Pågående byggarbeten

Bygginformation med tidplaner

Vad händer utanför ditt fönster?
Bor du granne eller i närheten av något av våra byggarbetsplatser där vi bygger nya bostäder? Här nedan hittar du bygginformation om vad som sker på våra byggen och när.
Har du frågor angående någon av våra byggarbetsplatser, så är du välkommen att kontakta oss via info@egnahemsbolaget.se eller 031-707 70 00.

Sisjödal flytten 1587

Vad gäller din fråga?

Stackmoln, Länsmansgården

I Länsmansgården ska vi bygga 42 bostadsrättslägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök på cirka 35-85 kvadratmeter. Huset består av 6 våningsplan med hiss.

Egnahemsbolaget har fått beviljat bygglov och startbesked för projektet Bostadsrättsföreningen Stackmoln.

Byggnationen av Brf Stackmoln är i full gång. Bottenplattan är gjuten, första bjälklaget är lagt och husets stomme är på väg upp. Arbetet med Bjälklaget och stommen förväntas vara klart januari 2024. Parallellt med stomresningen påbörjas arbetet med ytterväggar och yttertak. Tätt hus beräknas vara klart februari 2024.

Dessa arbeten kommer att medföra tunga transporter och en del höga ljud. Störande arbeten kan ske mellan Kl 07:00-16:00.

Målsättningen är alltid att byggnadsarbetena ska utföras så att boende blir så lite störda som möjligt.

Mer information kommer här löpande.

Björlanda Ängar - Skra Bro

I Björlanda bygger vi tillsammans med vår entreprenör Skanska 90 bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök. Vi beräknar färdigställa projektet 2025.

Egnahemsbolaget har fått bygglov beviljat för projektet Bostadsrättsföreningen Björlanda Ängar. Det ingår i detaljplanen för området Skra Bro på Hisingen.

Byggnationen av Brf Björlanda Ängar pågår för fullt. Grundläggningsarbetena håller på att slutföras för hus N7 och stommen håller på att resas för Hus N6

Mer info kommer här löpande.