Attehogsgatan Kalltorp bygginfo
Ättehögsgatan, Kålltorp

Vid Ättehögsgatan och Gyllenstensgatan i Kålltorp pågår byggnation av 65 bostadsrättslägenheter (Egnahemsbolaget) och 12 hyresrättslägenheter (Poseidon). Dessa lägenheter är uppdelade på fyra flerbostadshus, som är angivna i bilden som Hus A, B, C och D. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Brixly (fd Erlandsson Bygg AB ) som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder.

Byggarbetet utförs nu måndag – fredag kl 07.00-18:00 enligt arbetsmiljöplanen. Arbeten som medför störningar eller andra olägenheter för omgivningen ska avslutas innan 16.00.

Här är det ovanligt trångt och tight mellan bygget och befintliga hus så vi har stor förståelse för att det är stökigt och bökigt för er som bor runt omkring!

Allmän information om sprängningarna:

Innan vi startade sprängningarna gjorde vi en riskanalys avseende vibrationer som grundar sig på Svensk Standard. Utifrån den riskanalysen har vi utfört förbesiktningar på 7 st radhus, en brandstation och över 200 lägenheter i området. Vi har även 12 st vibrationsmätare monterade i området som mäter vibrationer enligt de riktvärden som är framtagna i riskanalysen. Vid analys av registrerade vibrationsnivåer så ligger vi under de satta riktvärdena på alla vibrationsmätarna.

Vi har full förståelse för att det kan kännas olustigt med sprängningar så nära men det är ingen fara varken för kringboende eller fastigheterna. Vid varje sprängtillfälle har vi även säkerhetsbemanning i området för att ingen obehörig ska vistas i närheten av sprängningen. Preliminärt så planeras sprängningsarbetena att vara klara i slutet på februari.

2020-02-07

Som det ser ut nu så återstår cirka två veckor med sprängningarna. Efter det börjar vi bortforsling av berg, vilket beräknas hålla på till och med vecka 10. Därefter ska ni få lite lugnare tillvaro, då kommer ”bara” det vanliga byggarbetet pågå.

Vi har fått veta att det ramlar ner saker från hyllor hos en del av er som bor nära. Tyvärr är det inte helt ovanligt. Vi vill dock poängtera att vi ligger under riktvärdena på samtliga vibrationsmätare. Läs gärna den allmänna informationen om sprängningar här ovan.

2020-01-29

Info angående Gyllenstensgatan: Denna gata sopas varje fredag eftermiddag. Vi sopar även i korsningen Ättehögsgatan/Zachrissongatan.

2020-01-24

Hus C+D vid Ättehögsgatan

 • Januari-februari: Mindre sprängningar kommer att pågå under januari och februari.
 • Februari: Byggnation av husen påbörjad. Nu monteras stommen på hus C och hus D.

 

Hus A+B vid Gyllenstensgatan nedanför brandstationen

 • Januari-februari: Sprängningar kommer att pågå i omgångar och däremellan bortforsling av berg. Detta beräknas pågå mellan v 3-11. En kran monteras upp.
 • Februari: Sprängningar fortgår. Betongarbeten påbörjas.
  Vecka 5: pålningen startar på innergård för hus A och B. Beräknas pågå ca 3 veckor.
 • Mars: Förbereda markytan för husen (v9-12). Pålning (v9-13). Pålningen kommer liksom sprängningarna att medföra en hel del oljud.
 • April: En tornkran monteras upp (v14-15)

Läs mer om bostadsprojektet Brf Ättekroken >>

Lansmansgarden 05 71x47cm 240ppi RGB Emma Klara Sandberg 190109
Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, Björkekärr

Byggstart för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan

Är du närboende och vill få information om byggarbetena vid Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan? Då är du välkommen till våra träffar ”öppet hus”, som vi byggaktörer kommer att ha vid ett par tillfällen under våren 2020.

Nästa möte är under våren. Vi återkommer med datum, som vi publicerar på denna sidan . 

Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-24. Vilken innebär att ca 260 nya bostäder och en skola för årskurserna F-9 kommer att byggas i området vid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn.

Vi är flera byggaktörer som kommer att arbeta parallellt. Denna plan ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och  byggaktörerna. I detta projekt så bygger Egnahemsbolaget ca 30 bostadsrättslägenheter.

Välkommen till våra öppet hus. På plats finns representanter från:

 • Fastighetskontoret
 • Trafikkontoret
 • Lokalförvaltningen
 • Framtiden Byggutveckling
 • Bostadsbolaget
 • Egnahemsbolaget

 

2020-01-22 Bygginformation
Nedan tidplan avser Egnahemsbolagets ca 30 bostadsrättslägenheter.

 • 2020, januari: Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten.
 • 2020,kvartal 3: Preliminär byggstart av bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan.
 • Slutet 2021: Preliminär inflyttning

 

Läs mer om bostadsprojektet för bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan >>

Fjällbo Park

I Fjällbo Park bygger vi ca 90 bostadsrättslägenheter. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Vestia som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder. HTE produktion utför markarbeten, det är de som pågår just nu. Även Familjebostäder bygger i området. På bilden kan du se var våra respektive Familjebostäders hus kommer stå.

2020-02-14

Nästa vecka kommer vi:

Börja med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16

Vi kommer också gå in i en ny fas där vi börjar renoveringen av vägen upp förbi barnbespisningen mot villorna. Fjällbo Park skall få ett nytt elnät och en del i det är att en strömomvandlare kommer anläggas och till den skall det matas ström som kommer nerifrån Sysslomansgatan.

Nästa vecka kommer vi att ta den första etappen av vägen som är ovanför skolbespisningen. Vi kommer spärra av vårt arbetsområde och dela in arbetet i etapper. Vi kommer göra halva vägen i stöten så att trafiken kan fortsätta. Vi kommer inte jobba nere vid skolbespisningen i det här skedet.

Arbetstid nästa vecka är 07:00-17:00

2020-02-07

Nästa vecka kommer vi:

 • Slutföra fördröjningsmagasinen bakom Fjällbo Park 6-8
 • Ta bort gungan på lekplatsen
 • Börja med rördragningen bakom Fjällbo Park 10-14

 

2020-01-24

Nästa vecka kommer vi att:

 • Fortsätta lägga rör bakom Fjällbo Park 6-8
 • Bredda vägar, göra mötesplatser och gångbanor på vägen norr om parken som leder till dagiset.
 • Göra en hämta/lämnaplats framför dagiset.

2020-01-17

Under kommande vecka påbörjar vi inga ”nya” arbeten. Vi är mestadels bakom Fjällbo Park 6-8 och arbetar med rör.  Vårt arbetsområde är inhägnat. Vi har satt upp vibrationsmätare på Fjällbo Park 6-8. I övrigt gäller samma som förra veckan.

2020-01-10

 • Påbörja läggningen av VA-stråket. Vi börjar i servisen på den djupaste punkten och jobbar oss sedan norrut. Etapp 1 är fram till ungefär där vägen kommer vid Fjällbo Park 6-8:s norra gavel. Vi har hägnat in den etappen.
 • Vi kommer bredda vägen längs den nordvästra änden där vi tidigare lagt ny asfalt. Detta görs för at få mer plats åt gående då det kommer transporter
 • Vi kommer snygga till alla slänter mot dagiset och mot ekarna i den norra änden så det ser snyggt ut tills bygget startar.
 • Vi kommer flytta materialet vi har framför dagiset till vårt nya arbetsområde och städa upp det området.
 • Asfaltsfirman fick tyvärr slut på asfaltsmassa och kunde inte få någon ny innan detta året då asfaltsverken stängde. Vi ska lägga den sista remsan som aldrig blev klar.