Arbetslöshet eller långtidssjukskrivning

Din trygghet är vår prioritet.

Arbetslöshet eller långtidssjukskrivning

Om du, efter att ha undertecknat förhands-, upplåtelse-, överlåtelse- eller köpeavtal hamnar i en situation där du står utan arbete eller är långtidssjukskriven, kan du efter en bedömning få möjlighet att avstå från köpet. Vid ett sådant frånträdande kommer du att få tillbaka hela den summa du har betalat in, utan att någon ränta eller andra avgifter tillkommer.
Det är viktigt att notera att ersättningen vid frånträdande på grund av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning inte kommer att överstiga den bokningsavgift, förskottsbetalning och handpenning som du har erlagt. För att underlätta processen kan det hända att vi ber dig styrka din arbetslöshet eller sjukskrivning vid begäran om frånträdande. Frånträdande är endast möjligt före avtalad tillträdesdag.

Köparen eller dödsboet svarar för eventuella skattekonsekvenser som påförs köparen som en följd av ett frånträdande.

Fullständiga villkor för frånträdande vid arbetslöshet:

  • Köparen måste ha varit arbetslös i minst 30 dagar.
  • Köparen ska ha varit anställd i minst 3 månader innan anställningen avslutades.
  • Köparen måste vara registrerad som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen eller motsvarande under hela arbetslöshetsperioden och kunna styrka detta.
  • Köparens arbetslöshet får inte beror på egen uppsägning.
  • Den tidigare anställningen måste ha varit en tillsvidareanställning.
  • Frånträdesskyddet gäller inte om köparen hade kännedom om eventuellt varsel eller uppsägningar innan förhands- eller upplåtelseavtalet signerades.

Fullständiga villkor för frånträdande vid långtidssjukskrivning:

  • Med långtidssjukskrivning menas i detta fall en heltidssjukskrivning som pågår i en sammanhängande tid om mer än 90 dagar.
  • Sjukskrivningen ska vara ordinerad av läkare och kunna styrkas med läkarintyg.
  • Under sjukskrivningsperioden ska kunden ha mottagit ersättning från Försäkringskassan och kunna styrka det.
  • Rätten till frånträdande förutsätter att sjukskrivningen inte var planerad eller pågående när förhandsavtalet signerades.

*Egnahemsbolaget reserverar sig för eventuella felskrivningar och förbehåller sig rätten till ändringar.