Ägandeformer

Bostadsrätt eller äganderätt

 

Vad är en bostadsrätt?

Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i en bostadsrättsförening. Föreningen äger bostäderna och annat som ingår i föreningens egendom. Du har nyttjanderätt till bostaden under obegränsad tid och den kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening vars verksamhet regleras av bland annat föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Medlemmarna är solidariskt ansvariga för föreningens kostnader och har därför ett gemensamt intresse av att ekonomin sköts på ett så bra sätt som möjligt. Föreningens medlemmar väljer en styrelse och håller föreningsstämma en gång per år. Där bestämmer man gemensamt över föreningens ekonomi och förvaltning.

Avgifter. Bostadsrättsföreningen står själv för alla sina kostnader och ju bättre man sköter föreningen tillsammans, desto bättre blir ekonomin. Den största kostnaden är oftast räntor på föreningens lån. Andra kostnader är t ex el, värme, vatten, underhåll och försäkringar. Intäkterna består av medlemmarnas årsavgifter, som fastställs av styrelsen. Årsavgiften ska täcka föreningens kostnader och räcka till framtida underhåll. Avgiften för varje lägenhet beräknas efter lägenhetens andelstal och betalas månadsvis i förskott.

Priset för bostadsrätten består av insatsen och eventuell upplåtelseavgift.

 

Att bo i bostadsrätt

Hur går det till att starta en bostadsrättsförening och hur tryggt är det att köpa bostad i en nybildad sådan? Annelie Engström är Egnahemsbolagets expert på detta område och hennes uppgift är att lämna över en väl fungerande förening till de boende. Alla Egnahemsbolagets lägenheter, samt i vissa fall även småhus, säljs som bostadsrätter. Det innebär att du som köpare blir medlem i en bostadsrättsförening, som äger husen och marken där bostäderna finns. Föreningen bildas innan byggstart och vid inflyttningen tar den över bostäderna från Egnahemsbolaget.

bostadsrattsspecialist_072

Bevakar medlemmarnas intressen

– Ett till två år innan inflyttning bildas bostadsrättsföreningen, säger Annelie. Den ska tillvarata medlemmarnas intressen under byggtiden och i styrelsen finns därför fristående styrelseproffs. På så sätt undviker vi att hamna i jävsituationer, utan det finns en klar skiljelinje mellan bostadsrättsföreningen och Egnahemsbolaget.

Efter inflyttning sitter den kvar som interimsstyrelse i ungefär ett halvår innan medlemmarna tar över. Under denna tid utbildas medlemmarna i styrelsearbete och hur det går till att leda en bostadsrättsförening. Annelie har tidigare arbetat 15 år med förvaltning av bostadsrätter och har lång praktisk erfarenhet av detta.

– Vi är noga med att informera om medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, fortsätter Annelie. Det är inte som att bo i en hyresrätt, där man har en hyresvärd som ansvarar för det mesta eller att bo i villa där man själv tar beslut kring sitt boende. Att bo i bostadsrätt innebär att man gemensamt med alla medlemmar i föreningen ansvarar för ekonomi, skötsel och underhåll. I föreningen är det majoriteten som bestämmer. Medlemmen svarar själv för underhållet i sin egen bostad.

Alla avtal klara

Interimsstyrelsen ser till att föreningen har de avtal som behövs det första året efter inflyttning. Det handlar om felanmälan, jour, vatten, värme, städning, ekonomisk förvaltning och allt annat som behövs för ett bra fungerande boende. Den finns även med som ett stöd för den nya styrelsen en tid.

Medlemsinflytande

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening, vars verksamhet regleras av bland annat föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Föreningens medlemmar väljer en styrelse och håller föreningsstämma en gång per år. Där bestämmer man gemensamt över föreningens ekonomi och förvaltning.

– Som medlem påverkar man sitt boende genom att lämna in förslag och rösta om dem på stämman. Ju bättre man sköter föreningen tillsammans, desto bättre blir ekonomin. Vårt grundläggande arbete med att ge den en bra start är därför viktigt. Vi vill ju inte lämna ifrån oss något som inte fungerar, slutar Annelie.

 

Äganderätt

Eget ägande. Att äga sitt hus innebär att du får lagfart på fastigheten och kan sälja den fritt. Du bestämmer själv över fastigheten och har också eget ansvar för den.

Samfällighet. I grupphusområden är det vanligt att husen ingår i en samfällighetsförening. Det innebär att du och dina grannar gemensamt ansvarar för till exempel skötsel av områdets lokala  gator, snöröjning, parkeringsplatser, sophus, VA-ledningar, lekplats och naturmark samt el till sophus, gatlyktor med mera.

Lagfartskostnaden är 1,5 % av fastighetens värde vid datum för kontraktsskrivning. Lagfartskostnaden tas ut av Inskrivningsmyndigheten, som efter tillträdet registrerar dig som lagfaren ägare till fastigheten. Ansökan brukar göras av köparens bank.

Pantbrevskostnaden är 2 % av det du lånar av banken. Kostnaden tas ut av banken där du placerar lånen.

Kommunal fastighetsavgift. Enligt nuvarande regler är ett nyproducerat hus befriat från kommunal fastighetsavgift under de 15 första åren efter färdigställandeåret. Under färdigställandeåret (värdeåret) kan de förekomma statlig fastighetsskatt. Läs mer på www.skatteverket.se.

Finansiering. Egnahemsbolaget kan förmedla en bankkontakt, men du kan själv välja vilken bank du vill anlita för finansieringen.

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×