Fjällbo Park, Utby

1. 90 bostadsrätter byggs i Fjällbo Park - området planeras vara färdigställt 2022

I Fjällbo Park bygger vi ca 90 bostadsrättslägenheter. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Vestia som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder. Här bygger vi nära befintlig bebyggelse och mycket byggtrafik i bostadsområdet. Vi gör allt vi kan för att minimera olägenheter men det innebär såklart alltid oväsen med ett bygge. Vi ber om ursäkt för allt stök!

Vi vill redan nu förvarna om ett arbetsmoment som kommer vara extra störande: Det gäller uppdragning av sponten. (Spont är den stödkonstruktion man bankar ner 8-12 meter i backen för att kunna bygga källarna. När arbetet är klart dras sponten upp igen och återanvänds på annat bygge. Uppdragningen sker under högt tryck och det blir både väldigt oljud och jobbiga vibrationer. OBS: Tiderna är preliminära. Det tar cirka fem arbetsdagar per hus.

 • Hus 3: 27/10-2020
 • Hus 5: 9/11-2020
 • Hus 4: 9/12-2020
 • Hus 2: 7/1-2021
 • Hus 1: 11/3 -2021
2. Vad händer på byggarbetsplatsen?

20-11-12 – Info om byggarbetet v47 och att de är tunga transporter

 • HTE (markentreprenör) fortsätter VA-omläggningen på mellanvägen norr om parken.
 • Vi återfyller runt hus 3 och lägger VA.
 • Vi återfyller den södra gaveln på hus fem.
 • Vi fortsätter montage av utfackningsväggar på hus 5 och hus 3 samt gjutning av dessa.
 • Vi förbereder källarväggar på hus 4 och hus 2 för gjutning av dessa under nästa vecka.
 • På hus 2 och hus 1 har vi förberedande arbete med platta på mark.
 • Vi har fortfarande mycket tunga transporter löpande.

20-11-05 – Info om sprängningar 5 nov och 6 nov

 • Idag den 5 nov utfördes en sprängning i byggområdet, som vi missat att informera närboende om.  Vi ber om ursäkt för detta. En riskanalys är gjord och bara de närmsta fastigheterna anses berörda utifrån denna.
 • Imorgon 6 nov kommer vi att fortsätta med sprängningen inne på byggområdet.
 • Information angående belysning från byggarbetsplatsen: Arbetsbelysningen från kranarna släcks efter arbetsdagens slut. Den belysning som hålls tänd, lyser för säkerheten för 3:e person inom Fjällbo Park.

20-11-05 – Info om byggbodarna

Vi kommer att utöka bodetableringen med ytterligare 6 st bodar. Genomfarten mellan bodarna kommer att stängas för att undvika konflikt mellan trafik och tredje person.

20-11-05 – Bygginformation för v 46

OBS! Mycket oväsen vid hus 3. Hög belastning av tung trafik.

 • HTE schaktar för fjärrvärme.
 • Vi lägger VA runt hus fem.
 • HTE kommer dra in vatten och ledningar till villorna uppe i norr.
 • HTE kommer lägga VA på mellanvägen bort mot korsningen vid skolmatsalen.
 • Vi fortsätter med betong arbeten och montage av väggelements arbeten vid hus 5 norr om förskolan samt på hus 3 söder om förskolan.
 • Vi kommer att fortsätta dra ur spont ur marken kring hus 3 detta kommer att medföra mycket oväsen.
 • Övrigt så fortsätter vi med gjutningsarbeten på hus 3,4.
 • Vi utför förberedande arbeten i källardelarna i hus 2,1.
 • Vi har fortfarande en hög belastning av tung trafik i hela området.
 • Vi har fyra kranar aktiva på byggarbetsplatsen.
 • Vi kommer under nästa vecka utöka bodetableringen med ytterligare 6 bodar öster om befintlig etablering.
 • Vi kommer även att stänga genomfarten med byggstaket mellan etableringen och befintligt hus 6-8.

20-10-30 – Bygginformation för v45

 • Va omläggningen fortsätter på mellanvägen norr om parken.
 • Vi har fortsatt mycket trafik i området.
 • Vi fortsätter med gjutnings arbeten på hus 5 norr om förskolan.
 • Vi kommer att dra spont med start på torsdag och fredag med reservation att fortsätta på måndag detta med hjälp av en mobilkran, det kommer medföra oväsen.
 • Samt så fortsätter vi betongarbeten och förberedande arbeten i dom övriga husen söder ut.

20-10-22 – Bygginformation för v44 (från 26 okt)

OBS! Mycket tung trafik i området under vecka 44.
Vi tar tacksamt emot kommentarer på hur ni grannar och verksamheter upplever den förstärkta belysningen på området, info@egnahemsbolaget.se
OBS! Mycket oväsen 5 nov, p g a att vi kommer dra spont på hus 3.

 • HTE (markentreprenör) fortsätter VA-omläggningen från förskolans sydöstra del, detta påverkar hämta/lämna zonen tillfälligt. Vi har informerat vår personal samt förskolans personal om detta, så vi får samarbeta och informera löpande.
 • Mellanvägen norr om kullen är stoppad tillsvidare inväntar beslut att fortsätta VA-omläggningen även där.
 • Bygget fortsätter med produktion på hus 5 norr om förskolan. Detta ska inte påverka hämta/lämna zonen.
 • Vi gjuter på första plan på hus 3.
 • Samma som förra vecka så är det mycket tung trafik i området.
 • Arbetet med källarplattan fortsätter på hus 4.
 • Förberedande arbeten fortsätter i hus 2 och hus 1.
 • Vi har förstärkt belysningen i  området. Vi är tacksamma för feedback på hur det upplevs nu från er som är boende i området samt av verksamheterna.
 • OBS! Vi kommer att på torsdag vecka 45 (5 nov) att dra spont på hus 3 detta kommer medföra oväsen .

20-10-16 – v43 blir det en hel del oväsen samt mycket transporter till och från området.

Nästa vecka händer följande:

 • HTE (markentreprenör) fortsätter med VA-omläggningen på mitten av vägen norr om kullen.
 • Vi drar eventuellt spont på hus 5 på måndag, detta kommer då att medföra oväsen.
 • Vi lägger plattbärlag på källaren hus 3.
 • Samt vi fortsätter med arbeten för gjutning av källarplattan hus 4.
 • Vi utför förberedande arbeten i källarna i hus 2 och 1.
 • Det kommer var täta transporter under denna veckan.

20-10-09 – OBS! Nästa vecka blir det en hel del oväsen vid hus 5

Nästa vecka händer följande:

 • HTE fortsätter med VA omläggningen på mellanvägen norr om parken.
 • Vi fortsätter med gjutarbeten på hus 3 samt så lägger vi plattbärlag på källaren.
 • Vi kommer att återfylla runt hus 5 samt dra spont och montera bort hammarband runt hus 5. Denna aktivitet kommer medföra en hel del oväsen.
 • Vi har 3 st kranar igång samtidigt men detta är förankrat med förskolan.
 • Vi utför förberedande arbeten på hus 4-2-1

20-10-02

Nästa vecka händer följande:

 • Vi gjuter plattbärlag på hus 5
 • Vi fortsätter med gjutningsarbeten på hus 3
 • Vi ställer upp en självuppresande kran vid hus 4
 • Sen fortsätter vi med grundarbeten samt makadamiserar på hus 2 och hus 1
 • Vi kapar en fåtal pålar
 • Vi har informerat alla gällande parkering förbjuden för bilar i området.
 • Nästa vecka kommer vi att stänga av vägen norr om parken för att fortsätta VA-omläggningen. Detta innebär att man kommer till dagiset via vägen söder om villorna om man ska komma med bil.

20-09-25 OBS: lördagsarbete 26 september!

Vi kommer att behöva nyttja morgondagen för arbete mellan kl 9.00-15.00 vid hus 5. Arbete som kommer att utföras är lossning av form och det är sju personer som kommer att vara på plats.

Information har precis blivit känd för oss och denna arbetsuppgift är kritisk för att klara bjälklagsleverans på måndag, vilket i sin tur är nödvändigt för att vi ska kunna hålla tidplanen. Självklart är detta inte optimalt och arbete på lördagar är inget vi ämnar göra, men vi hoppas ni kan ha överseende med detta just imorgon.

Övrigt för veckan: Igår hade vi en vattenläcka utanför hus 26-28. Vi hade alla delar på plats och läckan kunde därför vara lagad på en dryg timma.

Vi har nu påbörjat en ny etapp av omläggningen av rören i området. Vi kommer börja med att koppla in oss på dagiset Fjällstugan och hus 26-28 parallellt. Under tiden vi arbetar vid dagiset kommer vi att spärra av delar av parkeringen framför dagiset. Det kommer dock alltid att gå att ta sig in till dagiset och även att köra förbi vår avspärrning.

Nästa vecka sker följande:

 • Vi lägger plattbärlag på hus 5
 • Vi gjuter även källarväggar hus 5
 • Vi jobbar vidare med hus 3 med gjutning samt förberedande arbete.
 • Vi kommer kapa ett fåtal pålar i hus 2 och hus 1 – dessvärre inte möjligt att undvika störigt ljud!
 • Vi makadamiserar vidare i hus 1 och hus 2
 • Va-omläggningen fortlöper enligt plan.

20-09-18

 • Nästa vecka sker följande:
 • Vi kommer kapa pålar i hus 2
 • Vi gjuter källarplattan på hus 3
 • Vi fortsätter med gjutning källarväggar i hus 5
 • VA omläggningen löper vidare.
 • Vi utför makadamisering i hus 4  och hus 2

20-09-11

Nästa vecka sker följande:

 • Va-omläggningen fortlöper enligt plan.
 • Några parkeringsplatser i nordöst vid villorna försvinner temporärt, men ersätts enligt överenskommelse mellan Familjebostäder och hyresgäst nu på måndag.
 • Vi schaktar källare i hus 2 samt för platta på mark.
 • Pålkapning sker i hus 1 – kan bli högljutt
 • Vi gjuter källarväggar i hus 5
 • Hus 3: här  fortsätter vi med förberedande betongarbeten i bottenplattan.

20-09-04

Nästa vecka sker följande:

 • Vi makadamiserar på hus 3
 • Vi schakt- och gjutningsarbeten på hus 1, 2, 4
 • Omläggningen av vatten och avlopp i huvudstråket fortsätter
 • Vi gjuter källarplattan på hus 5
 • Vi av etablerar Hte etablering.
 • Vi har mycket transporter under nästa vecka.
 • Vi kapar pålar löpande i schakten i hus 4 samt platta på mark hus 2 och källare hus 1

20-08-28 – Nästa vecka sker följande

 • Vi lägger ut makadam.
 • Vi utför schakt- och gjutningsarbeten.
 • Vi fortsätter omläggningen av vatten och avlopp i huvudstråket.
 • Vi färdigställer kranmontaget. Som tidigare sagt: ingen last lyfts över befintliga hus, enbart över arbetsområdet.
 • Vi startar betongarbetena på tisdag 1/9, då kommer kranen att vara aktiv inom säkerhetsområdet.
 • Vi har hög nivå av tunga transporter (det är hög aktivitet både hos oss och i Familjebostäders bygge.

20-08-20 – Nästa vecka kommer vi:

 • Fortsätta med betongarbeten i källare hus 5.
 • Vi startar betongarbeten i källaren hus 3.
 • Montera kranar med start tisdag hus 5 samt mellan hus 2 och 3 med start onsdag.
 • Att ha kranbil på plats vid hus tre för kranmontaget. Kranarna har stor radie men inget lyfts ovan intilliggande fastigheter utan enbart inom anvisat arbetsområde.
 • Arbeta med schakt och gjutningsarbeten på hus 3, 4 och 1
 • Fortsätta VA-omläggningen i huvudstråket.
 • Avsluta VA-omläggningen uppe vi villorna i norr.
 • Vi ska justera plattgångar samt grusgångar uppe vid villorna i norr.

20-08-13 – Följande vecka kommer vi:

 • Flytta in i den nya etableringen som nu står klar utanför Fjällbo Park 6-8
 • Vi kommer även att börja parkera vid etableringen.
 • Vi gräver ur för källare i två huskroppar och har börjat med våra betongarbeten.
 • Vi kommer återigen sätta igång med rördragningen i huvudstråket för att färdigställa den stora etappen av omläggningen.
 • Bli klara med pålningsarbetena! Äntligen! Vi ber verkligen om ursäkt för att det drog ut på tiden. Det stod bortom vår kontroll då entreprenören fick hög sjukfrånvaro.
 • Arbetstiden fortsätter vara 7.00-18.00.

20-08-10 – Följande vecka kommer vi:

 • Nu är arbetet i full gång igen!
 • Börjar bygga på den nya etableringen som numera kommer stå på hela den tidigare gräsmattan söder om själva parken.
 • Vi kommer fortsätta pålningsarbetena fram till v34. Pålningsentreprenören blev på grund av den rådande Covid 19-situation inte klara innan semestern som utlovat och fortsätter därför nu.
 • Vi gräver ur grunden för källaren i hus fem eller det norr om dagiset och gjuter betong i botten.
 • Vi kommer kapa pålar.
 • Vi kommer även påbörja urgrävning för källaren på hus 3 och 4. (söder om dagiset)
 • Vi fortsätter VA-omläggningen vid villorna i norr.
 • Arbetstid: 07:00-18:00

20-07-02 – Följande vecka kommer vi:

 • Från och med nästa vecka tar bygget semester fyra veckor. Ingen byggverksamhet kommer pågå hos oss. I det andra byggprojektet i området, där Familjebostäder bygger, så kommer det pågå murning och gjutning under den här tiden.

20-06-18 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta spontning och pålning söder om dagiset.
 • Fortsätta röromläggningen i huvudstråket och ned mot tvätteriet.
 • Fortsätta röromläggningen vid villorna i norr.
 • Koppla ihop rören på hus 6-8
 • Vi önskar er en glad midsommar!

20-06-11 – Följande vecka kommer vi:

 • Arbete med omläggning av rör i huvudstråket utanför skolmatsalen.
 • Vi kommer koppla in rören i hus 6-8.
 • Vi kommer fortsätta med rören ned mot tvätteriet från området.
 • Vi kommer fortsätta med rördragning uppe vid villorna
 • Vi har en spontmaskin som spontar för de tre husen som återstår att sponta.
 • Vi har en pålmaskin på plats som kommer slå ner pålar på huset precis söder om dagiset.
 • Arbetstid 07:00-18:00

20-06-08 – Viktigt information!

 • När markarbetet med parkeringen på vårt byggområde påbörjades, så grävdes en kabel av av misstag. Vi jobbar med att lösa problemet och ber om ursäkt för eventuella störningar
 • Har du frågor är du välkommen att kontakta Annika Carlsson, projektledare Egnahemsbolaget, 031-7077146, annika.carlsson@egnahemsbolaget.se

20-05-25 – Följande vecka kommer vi:

 • Nu är vi klara med markförberedelserna så nu drar själva bygget igång.
 • Påbörja spontningsarbetena på hus 5 i det nordvästra hörnet ovan dagiset.
 • Vi kommer att fortsätta VA-läggningen i huvudstråket.
 • Fortsätta VA-läggningen genom parken mot hus 15
 • Fortsätta VA-läggningen vid villorna i norr.
 • Vi kommer anlägga en pålkransbädd för hus 4 söder om dagiset.
 • Vi kommer lägga jord och så gräs i den norra änden längs den nya vägens slänt

20-05-15 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta röromläggningen vid villorna i norr.
 • Vi kommer att stänga av korsningen vid tvätteriet in till Fjällbo Park för att kunna lägga ned nya rör. Under tiden kommer vägen vara öppen vid skolan.
 • Vi kommer fortsätta rördragningen över den ytan vi tidigare hade som parkering.
 • Vi kommer utöka bod-etableringen då pålentreprenören snart kommer sätta igång.
 • Vi kommer sätta upp containrar som ljudbarriärer på dagisets båda gavlar.
 • Detta gör vi på tisdag.
  Bygga klart pålkransbäddar för hus nummer fem och fyra.
  Vi kommer ta bort buskage vid dagiset och fixa till en ny gångväg vid dagiset.
  Då det är röd dag på torsdag och klämdag på fredag för de flesta boende har vi beslutat att arbeta måndag till onsdag.
 • Arbetstid 07.00-18:00

2020-04-03 – Följande vecka (påskveckan) kommer vi:

 • Påbörja omläggningen av inkommande färskvatten, spillvatten och dagvatten i Fjällbo Park. Vi skall byta hela det befintliga systemet.
 • Vi kommer helt att spärra av infarten från Sysslomansgatan till Fjällbo park.
 • Skolan är informerad om gångvägen för barnen.
 • Vi kommer lasta ut jord.
 • Vi kommer dra kanalisation åt GENAB.

2020-03-16 – Följande vecka kommer vi:

 • Återfylla runt fördröjningsmagasinen som nu är nedlagda.
 • Börja lägga ner rören i schakten bakom Fjällbo Park 14-16
 • Måla upp nya övergångsställen då vi bytt sida för barnen då de går till Bamba.
 • Den nya transformatorstationen sätts på plats den 17:e mars. Vi färdigställer då marken och dränering runt den.
 • Vi kommer fortsätta bygga den ena halvan av ”huvudstråket” eller vägen där den byter från Sysslomansgatan till Fjällbo Park.
 • Lägga ner kanalisationen år Göteborgs Energi i vägen vi renoverar.
 • Hämta och lämna-fållan kommer komma upp under veckan då det avspärrningsmaterialet vi beställt var restnoterat men levereras under kommande vecka.

2020-03-06 – Följande vecka kommer vi:

 • Obs!! Flytta fållan för eleverna som ska till bamba till andra sidan av gatan.
 • Fortsätta lägga ner rör för områdets nya el längs med ”huvudgatan”.
 • Grundlägga för den nya transformatorstationen uppe i områdets nordöstra hörn.
 • Anlägga ”depån” för hämta/lämna utanför dagiset.
 • Lägga rör och fördröjningsmagasin vid Fjällbo Park 14-16

2020-02-28 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16
 • Fortsätta med vägen i den nordöstra delen av Fjällbo Park.
 • Vi kommer lägga asfalt framför dagiset och entréerna där vi byggt om vägen.
 • Skapa en hämta/lämna-depå vid dagiset direkt då asfalten är lagd.

2020-02-14 – Följande vecka kommer vi:

 • Börja med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16
 • Vi kommer också gå in i en ny fas där vi börjar renoveringen av vägen upp förbi barnbespisningen mot villorna. Fjällbo Park skall få ett nytt elnät och en del i det är att en strömomvandlare kommer anläggas och till den skall det matas ström som kommer nerifrån Sysslomansgatan.
 • Nästa vecka kommer vi att ta den första etappen av vägen som är ovanför skolbespisningen. Vi kommer spärra av vårt arbetsområde och dela in arbetet i etapper. Vi kommer göra halva vägen i stöten så att trafiken kan fortsätta. Vi kommer inte jobba nere vid skolbespisningen i det här skedet.
 • Arbetstid nästa vecka är 07:00-17:00

2020-02-07 – Följande vecka kommer vi:

 • Slutföra fördröjningsmagasinen bakom Fjällbo Park 6-8
 • Ta bort gungan på lekplatsen
 • Börja med rördragningen bakom Fjällbo Park 10-14

2020-01-24 – Följande vecka kommer vi:

 • Fortsätta lägga rör bakom Fjällbo Park 6-8
 • Bredda vägar, göra mötesplatser och gångbanor på vägen norr om parken som leder till dagiset.
 • Göra en hämta/lämnaplats framför dagiset.

2020-01-17

 • Under kommande vecka påbörjar vi inga ”nya” arbeten. Vi är mestadels bakom Fjällbo Park 6-8 och arbetar med rör. Vårt arbetsområde är inhägnat. Vi har satt upp vibrationsmätare på Fjällbo Park 6-8. I övrigt gäller samma som förra veckan.

2020-01-10

 • Påbörja läggningen av VA-stråket. Vi börjar i servisen på den djupaste punkten och jobbar oss sedan norrut. Etapp 1 är fram till ungefär där vägen kommer vid Fjällbo Park 6-8:s norra gavel. Vi har hägnat in den etappen.
 • Vi kommer bredda vägen längs den nordvästra änden där vi tidigare lagt ny asfalt. Detta görs för att få mer plats åt gående då det kommer transporter.
 • Vi kommer snygga till alla slänter mot dagiset och mot ekarna i den norra änden så det ser snyggt ut tills bygget startar.
 • Vi kommer flytta materialet vi har framför dagiset till vårt nya arbetsområde och städa upp det området.
 • Asfaltsfirman fick tyvärr slut på asfaltsmassa och kunde inte få någon ny innan detta året då asfaltsverken stängde. Vi ska lägga den sista remsan som aldrig blev klar.

Ättehögsgatan och Gyllenstensgatan, Kålltorp

1. Nya bostädsrätter byggs i Kålltorp- området planeras vara färdigställt 2021

Vid Ättehögsgatan och Gyllenstensgatan i Kålltorp pågår byggnation av 65 bostadsrättslägenheter (Egnahemsbolaget) och 12 hyresrättslägenheter (Poseidon). Dessa lägenheter är uppdelade på fyra flerbostadshus, som är angivna i bilden som Hus A, B, C och D. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Brixly (fd Erlandsson Bygg AB ) som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder.

Byggarbetet utförs måndag – fredag kl 07.00-18:00 enligt arbetsmiljöplanen. Arbeten som medför extraordinära störningar för omgivningen ska avslutas innan 16.00. Observera att tillfälliga arbeten kan behöva förläggas utanför dessa tider i de fall när det rent tekniskt inte är möjligt att utföra arbetet på annat sätt.

Här är det ovanligt trångt och tight mellan bygget och befintliga hus så vi har stor förståelse för att det är stökigt och bökigt för er som bor runt omkring!

Läs mer om bostadsprojektet Brf Ättekroken

2. Vad händer på byggarbetsplatsen?

20-11-12 – Info om övertidsarbete på bygget

 • Övertidsarbete 20 nov: Fredag den 20/11 kommer sista gjutningen i sista husetappen utföras. På grund av att gjutningen och efterföljande slipning inte kan avslutas innan man är helt klar, kan det innebär övertidsarbete. Arbetet kommer pågå som längst till kl. 22.00.

20-11-05 – Bygginfo ang arbetstiden på byggarbetsplatsen

 • På grund av personalbrist i samband med Covid-19 samt en konkurs av en av Brixlys underentreprenörer, kommer vi fr.o.m. v.47 fram till sommaren 2021 jobba till kl. 18.00 på vardagar samt kl. 07.00-15.00 på lördagar.
 • Arbetet det omfattar är invändig gipsning. Under de tider som ligger utanför vår ordinarie arbetstid, efter kl. 17.00 på vardagar och hela lördagar kommer inga utvändiga arbeten utföras som medför störande buller. Inte heller hissar eller andra maskiner som medför störande buller får användas.
 • Vi hoppas på er förståelse under rådande omständigheter och tveka inte att höra av er om ni anser att vi inte uppfyller våra åtagande om störande buller enligt ovan eller om ni har andra frågor.

20-10-22: Bygginformation för 24 okt

OBS! Vi kommer utföra ställningsarbete nu på lördag den 24 oktober kl. 8-15. Tyvärr kan detta arbete inte utföras under arbetsveckan, samtidigt som byggarbetet pågår.  Därför måste vi utföra ställningsarbetet på en lördag.

20-10-06 – KVÄLLSARBETE IDAG 6 OKT & NÄSTA ONSDAG 14 OKT.

Vi har storgjutning idag (6 okt) och detta tar längre tid än beräknat, så bygget behöver köra lite kvällsjobb idag. Uppskattningsvis är bygget klara vid 19.00.

Vi ber om ursäkt att vi aviserar sent och vill därför passa på att informera om att vi nästa onsdag (14 okt) gjuter sista valvet på Hus B. Och beräknar även kvällsjobb denna dag.

20-09-30 – OBS KVÄLLSARBETE NÖDVÄNDIGT KOMMANDE DAGAR!

Vi kommer tyvärr behöva köra kvällsarbetet de kommande dagarna, gäller främst imorgon 1/10. Kan behöva pågå fram till kl. 20. Anledningen är en försenad leverans av utfackningsväggar som måste monteras innan nästa arbetsmoment. Vi ber om ursäkt för stöket!

20-08-25

Just nu håller vi på med följande arbeten:

 • Hus 1-2: Stommen monteras
 • Hus 3: Invändiga arbeten som målning, parkett och montering av kök pågår
 • (Hus 4 (Som vi bygger åt Poseidon): Invändiga väggar)

20-08-18

Som ni säkert märkt är vi i full gång igen efter semestern sen ett par veckor. Nu börjar ett moment som är väldigt ”brötigt”, vi ber om ursäkt för detta.

 • Vi kommer såga och bila i betong i kök och sovrum för att kunna sätta in fönster istället för dom vi byggde bort med Hus D.
 • Det kommer även vara en del stök i trapphuset när byggjobbarna installerar sig samt när de bär ut rivningsmassor.

Arbetet kommer pågå cirka två veckor.

2020-07-02

Efter i morgon, fredag 3:e juli,  tar vi semester fyra veckor, inget arbete kommer ske under tiden. Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

2020-06-16

Nu kommer två stora gjutningar med risk för att inte hinna klart under normal arbetstid.
17/6: Foggjutning av HDF-bjälklag
22/6: Gjutning valv hus-A

2020-05-18

På torsdag 21 maj (Kristi himmelsfärdsdagen) kommer det att utföras arbete i form av läggning av tegel på taket på Hus C.

2020-04-28

Vi behöver gjuta i bygget igen och då blir det dessvärre övertid eftersom allt måste göras i ett svep.
30/4 ”liten gjutning”, men ändå risk för viss övertid.
8/5  ”Stor gjutning” med övertid till ca 22,00.

2020-04-20

Den 21 och 22 april behöver vi arbeta kväll för att säkra det berg som vi har sprängt i området. Arbetet kommer pågår fram till ca kl. 21 båda kvällarna. Vi hoppas att ni har överseende med detta då syftet med arbetet är för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

2020-04-14 – OBS: Arbetstider påverkas av coronaviruset!

På grund av coronaviruset har även våra entreprenörer och underentreprenörer drabbats av större sjukdomsfrånvaro och därför behöver de ibland arbeta utanför ordinarie arbetstid för att hålla deadlines. Det kan innebära arbete efter kl 18 och på helger. Här handlar det dock främst om arbeten som inte väsnas så mycket (fönstermontage, fasadputsning) och arbeten inomhus och ska förhoppningsvis inte störa er som bor runtomkring så mycket.

2020-04-06

Nu på torsdag 9 april kommer det att gjutas en större etapp på Hus-A. Det innebär att det kommer arbetas ganska sent på kvällen med slipning, beräknas vara klart ca 22:00-24:00. Vädret verkar vara med oss, så om allt funkar så kan det bli tidigare.
De två etapperna som vi informerat om tidigare är avklarade och här behövdes inte kvälls- eller nattarbete.

2020-03-18 – Tider för gjutningar av bottenplatta garage under hus A och B: 

In- och uttransporter kommer troligtvis tas från Zackrissongatan.

 • Etapp 1;  Torsdag  26/3 med start 06.45 : Störande arbete såsom transporter, betongpumpar mm kommer fortgå till kl 1700.  Slipning och glättning håller på till ca 24.00.  Bedöms som ej väsnande.
 • 2 Etapp;   Måndag  30/3  med start 06.45 : Störande arbete såsom transporter, betongpumpar mm kommer fortgå till kl 1700.  Slipning och glättning håller på till ca 24.00.  Bedöms som ej väsnande.

Observera att arbetena med slipning och glättning måste ske i direkt följd efter gjutningen. Det är därför som vi behöver hålla på så sent. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för detta!
Storleken på etapper, väder och vind kan spela in på tiderna!

2020-03-16

 • Från och med mitten av nästa vecka (v.13) kommer vi börja gjuta betongplattan för garaget under Hus A och B. Arbetet med att gjuta betongplattan kommer innebära långa arbetsdagar då betongen måste stelna och slipas innan den kan lämnas för dagen. Bullrande arbeten, som transporter och gjutning, beräknas pågå fram till kl. 18.00. Efter kl 18.00 utförs enbart slipningen av plattan. Sluttid för slipningen är svår att fastställa då denna beror på hur mycket vi gjuter i taget. Vid stora gjutningar kan arbetet pågå fram till midnatt.
 • Hur mycket vi gjuter vid varje tillfälle och därmed hur många dagar arbetet pågår beror på vädret. Är det bra väder gjuter vi större yta samma dag, men vid sämre väder mindre yta. Arbetet beräknas pågå under ca 3 veckor med start nästa vecka. Mer detaljerad information om vilka dagar det gäller kommer närmare start då arbetet är väderberoende och måste planeras därefter.
 • Transporter för gjutningen kommer ske både från Gyllenstensgatan och Zachrissonsgatan.
 • Under v. 16 kommer den stora kranen monteras på innergården.
 • Vi förstår att detta är mycket störande och vi gör allt vi kan för att detta ska ske under så begränsad tid som det är möjligt.

2020-02-20 – Info angående Gyllenstensgatan samt korsningen Ättehögsgatan / Zachrissongatan.

 • Vi ökar på sopningen från en till två gånger i veckan så länge det är så här regnigt och lerigt och vi samtidigt transporterar mycket jord och sten.
 • Sprängningarna är nu avslutade.

2020-02-07

Som det ser ut nu så återstår cirka två veckor med sprängningarna. Efter det börjar vi bortforsling av berg, vilket beräknas hålla på till och med vecka 10. Därefter ska ni få lite lugnare tillvaro, då kommer ”bara” det vanliga byggarbetet pågå.

Vi har fått veta att det ramlar ner saker från hyllor hos en del av er som bor nära. Tyvärr är det inte helt ovanligt. Vi vill dock poängtera att vi ligger under riktvärdena på samtliga vibrationsmätare. Läs gärna den allmänna informationen om sprängningar här ovan.

2020-01-29

Info angående Gyllenstensgatan: Denna gata sopas varje fredag eftermiddag. Vi sopar även i korsningen Ättehögsgatan/Zachrissongatan.

2020-01-24

 • Hus C+D vid Ättehögsgatan
  Januari-februari: Mindre sprängningar kommer att pågå under januari och februari.
  Februari: Byggnation av husen påbörjad. Nu monteras stommen på hus C och hus D.
 • Hus A+B vid Gyllenstensgatan nedanför brandstationen
  Januari-februari: Sprängningar kommer att pågå i omgångar och däremellan bortforsling av berg. Detta beräknas pågå mellan v 3-11. En kran monteras upp.
  Februari: Sprängningar fortgår. Betongarbeten påbörjas.
  Vecka 5: pålningen startar på innergård för hus A och B. Beräknas pågå ca 3 veckor.
  Mars: Förbereda markytan för husen (v9-12). Pålning (v9-13). Pålningen kommer liksom sprängningarna att medföra en hel del oljud.
  April: En tornkran monteras upp (v14-15)

Allmän information om sprängningarna:

Innan vi startade sprängningarna gjorde vi en riskanalys avseende vibrationer som grundar sig på Svensk Standard. Utifrån den riskanalysen har vi utfört förbesiktningar på 7 st radhus, en brandstation och över 200 lägenheter i området. Vi har även 12 st vibrationsmätare monterade i området som mäter vibrationer enligt de riktvärden som är framtagna i riskanalysen. Vid analys av registrerade vibrationsnivåer så ligger vi under de satta riktvärdena på alla vibrationsmätarna.

Vi har full förståelse för att det kan kännas olustigt med sprängningar så nära men det är ingen fara varken för kringboende eller fastigheterna. Vid varje sprängtillfälle har vi även säkerhetsbemanning i området för att ingen obehörig ska vistas i närheten av sprängningen. Preliminärt så planeras sprängningsarbetena att vara klara i slutet på februari.

Sisjödal - Sisjövägen, Sisjön, Askim

1. Nya radhus med eget ägande (äganderätter) byggs i Sisjön - området planeras vara färdigställt 2021

I Sisjödal etapp 2 kommer elva nya, moderna radhus på välplanerade kvadratmeter växa fram. Husen har 5 rum och kök, två plan i suterräng och härliga trädgårdar som smälter samman med naturen. De kommer stå klara under 2021. Under byggtiden blir det en del stök och bök för er som bor intill. Här håller vi er uppdaterade om vad som händer.

2. Vad händer på byggarbetsplatsen?

20-05-27

 • Under vecka 23 (kommande vecka) kommer Derome att genomföra gjutningar hela veckan på bägge sidor om Knapebacken. Det innebär att en hel del tung trafik kommer att trafikera gatan. Vi ber om ursäkt för obekvämligheter!
 • I övrigt löper projektet på och försäljningen har startat. Visningar är planerade att hållas 30/5 och 1/6.

20-05-08

 • Kommande vecka: Montage sker av nästa 6 hus, kan vara jobb på kvällar.
 • Markarbeten runt dom första 5 husen,  grävmaskin och lastbilar. Genomfart kommer inte vara möjlig på gatan, grindarna stängs till arbetsplatsen.

Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, Björkekärr

1. Nya bostädsrätter byggs i Björkekärr - området planeras vara färdigställt 2021

Vår plan var att ha fler infomöten tillsammans med övriga aktörer under våren. På grund av coronaviruset ställer vi in dessa. Vi kommer istället kommunicera via e-post. Vi återkommer med datum för fysiskt möte så fort vi vet när det är säkert. 

Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-24. Den innebär att totalt ca 260 nya bostäder och en skola för årskurserna F-9 kommer att byggas i området vid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn. Vi är flera byggaktörer som kommer att arbeta parallellt. Denna plan ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och  byggaktörerna. I detta projekt så bygger Egnahemsbolaget 34 bostadsrättslägenheter.

Byggföretaget Tm2 har upphandlats som totalentreprenör för byggandet av 34 bostadsrättslägenheter fördelade på 6 loftgångshus i trä. Byggprojektering pågår och en bygglovsansökan har lämnats in. Preliminär byggstart är tidigast i september 2020 med markarbeten, sprängning, schaktning och grundläggning. Husen kommer preliminärt att vara färdigställda hösten 2021.

Läs mer om bostadsprojektet för bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan

2. Vad händer på byggarbetsplatsen?

20-11-19

Egnahemsbolaget kommer i veckan via sin entreprenör TM2 och HTE Garden att börja etablera sin arbetsplats och inleda avverkning av skog. Skogsavverkningen samt flisning av grenar och sly pågår fram till och med vecka 48.

 • Ca. 100 m söder om Egnahemsbolagets tomt kommer det att anläggas en tillfällig byggväg (där gångbanan ligger)  som förbinder Smörslottsgatan med Robertshöjdsgatan.
 • Arbetet beräknas starta under vecka 49 för att vara klart till jul.
 • Efter jul- och nyårshelgerna kommer mark-, bergs- och grundläggningsarbetena starta. Mer information om detta kommer att meddelas innan jul.

20-05-06 Besiktningar

De olika aktörerna genomför sprängningsarbeten och eventuellt även pålning. Besiktningar genomförs därför av konsultfirman Bergsäker för att säkerställa skicket på fastigheterna som ligger i anslutning till byggarbetsplatserna. En del fastighetsägare kommer få besök av flera gånger de kommande åren. Detta för att säkerställa skicket på fastigheterna under arbetenas gång och att inga fastigheter och hus kommer till .

Ledningsarbeten orsakar begränsad framkomlighet
I mitten av maj 2020 påbörjar Trafikkontoret ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan. Trafikkontoret kommer att schakta och ha anläggningsmaskiner på plats vilket innebär begränsad framkomlighet för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Ledningsarbetet kommer att utföras etappvis och beräknas vara klart september 2021.

 • 2020, januari: Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten.
 • 2020, kvartal 3: Preliminär byggstart av bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan.
 • Slutet 2021: Preliminär inflyttning

Selma stad - Selma Lagerlöfs Torg, Hisings Backa

1. Nya bostädsrätter byggs på Selma Lagerlöfs Torg, Hisnings Backa - området planeras vara färdigställt 2023

Här på Selma Lagerlöfs Torg bygger vi tillsammans med vår entreprenör Vestia ett 10-våningshus och ett 5-våningshus. Totalt är det 111 lägenheter med bostadsrätt.

Vi har precis påbörjat vår byggnation och kommer efter sommaren att lägga upp en tidplan här vad som händer och när.

2. Vad händer på byggarbetsplatsen?

2020

 • Vi har precis påbörjat vår byggnation och kommer efter sommaren att lägga upp en tidplan här vad som händer och när.
 • Under semesterveckorna v 28-31 kommer vi stänga ner arbetet på bygget.

Saffransgatan, Gårdsten (Angered) - Nya radhus - Brf Saffransbyn

1. Nya radhus med bostadsrätt byggs vid Saffransgatan i Gårdsten - området planeras vara färdigställt 2021

Här bygger vi 38 radhus som bostadsrätter. Vi har nu ett visningshus på plats och säljstart är planerat den 11 november. I Brf Saffransbyn har alla husen en stor uteplats och här erbjuds alla antingen parkering på innergården eller på egen uppfart.

2. Vad händer på byggarbetsplatsen?

20-09-25

Arbete pågår med utvändig och invändig komplettering av etapp 2 & 3. Innan oktober månad är slut kommer den sista modulen att ställas på plats. Därefter återstår markarbetena runt husen.

 

Saffransgatan, Gårdsten (Angered) - Nytt flerbostadshus - Brf Krokus

1. Nya bostadsrättslägenheter byggs vid Saffransgatan i Gårdsten - området planeras vara färdigställt 2021

Här blir det 36 lägenheter i fem våningar. Det blir 1:or, 2:or och 3:or, där vissa 3:or går att omvandla till 4:or.

Alla lägenheter har uteplats eller balkong. Egnahemsbolaget kommer erbjuda parkering och som tillval även elbil-laddplats.

2. Vad händer på byggarbetsplatsen?

VILL DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE EN AV VÅRA BYGGARBETSPLATSER?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor eller andra ärenden gällande något av våra byggen . Fyll i alla fält i formuläret, så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för alla dina frågor!