Chef Mark och exploatering

Matz Torgeby

Telefon: 031-707 71 48

Mobil:

Maila Matz

Mark & projektutveckling

Har du mark att sälja?

Projektutvecklingsavdelningen arbetar aktivt med att hitta ny mark för framtida bostäder med bostadsrätt eller äganderätt. Avdelningen arbetar också med detaljplanerna i våra projekt innan dessa går vidare till byggavdelningen.

Exploateringen anpassas efter varje projekts unika förutsättningar. En utgångspunkt i de flesta av våra projekt är att komplettera befintlig bebyggelse för att åstadkomma en blandning av upplåtelseformer och bostadstyper.

Vi söker mark

Vi letar ständigt efter ny mark lämpliga för bostadsbygge på både kort och lång sikt. Har du mark eller fastighet som du tror kan utvecklas för bostadsändamål, så tveka inte att kontakta oss.

Ring eller maila Matz Torgeby på 031-707 71 48, 0708-96 52 99 eller matz.torgeby@egnahemsbolaget.se.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×