HISINGS BACKA – LITTERATURGATAN / MENY
Förminska menyn Förstora menyn

Säljare

Annica Öhagen

Telefon: 031-707 71 42

Mobil:

Maila Annica

Hisings Backa – Litteraturgatan

Nya bostadsrätter med stadsmässig arkitektur

En kort cykelresa från älven och drygt sex kilometer från Göteborgs city ligger Hisings Backa och Litteraturgatan. Här håller en levande stadsgata på att ta form – med trivsam kvartersbebyggelse i trygg gatumiljö längs ett långsträckt, gång- och cykelvänligt huvudstråk.

Bostadsrätter i kvartersbebyggelse

Som en fortsättning på moderniseringen av Selma stad, där ett torg med stort handel- och serviceutbud finns, ska området vid Litteraturgatan förtätas. Nya, moderna bostadshus ska på ett naturligt sätt smälta in med befintlig bebyggelse. Verksamheter av olika slag kommer tillsammans med grönskande planteringar göra stadsdelen levande och färgstark. Här planerar Egnahemsbolaget att bygga ca 220 bostadsrätter i storlekar mellan 1–4 rum och kök med balkong. Strukturen för området blir tydlig kvartersbebyggelse i trygg gatumiljö och med en blandning av slutna och öppna innergårdar.

220 bostadsrättslägenheter

Området Litteraturgatan ska förtätas med ca 220 bostadsrätter och ca 450 hyresrätter i totalt elva kvarter. Här planerar Egnahemsbolaget att bygga ca 220 bostadsrättslägenheter uppdelade på tre av kvarteren. Resterande bostäder blir hyresrätter som Poseidon kommer att förvalta och hyra ut. De ca 220 bostadsrätterna är lägenheter på 1-4 rum och kök med balkong.

Första kvarteret har planerad säljstart 2020 och inflyttning från 2022.

Kvartersbebyggelse

Strukturen för området blir tydlig kvartersbebyggelse i trygg gatumiljö där kollektivtrafik, fotgängare och cyklister får ta mycket plats. Kvarteren är uppdelade i olika byggnader som antingen har en sluten innegård eller en öppen som möter gatan. Olikheterna mellan byggnaderna bidrar till en upplevelserik och varierad gatubild. Entréerna vänds ut mot Litteraturgatan och tillsammans med den nya gatumiljön skapas förutsättningar för liv och rörelse i området.

Service och kommunikationer

Kring Litteraturgatan och Selma stad finns redan butiker, skolor, förskolor, tandläkare, bibliotek med mera. Denna infrastruktur kommer att byggas ut ytterligare i samband med utvecklingen av området.

Gör intresseanmälan nu och du får inbjudan till säljstart samt en köplats

Du registrerar din intresseanmälan genom att fylla i dina kontaktuppgifter i rutan för INTRESSEANMÄLAN som du ser här ovan.

Genom att registrera intresseanmälan får du en köplats till detta bostadsprojekt. Turordningen bestäms utifrån datum och klockslag för din registrering. Din köplats gäller vid säljstarten när du anmäler intresse för att boka en lägenhet och ger dig en större möjlighet att få just din drömlägenhet. Köplatsen gäller endast för det område som du registrerat intresseanmälan till.

När du gjort intresseanmälan kommer du fortlöpande att få information per e-mail om detta bostadsprojekt.

Läs mer om köpprocessen här >>

Projektstatus för Hisings Backa – Litteraturgatan:

Detaljplaneprocessen
FAKTA / Hisings Backa – Litteraturgatan
  • Antal bostäder 220 st
  • Hustyp Flerbostadshus, Lägenhet
  • Upplåtelseform Bostadsrätt
  • Inflyttning från preliminärt 2022
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×