Mark och projektutveckling

Har du mark att sälja?

Vi på Egnahemsbolaget arbetar aktivt med att hitta ny mark och projektutvecklingsmöjligheter för att bygga framtida Göteborg. Exploateringen anpassas efter varje projekts unika förutsättningar. En utgångspunkt i de flesta av våra projekt är att komplettera befintlig bebyggelse för att åstadkomma en blandning av upplåtelseformer och bostadstyper.

Vi söker mark

Vi är alltid intresserade av att hitta ny mark som kan hjälpa fler göteborgare att hitta hem. Vi söker tomter som är lämpliga för bostadsbygge både på kort och lång sikt. Vi är intresserade av alla stadsdelar i Göteborg men framförallt i mellanstaden och ytterstaden. Det vi kan erbjuda dig som är intresserad av att sälja mark är en trygg samarbetspartner som bygger både i bättre och sämre tider. Vi jobbar långsiktigt och har ett tydligt uppdrag från Göteborgs stad att förse göteborgarna med fler bostäder. Vi har ett stort kontaktnät inom staden och jobbar brett med flera olika förvaltningar, något som vi har nytta av när det gäller utveckling av nya områden.

Har du mark eller fastighet som du tror kan utvecklas för bostadsändamål, så tveka inte att kontakta oss.

Ring eller maila vår affärsutvecklare Reza Rezaei på 031-707 71 50 eller reza.rezaei@egnahemsbolaget.se.