Energi och miljö

Bostäder med låg energiförbrukning

Redan 2001 byggde vi Sveriges första passivhus i Lindås Park – ett projekt som blev mycket uppmärksammat runt om i världen. Erfarenheterna omsattes i lågenergihus på Bottnevägen i Torslanda och Brf Dalgången vid Ramberget – Sveriges första MultiComforthus.

I dag kännetecknas alla våra bostäder av låg energiförbrukning. Husen är projekterade för en möjlig energiförbrukning på 55 kWh per kvadratmeter och år. De utmärks också av god inomhusmiljö, långsiktighet och hållbara material. Vi tillämpar riktlinjerna för SundaHus, som är ett system för hälso-och miljöbedömning av byggvaror vid ny- och ombyggnation.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×