Nöjd Kund Index

hur nöjda är våra kunder?

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet, kundservice och bostäderna vi bygger. En förutsättning i detta ständiga förbättringsarbete är att veta vad våra kunder tycker och därför följs varje bostadsförsäljning upp med en kundenkät, en NKI-mätning, som mäter Nöjd kund index.

Cirka två månader efter inflyttning får våra kunder ett antal frågor om hur de tycker det varit att köpa bostad av oss. Enkäten ingår i vår årliga NKI-mätning (Nöjd Kund Index) och utförs av Prognoscentret. Kundernas svar behandlas konfidentiellt och resultatet presenteras enbart i samlad form.

Svaren är mycket viktiga för oss, så vi sätter stort värde på att våra kunder avsätter några minuter till att svara. För varje svar skänker vi 50 kr till Göteborgs Stadsmission.

Läs om metoden för mätningen hos Prognoscentret >>

Läs om branschmätningen för projektbyggda bostäder hos Prognoscentret >>

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×