Trygghet och garantier

Hållbara, friska hem

I vårt långsiktiga kvalitets- och miljöarbete strävar vi efter att bygga hållbara och friska hem. Vi har fokus på kvalitetssäkrat byggande och gör egna tekniska kontroller av bygget under hela produktionstiden.

Hus med äganderätt

ditt husköp ingår en Färdigställandeförsäkring som Egnahemsbolaget tecknar. 

I samband med tillträdet slutbesiktigas ditt hus. Efter godkänd slutbesiktning lämnar Egnahemsbolaget två års garanti på huset. Efter två år görs en garantibesiktning. Egnahemsbolaget deltar vid båda besiktningarna och kostnaden för dessa ingår i huspriset.

Vid tillträdet får du beskrivningar och skötselråd för ditt hus.

Hus och lägenhet med bostadsrätt

I samband med tillträdet slutbesiktigas din bostad. Efter godkänd slutbesiktning lämnar Egnahemsbolaget två till fem års garanti på bostaden. Efter två år görs en garantibesiktning. Egnahemsbolaget deltar vid båda besiktningarna och kostnaden för dessa ingår i bostadspriset.

Lägenheter som eventuellt inte blivit sålda förvärvas av Egnahemsbolaget. Detta innebär att föreningen inte drabbas ekonomiskt av eventuellt osålda lägenheter.

Vid tillträdet får du beskrivningar och skötselråd för din bostad.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×