Upphandlingar

Vill du bygga Göteborg med oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med entreprenörer som har samma inställning till byggkvalitet och kostnadseffektivitet som vi har. Vårt mål är att ligga på en årstakt av cirka 300 nya bostäder med bostadsrätt och äganderätt – villor, radhus och lägenheter – inom Göteborgs kommun. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen, som är en del av Göteborgs Stad.

180613 Egnahemsbolaget BrfMakrillen Gamlestaden
Upphandlingar – Nyproduktion av bostäder och övrigt

Vill du leverera produkter och tjänster som inte är projektrelaterade, till exempel konsulttjänster, kontorsmaterial och liknande, upphandlas dessa av inköp och upphandling inom Göteborgs Stad.
Projektrelaterade upphandlingar annonseras på www.upphandlingar.nu. Dessa avser nyproduktion av bostäder inom Göteborgs kommun.

Aktuella projekt för upphandling: Skra Bro, Hisingen Göteborg

Vill ni bygga åt oss i Skra Bro, Göteborg? Nu upphandlar vi entreprenör för 80-90 lägenheter i flerbostadshus. Vårt mål är att så många som möjligt ska ha råd att köpa sin egen bostad.

Skra Bro utgör en viktig del av ett rikt kulturlandskap i Björlanda på Hisingen, Göteborg. Området består av ett förhållandevis välbevarat odlingslandskap och bedöms som rikt på historiska lämningar och spår.

Hela området ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I och i nära anslutning till centrum lokaliseras en tätare bostadsbebyggelse med varierade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Totalt ska cirka 600 bostäder byggas.

Starttid är beräknad till oktober 2022. Sista anbudsdag är 6 juni, 2021. Vi välkomnar alla entreprenörer att vara med!

Du hittar upphandlingen här: 

Mer om planarbetet i Skra Bro finns på Göteborg Stads hemsida

Har du frågor om upphandlingen, kontakta vår upphandlare Alejandro Hernandez på alejandro.hernandez@egnahemsbolaget.se, 031-707 70 11