Ängås

Tvåplanshus nära havet, badplatser och all service vid Frölunda Torg.
Husen är i rostrött och grått med långsidorna mot öster och väster för
att skapa goda ljusförhållanden.

Arkitekt: Erik Myhrberg
Antal hus: 24
Inflyttning: 2012-2013

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×