Upphandlingsansvarig

Anette Johansson

Telefon: 031-707 70 05

Mobil:

Maila Anette

Upphandling och inköp

Vill du leverera till oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med entreprenörer som har samma inställning till byggkvalitet och kostnadseffektivitet som vi har. Vårt mål är att ligga på en årstakt av cirka 200 nya bostäder med bostadsrätt och äganderätt – fristående villor, radhus och lägenheter – inom Göteborgs kommun.

Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för var och vad vi bygger – och för vem. Därför bygger vi hållbara, prisvärda och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle i Göteborg. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen, som är en del av Göteborgs Stad.

Upphandlingar – Nyproduktion av bostäder och övrigt

Vill du leverera produkter och tjänster som inte är projektrelaterade, till exempel kontorsmaterial och liknande, upphandlas dessa av Upphandlingsbolaget inom Göteborgs Stad.

Projektrelaterade upphandlingar annonseras på www.upphandlingar.nu. Dessa avser nyproduktion av bostäder inom Göteborgs kommun.

Aktuella projekt för upphandling:

Litteraturgatan etapp 1, Hisings Backa

Litteraturgatan i Hisings Backa håller på att omvandlas till en levande stadsgata – med totalt cirka 700 nya bostäder i trivsam kvartersbebyggelse och trygg gatumiljö. Husens arkitektur är varierad och brokig med olika färginslag. Egnahemsbolaget kommer bygga cirka 200 bostadsrättslägenheter i flera etapper och resterande blir hyresrätter som byggs av Framtidens Byggutveckling och kommer förvaltas av Poseidon. Nu annonserar vi den första etappen som är vårt första projekt längs med Litteraturgatan. Lämna ditt anbud här.

Info om projektet:

 • Totalentreprenad
 • Antal bostäder: 50-65 i etapp 1 (kvarter nr 11).
 • Upplåtelseform: Bostadsrätt
 • BTA: Totalt cirka 6 850 kvm.
 • Typ av hus: Lägenheter i två lamellhus på 3 respektive 5 våningar samt eventuellt en radhuslänga på max byggnadshöjd 10m.
 • Fasad: En del av lamellhus ska vara ”glasad”, resterande är puts eller tegel.
 • Stomme: Trä eller betong/murverk
 • Parkering: Garage under lamellhus mot Litteraturgatan
 • Markförhållande: Fd jordbruks- och gatumark. TK river gångtunnel och krigsbranddamm.
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Entreprenad: Beräknad byggstart schakt och grund vintern 2019/2020
 • Skede: Laga kraft vunnen


Projekt som snart är aktuella för upphandling:

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×