Inköpsansvarig

Anette Johansson

Telefon: 031-707 70 05

Mobil:

Maila Anette

Upphandling och inköp

Vill du leverera till oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med entreprenörer som har samma inställning till byggkvalitet och kostnadseffektivitet som vi har. Vårt mål är att ligga på en årstakt av cirka 200 nya bostäder med bostadsrätt och äganderätt – fristående villor, radhus och lägenheter – inom Göteborgs kommun.

Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för var och vad vi bygger – och för vem. Därför bygger vi hållbara, prisvärda och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle i Göteborg. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen, som är en del av Göteborgs Stad.

Upphandlingar – Nyproduktion av bostäder och övrigt

Vill du leverera produkter och tjänster som inte är projektrelaterade, till exempel kontorsmaterial och liknande, upphandlas dessa av Upphandlingsbolaget inom Göteborgs Stad.

Projektrelaterade upphandlingar annonseras på www.upphandlingar.nu. Dessa avser nyproduktion av bostäder inom Göteborgs kommun.

 

Projekt som snart är aktuella för upphandling:

Hammarkulletorget

Anbudsförfrågan: December/Januari 2018/2019

 • Hammarkulletorget i Hammarkullen
 • Punkthus med ca 40 lägenheter
 • I stort sett färdigprojekterat
 • Totalentreprenad

Ättehögsgatan, Munkebäck

Nära Munkebäckstorg vid Ättehögsgatan i Munkebäck kommer vi bygga cirka 60 bostadsrättslägenheter samt 15 lägenheter med bostadsrätter eller hyresrätt. Lägenheterna fördelas på tre lamellhus och ett punkthus. Husen byggs i ett etablerat bostadsområde och anpassas efter mark och hus omkring för att integreras på bästa sätt.

Anbudsförfrågan: januari/februari 2019

 • Antal bostäder: ca 60 + 15
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt + eventuellt hyresrätt
 • BTA: cirka 10 240 kvm. BOA cirka 5 780 kvm.
 • Typ av hus: Lägenheter i tre lamellhus på 4-5 våningar och ett punkthus på 8 våningar.
 • Fasad: Tegel eller puts
 • Stomme: Trä eller betong/mursten
 • Markförhållande: fd parkeringsplats och berg
 • Parkering: Garage för ca 70 platser
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: preliminär start oktober/november 2019.
 • Skede: Laga kraft vunnen

 

Litteraturgatan etapp 1, Hisings Backa

Litteraturgatan i Hisings Backa håller på att omvandlas till en levande stadsgata – med totalt cirka 700 nya bostäder i trivsam kvartersbebyggelse och trygg gatumiljö. Husens arkitektur är varierad och brokig med olika färginslag. Egnahemsbolaget kommer bygga cirka 200 bostadsrättslägenheter i flera etapper och resterande blir hyresrätter som byggs av Framtidens Byggutveckling och kommer förvaltas av Poseidon.

Anbudsförfrågan: april-maj 2019

 • Antal bostäder: 50-65 i etapp 1 (kvarter nr 11).
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt
 • BTA: Totalt cirka 6 850 kvm.
 • Typ av hus: Lägenheter i två lamellhus på 3 respektive 5 våningar samt eventuellt en radhuslänga på max byggnadshöjd 10m.
 • Fasad: En del av lamellhus ska vara ”glasad”, resterande är puts eller tegel.
 • Stomme: Trä eller betong/murverk
 • Parkering: Garage under lamellhus mot Litteraturgatan
 • Markförhållande: Fd jordbruks- och gatumark. TK river gångtunnel och krigsbranddamm.
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: Beräknad byggstart schakt och grund vintern 2019/2020
 • Skede: Laga kraft vunnen

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×