Jobba hos oss

Vill du hitta meningen med arbetslivet? På Egnahemsbolaget har vi lyxen att känna meningsfullhet i vårt jobb, varje dag.

Vi bygger bostadsrätter och småhus med fokus på stadsdelar som domineras av hyresrätter, eftersom vi vet att blandade upplåtelseformer är en viktig pusselbit för hela områdets utveckling. Vårt mål är att bygga så att fler har råd att äga sin egen bostad. Det bidrar till en mer hållbar utveckling och i förlängningen ett bättre samhälle.