Attehogsgatan Kalltorp bygginfo
Ättehögsgatan, Kålltorp

Vid Ättehögsgatan och Gyllenstensgatan i Kålltorp pågår byggnation av 65 bostadsrättslägenheter (Egnahemsbolaget) och 12 hyresrättslägenheter (Poseidon). Dessa lägenheter är uppdelade på fyra flerbostadshus, som är angivna i bilden som Hus A, B, C och D.

Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Brixly (fd Erlandsson Bygg AB ) som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder.

Byggarbetet utförs måndag – fredag kl 06:45-16:00

 

2020-01-13 Bygginformation 2020

Ny/uppdaterad information är markerad i fetstil.

Hus C+D vid Ättehögsgatan

 • Januari: En tornkran monteras upp (v3) och därefter påbörjas byggnationen av husen (v4).
 • Januari-februari: Mindre sprängningar kommer att pågå under januari och februari.

 

Hus A+B vid Gyllenstensgatan nedanför brandstationen

 • Januari-februari: Sprängningar kommer att pågå i omgångar och däremellan bortforsling av berg. Detta beräknas pågå mellan v 3-11. En kran monteras upp.
 • Februari: Sprängningar fortgår. Betongarbeten påbörjas.
 • Mars: Förbereda markytan för husen (v9-12). Pålning (v9-13). Pålningen kommer liksom sprängningarna att medföra en hel del oljud.
 • April: En tornkran monteras upp (v14-15)

 

Läs mer om bostadsprojektet Brf Ättekroken >>

Lansmansgarden 05 71x47cm 240ppi RGB Emma Klara Sandberg 190109
Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, Björkekärr

Byggstart för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan

Är du närboende och vill få information om byggarbetena vid Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan? Då är du välkommen till våra träffar ”öppet hus”, som vi byggaktörer kommer att ha vid några tillfällen under våren 2020.

Välkommen till vårt första öppet hus 21 januari kl 10-12 eller kl 17-19. 

Det är ”öppet hus” så ingen föranmälan behövs.

 • När: 21 januari, kl. 10–12 och 17–19
 • Var: Brf Björkekärrs lokal, Trätorget, ingång på gaveln under Jerkstrands konditori och Smakia cafe bistro.

Preliminärt datum för nästkommande informationsmöte: 18 februari kl 10-12 och 17-19.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-24. Vilken innebär att ca 260 nya bostäder och en skola för årskurserna F-9 kommer att byggas i området vid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn.

Vi är flera byggaktörer som kommer att arbeta parallellt. Denna plan ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och  byggaktörerna.

Välkommen till våra öppet hus. På plats finns representanter från:

 • Fastighetskontoret
 • Trafikkontoret
 • Lokalförvaltningen
 • Framtiden Byggutveckling
 • Bostadsbolaget
 • Egnahemsbolaget

 

2019-12-09 Bygginformation 2020

 • Kvartal 1: Byggarbetena vid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan  påbörjas.
 • Januari: Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten. När Fastighetskontoret rivit garage på grusplanen (dec 2019), så påbörjar Lokalförvaltningen markarbeten i januari för att bygga skola.

 

Läs mer om bostadsprojektet för bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan >>