Perioden för köpanmälan är slut

Nu går det inte längre att göra köpanmälan för bostäder Fjällbo park. Vi kontaktar alla som har gjort köpanmälan, i turordning efter köplats, och erbjuder ett bostadsköp. Först när vi har kontaktat alla som har gjort köpanmälan är förtursförsäljningen slut och eventuella osålda bostäder annonseras ut.

Gå till Fjällbo Parks projektsida