Chef Mark och exploatering

Matz Torgeby

Telefon: 031-707 71 48

Mobil:

Maila Matz

Björkekärr – Smörslottsgatan

NYA BOSTADSRÄTTER I BJÖRKEKÄRR

I Björkekärr, vid Smörslottsgatan / Roberthöjdsgatan planeras nya bostäder samt förskola och skola. Här har Framtidenkoncernen fått i uppdrag att komplettera med omkring 250 bostäder i en del av området. Varav Egnahemsbolaget kommer att bygga ca 50 bostadsrätter och Bostadsbolaget ska erbjuda ca 170 hyreslägenheter.

BoStad2021 – En del av Jubileumssatsningen
Husen på Smörslottsgatan är ett av flertalet projekt i BoStad2021 som är en del av Jubileumssatsningen.

BoStad2021 är ett samverkansprojekt som ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till år 2021. Samarbetet omfattar byggaktörer i kommunal, privat och kooperativ regi, för ett antal av Göteborgs Stad utvalda projekt.

Intresseanmälan

Projektet befinner sig i ett tidigt skede och vi har därför inte öppnat möjligheten att göra intresseanmälan än.

Vill du bli informerad om när vi öppnar registreringen för intresseanmälan, så ska du lämna din e-post adress under rubriken ”Håll dig uppdaterad”, som finns på startsidan högst upp till höger >>

Projektstatus för Björkekärr – Smörslottsgatan:

Detaljplaneprocessen
FAKTA / Björkekärr – Smörslottsgatan
  • Antal bostäder 50 st
  • Hustyp Flerbostadshus, Lägenhet
  • Upplåtelseform Bostadsrätt
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×