Projektledare till byggprojekt

Gillar du samhällsutveckling för nybyggnation av bostäder?

Vi söker nu projektledare med olika erfarenhet, både dig som är mer senior i din yrkesroll och dig som är i början av din projektledarkarriär.

Personal Egnahemsbolaget

Vad jobbet handlar om:

  • Att driva nybyggnadsprojekt från detaljplanens samrådsskede till färdiga bostäder.
  • Att leda interna projektgrupper med säljare, bostadsrättsekonomer, marknad och andra som behövs för att det ska bli ett lyckat projekt.
  • Samarbeta med externt upphandlade entreprenörer och konsulter samt stadens förvaltningar och myndigheter.

Dessutom har du har gott stöd från dina projektledarkollegor som hjälps åt och ställer upp för varandra.

Vem vi tror att du är:

  • Utbildad högskole- eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, har lämplig yrkeshögskoleutbildning alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig.
  • Du är van och trivs med att självständigt driva projekt.
  • Du behöver också ha erfarenhet från ekonomistyrning och förståelse för ekonomiska konsekvenser i projekt.
  • Du har en god administrativ förmåga och är duktig på att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt.

För att trivas hos oss tror vi att du gillar att ta ansvar och förstår vikten av att alltid ha med dig helhetsperspektivet. Vi ser också att du har ett affärsmässigt och kundorienterat förhållningssätt.  Du löser problem på ett positivt och konstruktivt sätt. Struktur, engagemang, egen initiativförmåga, målmedvetenhet och tålamod är viktiga egenskaper som krävs för att axla rollen framgångsrikt.

Din förmåga att samordna olika parter blir många gånger avgörande för projektets framgång. Du är med andra ord en stjärna på att skapa goda relationer som gynnar affären.

Vad kan vi erbjuda dig?

Du får jobba på ett bolag som är unikt inom nyproduktion. På Egnahemsbolaget har vi lyxen att känna meningsfullhet i vårt jobb, varje dag. En av anledningarna är att vi tänker lite annorlunda när vi bygger bostäder. Vårt uppdrag är att verka för blandade boendeformer i Göteborg och eftersom vi bygger småhus och bostadsrätter, gör vi det mest i områden som domineras av hyresrätter.

Vårt långsiktiga mål är att bidra till att alla känner sig hemma i Göteborg. Att vi bygger i såväl upp- som nedgång i konjunkturen är också något som gör jobbet här extra meningsfullt. Vi har många spännande och stora projekt igång och fler på väg in i verksamheten, så vi står starkt rustade. Vi är dessutom delaktiga i den stora utmaning som hela byggbranschen står inför som innebär att vi drastiskt behöver minska vår klimatpåverkan.

Därför vågar vi säga att din framtida arbetsplats kommer att kännas både meningsfull och inspirerande. Du kommer att få ett stort förtroende att leda dina projekt och starkt stöd av ledning och kollegor.

Att jobba i Sveriges största bostadskoncern ger massor av kunskap och kontakter. Dessutom är vi ett gott gäng på drygt 40 personer, som trivs och har roligt tillsammans.

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess använder vi bakgrundskontroller för slutkandidater.

Ansökan

Vi rekryterar löpande, men senast den 1 september behöver vi ha din ansökan.

Ansök här

Kontakt

Har du några frågor kontakta gärna:
Byggchef – Maria Henriksson
031-707 70 00
maria.henriksson@egnahemsbolaget.se

Om arbetsplatsen

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB) startade 1933 som Småstugebyrån med uppdraget att göra småhus tillgängliga för en bredare allmänhet i Göteborg. Vi är en del av Framtidenkoncernen – en fastighetskoncern som ingår i Göteborgs Stad och är en av landets största fastighetsägare. Kontoret ligger i Hisings Backa och vi är ca 40 medarbetare.

På Egnahemsbolaget har vi lyxen att känna meningsfullhet i vårt jobb, varje dag. Vårt uppdrag är att bygga bostadsrätter och småhus som fler har råd att äga. Vårt långsiktiga mål är att minska bostadsbristen och bidra till ett mer hållbart Göteborg genom att bygga bostadsrätter och småhus främst i områden som domineras av hyresrätter. Sedan starten har vi byggt närmare 10 000 bostäder över i stort sett hela Göteborg. Våra kärnvärden; Omtänksam, ansvarstagande, möjliggörande och inspirerande, beskriver vår värdegrund och hur vi arbetar.