Pågående byggarbeten

Bygginformation med tidplaner

Vad händer utanför ditt fönster?
Bor du granne eller i närheten av något av våra byggarbetsplatser där vi bygger nya bostäder? Här nedan hittar du bygginformation om vad som sker på våra byggen och när.
Har du frågor angående någon av våra byggarbetsplatser, så är du välkommen att kontakta oss via info@egnahemsbolaget.se eller 031-707 70 00.

Sisjödal flytten 1587

Vad gäller din fråga?

Stackmoln, Länsmansgården

I Länsmansgården ska vi bygga 42 bostadsrättslägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök på cirka 35-85 kvadratmeter. Huset består av 6 våningsplan med hiss.

Egnahemsbolaget har fått beviljat bygglov och startbesked för projektet Brf Stackmoln. Byggnationen av Brf Stackmoln är i full gång och det nya bostadshuset tar form på tomten.

Arbeten som pågår just nu:

  • Invändig stomkomplettering
  • Isolering och murning av ytterväggar
  • Intransport av material
  • Tätskikt på innergården
  • Arbeten med fasadställning

Kommande Arbeten:

  • Markarbeten

Pågående arbete medför tunga transporter, materialleveranser och ibland höga ljud. Störande arbete kan förekomma mellan kl. 07:00 och 16:00. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter. Intransport av material sker kontinuerligt på kvällstid under våren.

Från och med den 20/1 pågår även arbete på lördagar mellan kl. 08:00 och 16:00. Störande arbeten kan ske mellan kl. 09:00 och 16:00. Vårt mål är alltid att utföra byggnadsarbetena på ett sätt som stör de boende så lite som möjligt.

Mer information kommer löpande.

Björlanda Ängar - Skra Bro

I Björlanda bygger vi tillsammans med vår entreprenör Skanska 90 bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök. Vi beräknar färdigställa projektet 2025.

Egnahemsbolaget har fått bygglov beviljat för projektet Bostadsrättsföreningen Björlanda Ängar. Det ingår i detaljplanen för området Skra Bro på Hisingen.

Byggnationen av Brf Björlanda Ängar pågår för fullt och går enligt plan.

Hus N6:

  • Färdig stomme och huset är helt uppe, taket är på och alla gjutningar är gjorda.
  • Leveransen av det återbrukade teglet är mottagen så de kommande veckorna ska det muras.
  • Golvläggningen har precis påbörjats, både parkett och plattsättning.

Hus N7:

  • Just nu jobbas det med att färdigställa taket så att det ska bli helt klart inom kort.

Mer info kommer här löpande.

Kvisljungeby Ängar - Skra Bro

Nu bygger vi Kvisljungeby Ängar i Skra bro tillsammans med vår entreprenör Skanska. Projektet består av ca 98 bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök och beräknas vara färdigställt 2026.

Egnahemsbolaget har fått beviljat bygglov för bostadsprojektet Bostadsrättsföreningen Kvisljungeby Ängar. Projektet ingår i detaljplanen för området Skra Bro på Hisingen.

Byggnationen av Kvisljungeby Ängar pågår och just nu sker pålningsarbete, borrning efter bergvärme och schaktning. Pålning och borrning för bergvärme är i slutskede. Schaktningen kan med föra en hel del tunga transporter i området under pågående arbete. Det beräknas vara klart under senare delen av våren.