Inköpsansvarig

Anette Johansson

Telefon: 031-707 70 05

Mobil:

Maila Anette

Upphandling och inköp

Vill du leverera till oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med entreprenörer som har samma inställning till byggkvalitet och kostnadseffektivitet som vi har. Vårt mål är att ligga på en årstakt av cirka 200 nya bostäder med bostadsrätt och äganderätt – fristående villor, radhus och lägenheter – inom Göteborgs kommun.

Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för var och vad vi bygger – och för vem. Därför bygger vi hållbara, prisvärda och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle i Göteborg. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen, som är en del av Göteborgs Stad.

Upphandlingar – Nyproduktion av bostäder och övrigt

Vill du leverera produkter och tjänster som inte är projektrelaterade, till exempel kontorsmaterial och liknande, upphandlas dessa av Upphandlingsbolaget inom Göteborgs Stad.

Projektrelaterade upphandlingar annonseras på www.upphandlingar.nu. Dessa avser nyproduktion av bostäder inom Göteborgs kommun.

 

Aktuella projekt för upphandling:

Saffransgatan, Gårdsten

Vid Saffransgatan i norra Gårdsten kommer vi att bygga totalt cirka 70 bostadsrätter. Bostäderna fördelar sig på ett lamellhus på 4 våningar samt cirka 31 stycken radhus. Husen byggs i ett område med mest hyresrätter och med dess arkitektur, storlek och gemensamma gröna gård ska de tillföra en modern och trevlig känsla i området.

Länk till förfrågningsunderlaget ”Nyproduktion av lägenheter, Saffrransgatan” >>

Anbudsförfrågan för lamellhuset med lägenheter: 18 juni – 29 oktober 2018

 • Antal bostäder: ca 30
 • Upplåtelseform: bostadsrätt
 • Typ av hus: lägenheter i ett lamellhus på 4 våningar
 • Fasad: Ej bestämt
 • Stomme: Ej bestämt
 • Entreprenadform: totalentreprenad
 • Entreprenad:
  Byggstart mark: juni 2019
  Byggstart lamellhus: augusti 2019
 • Skede: laga kraft vunnen

 

Merkuriusgatan, Bergsjön

Vid Tellusgatan och Merkuriusgatan i Bergsjön kommer vi att bygga cirka 60 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna fördelas på mindre flerbostadshus på 2-3 våningar. Husens arkitektur, storlek och gemensamma gröna gård ska tillföra en modern och trevlig känsla i ett befintligt kvarter.

Anbudsförfrågan: 18 september – 23 oktober 2018

Länk till förfrågningsunderlaget ”Nybyggnation av flerbostadshus, Merkuriusgatan” >>

 • Antal bostäder: ca 60
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt
 • BOA: cirka 4 030 kvm
 • Typ av hus: Lägenheter i ca sju mindre flerbostadshus på 2-3 våningar
 • Fasad: Ej bestämt
 • Stomme: Ej bestämt
 • Markförhållande: Berg
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: Start oktober 2018 (mark)
 • Skede: Laga kraft vunnen

 

Projekt som snart är aktuella för upphandling:

Ättehögsgatan, Munkebäck

Nära Munkebäckstorg vid Ättehögsgatan i Munkebäck kommer vi bygga cirka 60 bostadsrättslägenheter samt 15 lägenheter med bostadsrätter eller hyresrätt. Lägenheterna fördelas på tre lamellhus och ett punkthus. Husen byggs i ett etablerat bostadsområde och anpassas efter mark och hus omkring för att integreras på bästa sätt.

Anbudsförfrågan: november 2018

 • Antal bostäder: ca 60 + 15
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt + eventuellt hyresrätt
 • BTA: cirka 10 240 kvm. BOA cirka 5 780 kvm.
 • Typ av hus: Lägenheter i tre lamellhus på 4-5 våningar och ett punkthus på 8 våningar.
 • Fasad: Tegel eller puts
 • Stomme: Trä eller betong/mursten
 • Markförhållande: fd parkeringsplats och berg
 • Parkering: Garage för ca 70 platser
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: preliminär start oktober/november 2019.
 • Skede: Laga kraft vunnen

 

Litteraturgatan etapp 1, Hisnings Backa

Litteraturgatan i Hisings Backa håller på att omvandlas till en levande stadsgata – med totalt cirka 700 nya bostäder i trivsam kvartersbebyggelse och trygg gatumiljö. Husens arkitektur är varierad och brokig med olika färginslag. Egnahemsbolaget kommer bygga cirka 200 bostadsrättslägenheter i flera etapper och resterande blir hyresrätter som byggs av Framtidens Byggutveckling och kommer förvaltas av Poseidon.

Anbudsförfrågan: april-maj 2019

 • Antal bostäder: 50-65 i etapp 1 (kvarter nr 11).
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt
 • BTA: Totalt cirka 6 850 kvm.
 • Typ av hus: Lägenheter i två lamellhus på 3 respektive 5 våningar samt eventuellt en radhuslänga på max byggnadshöjd 10m.
 • Fasad: En del av lamellhus ska vara ”glasad”, resterande är puts eller tegel.
 • Stomme: Trä eller betong/murverk
 • Parkering: Garage under lamellhus mot Litteraturgatan
 • Markförhållande: Fd jordbruks- och gatumark. TK river gångtunnel och krigsbranddamm.
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: Beräknad byggstart schakt och grund vintern 2019/2020
 • Skede: Laga kraft vunnen
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×