Uppdraget

Bara Göteborg på kartan

Mycket har förändrats sedan vi byggde Göteborgs första större småhusområde i Bräcke för 80 år sedan. Husen står kvar som hem för nya generationer och vår uppgift är samma nu som då; att förverkliga egnahemsdrömmar för göteborgare i alla stadsdelar. Som göteborgarnas egen specialist på bostäder med äganderätt eller bostadsrätt bygger vi bara på hemmaplan och kan vårt Göteborg utan och innan.

Egnahemsbolaget ingår i kommunägda Framtidenkoncernen och spelar en aktiv roll i Göteborgs utveckling bland annat genom att delta i kommunens gemensamma byggprocess. Vi har ett särskilt ansvar för var, vad och för vem vi bygger. Ett exempel på detta är nybyggnation av äganderätter eller bostadsrätter i områden som domineras av ensidig upplåtelseform, t ex hyresrätter. På så sätt ger vi invånarna i dessa stadsdelar möjlighet att äga sin bostad, utan att behöva flytta från ett område de trivs i. I uppdraget ingår också att bostäderna ska vara energisnåla och av god kvalitet – de ska ge köparna god boendeekonomi på både kort och lång sikt.

Eftersom vi enbart är verksamma inom Göteborgs kommun kan vi koncentrera resurser och engagemang till att bli bäst på hemmaplan. Som att bygga hus och lägenheter i alla delar av stan och finnas nära kunderna när de gör en av livets största affärer.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×