VA omläggningen på mellanvägen norr om parken.
 • Vi fortsätter med gjutarbeten på hus 3 samt så lägger vi plattbärlag på källaren.
 • Vi kommer att återfylla runt hus 5 samt dra spont och montera bort hammarband runt hus 5. Denna aktivitet kommer medföra en hel del oväsen.
 • Vi har 3 st kranar igång samtidigt men detta är förankrat med förskolan.
 • Vi utför förberedande arbeten på hus 4-2-1

20-10-02

Nästa vecka händer följande:

 • Vi gjuter plattbärlag på hus 5
 • Vi fortsätter med gjutningsarbeten på hus 3
 • Vi ställer upp en självuppresande kran vid hus 4
 • Sen fortsätter vi med grundarbeten samt makadamiserar på hus 2 och hus 1
 • Vi kapar en fåtal pålar
 • Vi har informerat alla gällande parkering förbjuden för bilar i området.
 • Nästa vecka kommer vi att stänga av vägen norr om parken för att fortsätta VA-omläggningen. Detta innebär att man kommer till dagiset via vägen söder om villorna om man ska komma med bil.

20-09-25 OBS: lördagsarbete 26 september!

Vi kommer att behöva nyttja morgondagen för arbete mellan kl 9.00-15.00 vid hus 5. Arbete som kommer att utföras är lossning av form och det är sju personer som kommer att vara på plats.

Information har precis blivit känd för oss och denna arbetsuppgift är kritisk för att klara bjälklagsleverans på måndag, vilket i sin tur är nödvändigt för att vi ska kunna hålla tidplanen. Självklart är detta inte optimalt och arbete på lördagar är inget vi ämnar göra, men vi hoppas ni kan ha överseende med detta just imorgon.

Övrigt för veckan: Igår hade vi en vattenläcka utanför hus 26-28. Vi hade alla delar på plats och läckan kunde därför vara lagad på en dryg timma.

Vi har nu påbörjat en ny etapp av omläggningen av rören i området. Vi kommer börja med att koppla in oss på dagiset Fjällstugan och hus 26-28 parallellt. Under tiden vi arbetar vid dagiset kommer vi att spärra av delar av parkeringen framför dagiset. Det kommer dock alltid att gå att ta sig in till dagiset och även att köra förbi vår avspärrning.

Nästa vecka sker följande:

 • Vi lägger plattbärlag på hus 5
 • Vi gjuter även källarväggar hus 5
 • Vi jobbar vidare med hus 3 med gjutning samt förberedande arbete.
 • Vi kommer kapa ett fåtal pålar i hus 2 och hus 1 – dessvärre inte möjligt att undvika störigt ljud!
 • Vi makadamiserar vidare i hus 1 och hus 2
 • Va-omläggningen fortlöper enligt plan.

20-09-18

 • Nästa vecka sker följande:
 • Vi kommer kapa pålar i hus 2
 • Vi gjuter källarplattan på hus 3
 • Vi fortsätter med gjutning källarväggar i hus 5
 • VA omläggningen löper vidare.
 • Vi utför makadamisering i hus 4  och hus 2

20-09-11

Nästa vecka sker följande:

 • Va-omläggningen fortlöper enligt plan.
 • Några parkeringsplatser i nordöst vid villorna försvinner temporärt, men ersätts enligt överenskommelse mellan Familjebostäder och hyresgäst nu på måndag.
 • Vi schaktar källare i hus 2 samt för platta på mark.
 • Pålkapning sker i hus 1 – kan bli högljutt
 • Vi gjuter källarväggar i hus 5
 • Hus 3: här  fortsätter vi med förberedande betongarbeten i bottenplattan.

20-09-04

Nästa vecka sker följande:

 • Vi makadamiserar på hus 3
 • Vi schakt- och gjutningsarbeten på hus 1, 2, 4
 • Omläggningen av vatten och avlopp i huvudstråket fortsätter
 • Vi gjuter källarplattan på hus 5
 • Vi av etablerar Hte etablering.
 • Vi har mycket transporter under nästa vecka.
 • Vi kapar pålar löpande i schakten i hus 4 samt platta på mark hus 2 och källare hus 1

20-08-28 – Nästa vecka sker följande

 • Vi lägger ut makadam.
 • Vi utför schakt- och gjutningsarbeten.
 • Vi fortsätter omläggningen av vatten och avlopp i huvudstråket.
 • Vi färdigställer kranmontaget. Som tidigare sagt: ingen last lyfts över befintliga hus, enbart över arbetsområdet.
 • Vi startar betongarbetena på tisdag 1/9, då kommer kranen att vara aktiv inom säkerhetsområdet.
 • Vi har hög nivå av tunga transporter (det är hög aktivitet både hos oss och i Familjebostäders bygge.

20-08-20 – Nästa vecka kommer vi:

 • Fortsätta med betongarbeten i källare hus 5.
 • Vi startar betongarbeten i källaren hus 3.
 • Montera kranar med start tisdag hus 5 samt mellan hus 2 och 3 med start onsdag.
 • Att ha kranbil på plats vid hus tre för kranmontaget. Kranarna har stor radie men inget lyfts ovan intilliggande fastigheter utan enbart inom anvisat arbetsområde.
 • Arbeta med schakt och gjutningsarbeten på hus 3, 4 och 1
 • Fortsätta VA-omläggningen i huvudstråket.
 • Avsluta VA-omläggningen uppe vi villorna i norr.
 • Vi ska justera plattgångar samt grusgångar uppe vid villorna i norr.

20-08-13 – Följande vecka kommer vi:

 • Flytta in i den nya etableringen som nu står klar utanför Fjällbo Park 6-8
 • Vi kommer även att börja parkera vid etableringen.
 • Vi gräver ur för källare i två huskroppar och har börjat med våra betongarbeten.
 • Vi kommer återigen sätta igång med rördragningen i huvudstråket för att färdigställa den stora etappen av omläggningen.
 • Bli klara med pålningsarbetena! Äntligen! Vi ber verkligen om ursäkt för att det drog ut på tiden. Det stod bortom vår kontroll då entreprenören fick hög sjukfrånvaro.
 • Arbetstiden fortsätter vara 7.00-18.00.

20-08-10 – Följande vecka kommer vi:

 • Nu är arbetet i full gång igen!
 • Börjar bygga på den nya etableringen som numera kommer stå på hela den tidigare gräsmattan söder om själva parken.
 • Vi kommer fortsätta pålningsarbetena fram till v34. Pålningsentreprenören blev på grund av den rådande Covid 19-situation inte klara innan semestern som utlovat och fortsätter därför nu.
 • Vi gräver ur grunden för källaren i hus fem eller det norr om dagiset och gjuter betong i botten.
 • Vi kommer kapa pålar.
 • Vi kommer även påbörja urgrävning för källaren på hus 3 och 4. (söder om dagiset)
 • Vi fortsätter VA-omläggningen vid villorna i norr.
 • Arbetstid: 07:00-18:00

20-07-02 – Följande vecka kommer vi:

 • Från och med nästa vecka tar bygget semester fyra veckor. Ingen byggverksamhet kommer pågå hos oss. I det andra byggprojektet i området, där Familjebostäder bygger, så kommer det pågå murning och gjutning under den här tiden.

20-06-18 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta spontning och pålning söder om dagiset.
 • Fortsätta röromläggningen i huvudstråket och ned mot tvätteriet.
 • Fortsätta röromläggningen vid villorna i norr.
 • Koppla ihop rören på hus 6-8
 • Vi önskar er en glad midsommar!

20-06-11 – Följande vecka kommer vi:

 • Arbete med omläggning av rör i huvudstråket utanför skolmatsalen.
 • Vi kommer koppla in rören i hus 6-8.
 • Vi kommer fortsätta med rören ned mot tvätteriet från området.
 • Vi kommer fortsätta med rördragning uppe vid villorna
 • Vi har en spontmaskin som spontar för de tre husen som återstår att sponta.
 • Vi har en pålmaskin på plats som kommer slå ner pålar på huset precis söder om dagiset.
 • Arbetstid 07:00-18:00

20-06-08 – Viktigt information!

 • När markarbetet med parkeringen på vårt byggområde påbörjades, så grävdes en kabel av av misstag. Vi jobbar med att lösa problemet och ber om ursäkt för eventuella störningar
 • Har du frågor är du välkommen att kontakta Annika Carlsson, projektledare Egnahemsbolaget, 031-7077146, annika.carlsson@egnahemsbolaget.se

20-05-25 – Följande vecka kommer vi:

 • Nu är vi klara med markförberedelserna så nu drar själva bygget igång.
 • Påbörja spontningsarbetena på hus 5 i det nordvästra hörnet ovan dagiset.
 • Vi kommer att fortsätta VA-läggningen i huvudstråket.
 • Fortsätta VA-läggningen genom parken mot hus 15
 • Fortsätta VA-läggningen vid villorna i norr.
 • Vi kommer anlägga en pålkransbädd för hus 4 söder om dagiset.
 • Vi kommer lägga jord och så gräs i den norra änden längs den nya vägens slänt

20-05-15 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta röromläggningen vid villorna i norr.
 • Vi kommer att stänga av korsningen vid tvätteriet in till Fjällbo Park för att kunna lägga ned nya rör. Under tiden kommer vägen vara öppen vid skolan.
 • Vi kommer fortsätta rördragningen över den ytan vi tidigare hade som parkering.
 • Vi kommer utöka bod-etableringen då pålentreprenören snart kommer sätta igång.
 • Vi kommer sätta upp containrar som ljudbarriärer på dagisets båda gavlar.
 • Detta gör vi på tisdag.
  Bygga klart pålkransbäddar för hus nummer fem och fyra.
  Vi kommer ta bort buskage vid dagiset och fixa till en ny gångväg vid dagiset.
  Då det är röd dag på torsdag och klämdag på fredag för de flesta boende har vi beslutat att arbeta måndag till onsdag.
 • Arbetstid 07.00-18:00

2020-04-03 – Följande vecka (påskveckan) kommer vi:

 • Påbörja omläggningen av inkommande färskvatten, spillvatten och dagvatten i Fjällbo Park. Vi skall byta hela det befintliga systemet.
 • Vi kommer helt att spärra av infarten från Sysslomansgatan till Fjällbo park.
 • Skolan är informerad om gångvägen för barnen.
 • Vi kommer lasta ut jord.
 • Vi kommer dra kanalisation åt GENAB.

2020-03-16 – Följande vecka kommer vi:

 • Återfylla runt fördröjningsmagasinen som nu är nedlagda.
 • Börja lägga ner rören i schakten bakom Fjällbo Park 14-16
 • Måla upp nya övergångsställen då vi bytt sida för barnen då de går till Bamba.
 • Den nya transformatorstationen sätts på plats den 17:e mars. Vi färdigställer då marken och dränering runt den.
 • Vi kommer fortsätta bygga den ena halvan av ”huvudstråket” eller vägen där den byter från Sysslomansgatan till Fjällbo Park.
 • Lägga ner kanalisationen år Göteborgs Energi i vägen vi renoverar.
 • Hämta och lämna-fållan kommer komma upp under veckan då det avspärrningsmaterialet vi beställt var restnoterat men levereras under kommande vecka.

2020-03-06 – Följande vecka kommer vi:

 • Obs!! Flytta fållan för eleverna som ska till bamba till andra sidan av gatan.
 • Fortsätta lägga ner rör för områdets nya el längs med ”huvudgatan”.
 • Grundlägga för den nya transformatorstationen uppe i områdets nordöstra hörn.
 • Anlägga ”depån” för hämta/lämna utanför dagiset.
 • Lägga rör och fördröjningsmagasin vid Fjällbo Park 14-16

2020-02-28 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16
 • Fortsätta med vägen i den nordöstra delen av Fjällbo Park.
 • Vi kommer lägga asfalt framför dagiset och entréerna där vi byggt om vägen.
 • Skapa en hämta/lämna-depå vid dagiset direkt då asfalten är lagd.

2020-02-14 – Följande vecka kommer vi:

 • Börja med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16
 • Vi kommer också gå in i en ny fas där vi börjar renoveringen av vägen upp förbi barnbespisningen mot villorna. Fjällbo Park skall få ett nytt elnät och en del i det är att en strömomvandlare kommer anläggas och till den skall det matas ström som kommer nerifrån Sysslomansgatan.
 • Nästa vecka kommer vi att ta den första etappen av vägen som är ovanför skolbespisningen. Vi kommer spärra av vårt arbetsområde och dela in arbetet i etapper. Vi kommer göra halva vägen i stöten så att trafiken kan fortsätta. Vi kommer inte jobba nere vid skolbespisningen i det här skedet.
 • Arbetstid nästa vecka är 07:00-17:00

2020-02-07 – Följande vecka kommer vi:

 • Slutföra fördröjningsmagasinen bakom Fjällbo Park 6-8
 • Ta bort gungan på lekplatsen
 • Börja med rördragningen bakom Fjällbo Park 10-14

2020-01-24 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta lägga rör bakom Fjällbo Park 6-8
 • Bredda vägar, göra mötesplatser och gångbanor på vägen norr om parken som leder till dagiset.
 • Göra en hämta/lämnaplats framför dagiset.

2020-01-17

 • Under kommande vecka påbörjar vi inga ”nya” arbeten. Vi är mestadels bakom Fjällbo Park 6-8 och arbetar med rör. Vårt arbetsområde är inhägnat. Vi har satt upp vibrationsmätare på Fjällbo Park 6-8. I övrigt gäller samma som förra veckan.

2020-01-10

 • Påbörja läggningen av VA-stråket. Vi börjar i servisen på den djupaste punkten och jobbar oss sedan norrut. Etapp 1 är fram till ungefär där vägen kommer vid Fjällbo Park 6-8:s norra gavel. Vi har hägnat in den etappen.
 • Vi kommer bredda vägen längs den nordvästra änden där vi tidigare lagt ny asfalt. Detta görs för att få mer plats åt gående då det kommer transporter.
 • Vi kommer snygga till alla slänter mot dagiset och mot ekarna i den norra änden så det ser snyggt ut tills bygget startar.
 • Vi kommer flytta materialet vi har framför dagiset till vårt nya arbetsområde och städa upp det området.
 • Asfaltsfirman fick tyvärr slut på asfaltsmassa och kunde inte få någon ny innan detta året då asfaltsverken stängde. Vi ska lägga den sista remsan som aldrig blev klar.

Selma Park - Selma Lagerlöfs Torg, Hisings Backa

Här på Selma Lagerlöfs Torg bygger vi tillsammans med vår entreprenör Vestia ett 10-våningshus och ett 6-våningshus. Totalt är det 111 lägenheter med bostadsrätt. Allt från 1 rok till 5 rok.

Ordinarie arbetstid på bygget är måndag – fredag 06.45 – 17.00 (avvikelser kan förekomma).

2023-01-10

Detta händer under januari månad:

• Hus C2: Fortsatt inflyttning.
• Hus E2, E3 & E4: Färdigställande inför besiktning. Markarbeten på kvartersmark kvarter E och mot Backadalen. Husen kommer att vara klara för inflyttning februari 2023.
• Kvarter O: Grundläggningsarbeten. Resning av stomme påbörjas.
• Kvarter P: Arbete med att resa stommen pågår.
• Arbeten för Göteborgs kommun med att lägga om ledningar i Nils Holgerssons gata kommer fortsatt att pågå. Det är i nuläge oklart när arbetet beräknas vara klart. Det innebär att Nils Holgerssons gata framför Gåsagången 57-60 kommer fortsatt att vara avstängd.
• Arbeten för ny parkering i grässlänten vid Gåsagången 57-60 i anslutning till Nils Holgerssons gata och vändplan kommer att påbörjas i januari.

2022-12-09

Detta händer under december månad:

• Hus C2: Besiktning och färdigställande. Fortsatt inflyttning.
• Hus E2, E3 & E4: Färdigställande inför besiktning. Markarbeten på kvartersmark kvarter E. Husen kommer att vara klara för inflyttning
17 februari 2023.
• Kvarter O: Grundläggningsarbeten. Stommen påbörjas.
• Kvarter P: Grundläggningsarbeten. Arbete med stommen pågår.
• Arbeten för Göteborgs kommun med att lägga om ledningar i Nils Holgerssons gata kommer att pågå fram till och med januari 2023. Det innebär att Nils Holgerssons gata framför Gåsagången 57-60 kommer vara avstängd under denna period.

Ordinarie arbetstid är måndag – fredag 06.45 – 17.00, men kommer att behöva utökas bland annat pga. förseningar i projektet. Arbeten kan komma att bedrivas fram till klockan 19:00 på vardagar och på lördagar fram till klockan 14:00. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från arbetsplats kommer fortsatt att tillämpas.

Under julhelgerna kommer arbeten i kvarter E, P och O att bedrivas,
dock ej på röda dagar.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Diana Sjöström, Ombyggnadssamordnare Familjebostäder
031-731 67 00, diana.sjostrom@familjebostader.se

 

Björlanda Ängar, Björlanda

Bostadsrättsföreningen Björlanda Ängar byggs vid kustnära Björlanda som ligger vid Skra Bro på västra Hisingen.

Området ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel och service, samt en knutpunkt för kollektivtrafiken. Här görs plats åt nya butiker, lekplatser och sköna grönområden som ska få både nya och gamla invånare att trivas. I närheten av Skra Bro finns redan idag skola och idrottsanläggningar. Målet är att skapa en grön oas och nya möjligheter där både befintliga och nya invånare ska trivas. Den nya bebyggelsen blir en blandning av flerbostadshus och småhus i en kvarterstruktur, formad efter landskapet och befintlig bebyggelse. Husen kommer att vara mellan två till fem våningar, beroende på var i området de ska stå. Högre hus kommer att ligga i direkt anslutning till centrumdelen och de lägre strax bredvid.

Flera bostadsutvecklare är delaktiga i detta projekt.
Läs mer om hela Björlanda Ängar.

90 bostadsrättslägenheter

I projektet Björlanda Ängar ska Egnahemsbolaget bygga ca 90 bostadsrättslägenheter.

Just nu håller vi på med upphandling och projektering av bostäderna, så vi kan inte presentera utförandet av bostäderna än. Troligtvis blir det lägenheter på 1-4 rum och kök med balkong och hiss. Husen kommer bli 4-5 våningar höga. Mer information och priser kommer presenteras närmre försäljningsstart som är preliminärt våren 2024. Tillträde är preliminärt 2025.

Vi har inte påbörjat byggnationen av våra bostäder ännu. Men i området händer en hel del, mer om detta kan du läsa på Göteborgs stads hemsida här.

Selma Gård - Selma Lagerlöfs Torg, Hisings Backa

Här bygger vi ett loftgångshus i 2 våningar med träfasad och ett lamellhus i 3-6 våningar med putsfasad. Totalt blir det 60 lägenheter.

22-06-30

Under vecka 28 pågår arbeten med fasaden och invändiga snickeriarbeten. Vecka 29-31 är bygget stängt förutom att byggbodarna kommer att flyttas under ett par dagar. Önskar er en trevlig sommar!

22-05-17

På grund av förseningar med anledning av sjukdom och försenade materielleveranser kommer det fram till semestern pågå invändiga arbeten till och med kl.18.00 på vardagar.

22-04-06

På lördag den 9 april kommer det pågå arbete mellan 09.00-16.00 i form av ställningsarbete.

22-03-21

Den 24 mars kommer det ske kvällsarbete på arbetsplatsen då vi ska göra en stor gjutning.

21-12-16

I och med vädret så har arbetet med gjutning på arbetsplatsen dragit ut på tiden och kommer bli kvällsjobb.

 • Fredag 17/12 – Gjutning av bottenplatta i Hus 4.
 • Onsdag 22/12 – Gjutning av bjälklag på Hus 1-3.

21-10-25

På lördag den 30 oktober kommer det pågå arbete på byggarbetsplatsen på Litteraturgatan.

21-10-18

På torsdag den 21/10 kommer vi gjuta husets bottenplattan. Gjutningen och efterarbetet med att stålglätta plattan måste göras klart samma dag och kan innebära att arbetet pågår en bra bit in på kvällen.

21-10-14

 • Nu på lördag den 16 oktober utförs armeringsarbeten mellan 09.00-14.00.

21-06-30

 • Just nu pågår markarbeten för att förbereda för byggnation. Byggarbetsplatsen har semester och är stängd v.27-30.
 • Gullhavregatan kommer fortsätta att vara avstängd till nästa sommar.
 • Pålningen inleds preliminärt  i augusti och kommer pågå t.o.m. oktober månad