Upphandlingar – Nyproduktion av bostäder och övrigt

Vill du leverera produkter och tjänster som inte är projektrelaterade, till exempel konsulttjänster, kontorsmaterial och liknande, upphandlas dessa av inköp och upphandling inom Göteborgs Stad.
Projektrelaterade upphandlingar annonseras på www.upphandlingar.nu. Dessa avser nyproduktion av bostäder inom Göteborgs kommun.

Aktuella projekt för upphandling:

 

Nybyggnadsprojekt – Robertshöjdsgatan

Antal bostäder: 28-34 med minst 2200 kvm BOA.

Sista anbudsdag: 2019-12-20

Projektet ska vara färdigställt och slutbesiktat senast 30 oktober 2021.

Läs mer och lämna ditt anbud här>>

 

Projekt som snart är aktuella för upphandling: