Inköpsansvarig

Anette Johansson

Telefon: 031-707 70 05

Mobil:

Maila Anette

Inköp

Vill du leverera till oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med entreprenörer som har samma inställning till byggkvalitet och kostnadseffektivitet som vi har. Vårt mål är att ligga på en årstakt av cirka 200 nya bostäder med bostadsrätt och äganderätt – fristående villor, radhus och lägenheter – inom Göteborgs kommun.

Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för var och vad vi bygger – och för vem. Därför bygger vi hållbara, prisvärda och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle i Göteborg. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen, som är en del av Göteborgs Stad.

Upphandlingar – Nyproduktion av bostäder och övrigt

Vill du leverera produkter och tjänster som inte är projektrelaterade, till exempel kontorsmaterial och liknande, upphandlas dessa av Upphandlingsbolaget inom Göteborgs Stad.

Projektrelaterade upphandlingar annonseras på www.upphandlingar.nu. Dessa avser nyproduktion av bostäder inom Göteborgs kommun.

 

Events för dig som arbetar inom och med bygg- bostad- och finansbranschen:

Välkommen till vårt frukostsemiarium 23 maj kl 07:30-09:30

med Ashkan Fardost och Egnahemsbolaget – En frukost som ger dig nya insikter om digitaliseringen i bostadsbranschen

Vi bjuder in dig inom bostads- och finansbranschen den 23 maj kl 07.30 – 09:30 på en morgon med Ashkan Fardost, föreläsare inom innovation och digitalisering samt en kort presentation av vår projektportfölj. Du känner kanske igen Ashkan som framtidsspanare på SVT1, eller som nominerad till Årets Talare 2017. Ashkan kommer visa hur såväl bostads- som finansbranschen påverkas av digitaliseringen. Efter det presenterar vi vår fullmatade projektportfölj.

Läs mer här och anmäl dig här senast den 20 maj

 

Aktuella projekt för upphandling:

Norra Fjädermolnsgatan, Länsmansgården

Vid Norra Fjädermolnsgatan och Sommarvädersgatan i Länsmansgården kommer vi bygga cirka 120 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna fördelas på fyra lamellhus i olika storlekar på 5-7 våningar. Husen gränsar till grönområden och blir ett nytt inslag i ett redan etablerat område.

Anbudsförfrågan: mars – 17 maj 2018.

Länk till Förfrågningsunderlaget ”Nybyggnation av flerbostadshus, Norra Fjädermolnsgatan” >>

 • Antal bostäder: ca 120 (minst 110)
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt
 • BTA: cirka 13 000 kvm.
 • BOA: cirka 7 500 kvm.
 • Typ av hus: Lägenheter i fyra lamellhus på 5-7 våningar
 • Fasad: Tegel, puts eller målad betong
 • Stomme: Betong
 • Markförhållande: Berg till största delen
 • Entreprenadform: Totalentreprenad för hus med installationer. (Markentreprenaden är upphandlad och ansökan om marklov är inskickad).
 • Entreprenad: Start augusti/september 2018 (sprängning start sommar 2018).
 • Skede: Detaljplan har vunnit laga kraft.

Projektledare Egnahemsbolaget: Conny Hazell

 

Projekt som snart är aktuella för upphandling:

Merkuriusgatan, Bergsjön

Vid Tellusgatan och Merkuriusgatan i Bergsjön kommer vi att bygga cirka 60 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna fördelas på mindre flerbostadshus på 2-3 våningar. Husens arkitektur, storlek och gemensamma gröna gård ska tillföra en modern och trevlig känsla i ett befintligt kvarter.

Anbudsförfrågan: mitten av april – juni 2018

 • Antal bostäder: ca 60
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt
 • BOA: cirka 4 030 kvm
 • Typ av hus: Lägenheter i ca sju mindre flerbostadshus på 2-3 våningar
 • Fasad: Puts
 • Stomme: Betong
 • Markförhållande: Berg
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: Start oktober 2018 (mark)
 • Skede: Laga kraft vunnen

Projektledare Egnahemsbolaget: Fabian Sköldhamn

 

Selma stad, Hisings Backa

Selma Lagerlöfs Torg med omnejd håller på att omvandlas till en helt nytt område – Selma stad. Det blir nya bostäder och ett nytt centrumkvarter med stadsdelshus, mataffär, butiker och service. Det planeras för totalt cirka 1 000 bostäder och utav dessa kommer Egnahemsbolaget bygga cirka 100 bostadsrättslägenheter.

Anbudsförfrågan: mitten av april – juni 2018

 • Antal bostäder: ca 109
 • Upplåtelseform: bostadsrätt
 • Typ av hus: ca 58 lägenheter i ett punkthus på 10 våningar och ca 51 lägenheter i ett lamellhus på ca 2–4 våningar
 • Fasad:
  Punkthus: betongfasad med ett utanpåliggande balkongsystem som spänner runt huskroppen. Balkonger delas in med tegelpelare.
  Lamellhus: tegelfasad och en husvolym utförs i stående träpanel.
 • Markförhållande: slitig lera
 • Entreprenadform: totalentreprenad i samverkan, partnering
 • Entreprenad: start hösten 2018
 • Planerad byggstart: 2019/2020
 • Skede: laga kraft vunnen

Projektledare Egnahemsbolaget: Lennart Karlsson

 

Saffransgatan, Gårdsten

Vid Saffransgatan i norra Gårdsten kommer vi att bygga totalt cirka 70 bostadsrätter. Bostäderna fördelar sig på ett lamellhus på 5 våningar, samt cirka 31 stycken radhus och loftgångshus. Husen byggs i ett område med mest hyresrätter och med dess arkitektur, storlek och gemensamma gröna gård ska de tillföra en modern och trevlig känsla i området.

Anbudsförfrågan: augusti/september 2018

 • Antal bostäder: ca 70
 • Upplåtelseform: bostadsrätt
 • Typ av hus: cirka 31 Lägenheter i ett lamellhus på 5 våningar och 31 stycken rad- och loftgångshus på 2–3 plan
 • Fasad: Ej bestämt
 • Stomme: Ej bestämt
 • Entreprenadform: totalentreprenad
 • Entreprenad:
  Byggstart mark: juni 2019
  Byggstart lamellhus: augusti 2019
  Byggstart radhus: november/december 2019
 • Skede: laga kraft vunnen

Projektledare Egnahemsbolaget: Mikael Granbom

 

Ättehögsgatan, Munkebäck

Nära Munkebäckstorg vid Ättehögsgatan i Munkebäck kommer vi bygga cirka 60 bostadsrättslägenheter samt 15 lägenheter med bostadsrätter eller hyresrätt. Lägenheterna fördelas på tre lamellhus och ett punkthus. Husen byggs i ett etablerat bostadsområde och anpassas efter mark och hus omkring för att integreras på bästa sätt.

Anbudsförfrågan: Juni-september 2018

 • Antal bostäder: ca 60 + 15
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt + eventuellt hyresrätt
 • BTA: cirka 10 240 kvm. BOA cirka 5 780 kvm.
 • Typ av hus: Lägenheter i tre lamellhus på 4-5 våningar och ett punkthus på 8 våningar.
 • Fasad: Tegel eller puts
 • Stomme: Trä eller betong/mursten
 • Markförhållande: fd parkeringsplats och berg
 • Parkering: Garage för ca 70 platser
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: preliminär start oktober/november 2019.
 • Skede: Laga kraft vunnen

Projektledare Egnahemsbolaget: Conny Berggren

 

Litteraturgatan etapp 1, Hisnings Backa

Litteraturgatan i Hisings Backa håller på att omvandlas till en levande stadsgata – med totalt cirka 700 nya bostäder i trivsam kvartersbebyggelse och trygg gatumiljö. Husens arkitektur är varierad och brokig med olika färginslag. Egnahemsbolaget kommer bygga cirka 200 bostadsrättslägenheter i flera etapper och resterande blir hyresrätter som byggs av Framtidens Byggutveckling och kommer förvaltas av Poseidon.

Anbudsförfrågan: April-maj 2019

 • Antal bostäder: 50-65 i etapp 1 (kvarter nr 11).
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt
 • BTA: Totalt cirka 6 850 kvm.
 • Typ av hus: Lägenheter i två lamellhus på 3 respektive 5 våningar samt eventuellt en radhuslänga på max byggnadshöjd 10m.
 • Fasad: En del av lamellhus ska vara ”glasad”, resterande är puts eller tegel.
 • Stomme: Trä eller betong/murverk
 • Parkering: Garage under lamellhus mot Litteraturgatan
 • Markförhållande: Fd jordbruks- och gatumark. TK river gångtunnel och krigsbranddamm.
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: Beräknad byggstart schakt och grund vintern 2019/2020
 • Skede: Laga kraft vunnen

Projektledare Egnahemsbolaget: Conny Berggren

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×