Så köper du bostad av oss

Det ska vara enkelt och tryggt att köpa bostad av Egnahemsbolaget. Därför hjälper vi dig genom alla steg på resan till din nya bostadsrätt eller äganderätt. Du behöver bara ta det första steget: att göra en intresseanmälan för ett bostadsprojekt. Det är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Vad som händer efter din intresseanmälan beror på om projektet har status ”Kommande försäljning” eller ”Försäljning pågår”.

Är du osäker på vilken status ett bostadsprojekt har? Kolla på projektets sida, sedan kan du komma tillbaka hit och läsa om köpprocessens steg!

Till våra bostadsprojekt

1. Gör en intresseanmälan

Varje bostadsprojekt har en egen sida på vår hemsida. Där kan du göra en intresseanmälan, som talar om för oss att du är intresserad av just det specifika projektet. Du förbinder dig inte till något genom att göra en intresseanmälan.

2. Inbjudan till förtursförsäljning

Efter att du har gjort en intresseanmälan till ett bostadsprojekt med status ”Kommande försäljning” blir du inbjuden till förtursförsäljning. Inbjudan får du genom ett digitalt utskick som skickas i god tid innan förtursförsäljningen börjar.

Nu har du fått en köplats till förtursförsäljningen (säljstarten). Köplatsen är baserad på den exakta tidpunkt du skickade in din digitala intresseanmälan. När förtursförsäljningen närmar sig får du information om hur den går till och vad du behöver förbereda. Du får också mer detaljerad information om bostäderna med bilder, planskisser, priser med mera. Vårt mål är att du ska känna dig väl förberedd för att göra en köpanmälan.

3. Gör bokningsanmälan

Förtursförsäljningen inleds med en period för bokningsanmälan. Då fyller du i vilken eller vilka bostäder du är intresserad av i ett digitalt formulär. Detta kan du göra i lugn och ro under den bestämda perioden, eftersom du redan har din köplats.

OBS! Både intresseanmälan och bokningsanmälan är personliga. Det är bara personen som har gjort intresseanmälan som kan göra bokningsanmälan. Utan en intresseanmälan får du inte köpa under förtursförsäljningen.

4. Reservera en bostad

När perioden för bokningsanmälan är slut kontaktar vi alla som har gjort bokningsanmälan, i turordning efter köplats. Nu kan du reservera den bostad du vill köpa. Reservationen är kostnadsfri och gäller under en begränsad tid. När vi har kontaktat alla är förtursförsäljningen slut. Då annonserar vi ut bostäder som är kvar och projektet får status ”Försäljning pågår”.

5. Vi skriver avtal

För att bostaden ska bli din skriver vi ett bindande avtal. Vid köp av bostadsrätt skriver vi tre avtal och vid köp av äganderätt skriver vi ett köpekontrakt. För att skriva avtal behöver du ha en godkänd kreditprövning som vi utför och ett lånelöfte från en bank.

3 avtal vid köp av bostadsrättslägenhet

Bokningsavtal
Efter att du gjort en bokningsanmälan och reserverat en lägenhet skriver vi ett bokningsavtal. En bokningsavgift om 25 000 kr betalas till Egnahemsbolaget senast en vecka efter avtalet signerats.

Förhandsavtal
När projektet kommit lite längre och föreningens kostnadskalkyl godkänts skapar vi ett förhandsavtal. Det är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Här görs även en kreditupplysning och avstämning av lånelöfte. Sedan har du 7 dagars betänketid innan du signerar avtalet. Nu
betalar du en förskottsbetalning om 50 000 kr, minus eventuell tidigare betald bokningsavgift.

Upplåtelseavtal
Upplåtelseavtal innebär att föreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt och du blir nu medlem. I förhandsavtalet anges när upplåtelsen kommer att ske. I samband med upplåtelseavtalet betalar du en handpenning om 50 000 kr.

6. I väntan på inflyttning

I väntan på inflyttning kommer du att få viktig information om ditt nya hem och vad du ska tänka på inför inflyttning. Om du har frågor innan inflyttningen är du välkommen att kontakta Egnahemsbolagets ansvariga säljare.

7. Dags att flytta in

När det är dags för tillträde bokar du tid med din bank för slutbetalning. Det vill säga betalning av hela köpesumman minus tidigare betalda avgifter. Banken genomför transaktionen till Egnahemsbolaget och du får en kvittens. Den tar du med dig på tillträdesdagen och lämnar till Egnahemsbolaget. Nu får du din nyckel och kan flytta in. Därefter får du din nyckel och kan flytta in!

Notera! Vid köp av äganderätt träffas alla parter på Egnahemsbolagets kontor och signerar ett köpebrev.

8. Efter inflyttning

Efter två år utförs en så kallad garantiavstämning. Då besiktas din bostad igen för
att säkerställa att den fortfarande uppfyller ställda krav.

Välkommen hem!

1. Gör en intresseanmälan

Varje bostadsprojekt har en egen sida på vår hemsida. Där kan du göra en intresseanmälan, som talar om för oss att du är intresserad av just det specifika projektet. Du förbinder dig inte till något genom att göra en intresseanmälan.

2. Säljaren kontaktar dig

Varje bostadsprojekt har en ansvarig säljare. Efter att du har gjort en intresseanmälan för ett projekt med status ”Försäljning pågår” kommer säljaren att kontakta dig. Du kan också kontakta säljaren direkt för att ställa frågor eller reservera en bostad, eftersom det inte är någon kö till bostäder där försäljning pågår.

3. Välkommen på visning

Beroende på hur långt bygget har kommit är du välkommen på markvisning eller bostadsvisning. På visningen berättar vi mer om bostäderna, delar ut informationsmaterial med priser och planskisser samt svarar på dina frågor. Visningsdatum hittar du i vår visningskalender.

4. Reservera en bostad

När du har bestämt dig för en bostad kontaktar du vår säljare för att reservera bostaden. Reservationen är kostnadsfri och gäller under en begränsad tid. Hur lång tid du kan reservera bostaden får du information om av säljaren.

5. Vi skriver avtal

För att bostaden ska bli din skriver vi ett bindande avtal. Vid köp av bostadsrätt skriver vi ett upplåtelseavtal och vid köp av äganderätt skriver vi ett köpekontrakt. För att skriva avtal behöver du ha en godkänd kreditprövning som vi utför och ett lånelöfte från en bank. Inom en vecka från att alla parter har signerat avtalet ska du betala 100 000 kronor i handpenning, det vill säga göra en förskottsbetalning. Handpenningen räknas av från köpesumman vid slutbetalningen.

6. I väntan på inflyttning

När du har köpt en bostad får du inloggningsuppgifter till vår kundportal Mina sidor. Där hittar du viktig information om din nya bostad och vad du ska tänka på inför inflyttning. Om du har några frågor innan inflyttningen är du välkommen att kontakta Egnahemsbolagets ansvariga säljare för bostadsprojektet.

7. Dags att flytta in

När det är dags för tillträde bokar du tid med din bank för slutbetalning. Det vill säga betalning av hela köpesumman minus handpenningen. Din bank gör en överföring på slutbetalningen till Egnahemsbolagets bankgiro. Du tar sedan med dig kvittensen till Egnahemsbolaget på tillträdesdagen. Därefter får du din nyckel och kan flytta in!

Notera! Vid köp av äganderätt träffas alla parter på Egnahemsbolagets kontor och signerar ett köpebrev.

8. Hjälp efter inflyttning

Efter att du har flyttat in hittar du vem du ska kontakta på kundportalen Mina sidor. Där finns också information om hur du gör en felanmälan, besiktningsprotokoll, tips på hur du sköter om din bostad och annan information som är bra för dig som köpare. Efter två år utförs en så kallad garantiavstämning där din bostad besiktigas igen för att säkerställa att den fortfarande uppfyller ställda krav.

Välkommen hem!