HISINGS BACKA – LITTERATURGATAN / MENY
Förminska menyn Förstora menyn
PERSONUPPGIFTSLAGEN

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL)
Egnahemsbolaget kommer att använda dina ifyllda personuppgifter för att kunna kontakta dig angående det intresse du visat för våra bostäder. Har du anmält intresse för ett specifikt objekt som är ute till försäljning kommer vår säljare att kontakta dig.

Har du anmält intresse för något av våra kommande områden eller mer generellt intresse för framtida bostäder kommer du att få vårt nyhetsbrev samt information när försäljningsstart närmar sig för den typ av bostad du är intresserad av.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser. De kommer dock inte att lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Skicka en begäran till hemsidespost@egnahemsbolaget.se eller Göteborgs Egnahems AB, Box 4034, 422 04 Hisings Backa.

Säljare

Annica Öhagen

Telefon: 031-707 71 42

Mobil:

Maila Annica

Hisings Backa – Litteraturgatan

Nya bostadsrätter vid Litteraturgatan

En kort cykelresa från älven och drygt sex kilometer från Göteborgs city ligger Hisings backa och Litteraturgatan. Här håller en levande stadsgata på att ta form – med trivsam kvartersbebyggelse i trygg gatumiljö längs ett långsträckt, gång- och cykelvänligt huvudstråk. Litteraturgatan blir områdets huvudstråk, här kommer du att hitta verksamheter i gatumiljö som bidrar med liv och rörelse till en grön stadsdel, där planteringar, träd och växter har en naturlig plats. Husen väster om Litteraturgatan byggs i varierad och brokig kvartersbebyggelse och bjuder in till trivsamma innergårdar med plats för umgänge.

Här planerar Egnahemsbolaget ca 200 bostadsrätter i flerbostadshus, lägenheterna kommer att vara allt från 1-4 rum och kök och ha balkong. Resterande bostäder blir hyresrätter som Poseidon bygger.

Planerad säljstart 2019 och inflyttning från 2021.

Området förtätas

Området längs Litteraturgatan i Backa Röd på Hisingen kommer att förtätas med ca 200 bostadsrätter och ca 450 hyresrätter. De nya bostäderna ska på ett naturligt sätt smälta in med de befintliga. Det blir en fortsättning på moderniseringen av Selma Lagerlöfs torg, där ett stort handel- och serviceutbud finns.

Kvartersbebyggelse

Strukturen för området blir tydlig kvartersbebyggelse i trygg gatumiljö där kollektivtrafik, fotgängare och cyklister får ta mycket plats. Kvarteren är uppdelade i olika byggnader som antingen har en sluten innegård eller en öppen som möter gatan. Olikheterna mellan byggnaderna bidrar till en upplevelserik och varierad gatubild. Entréerna vänds ut mot Litteraturgatan och tillsammans med service och verksamheter i bottenvåningarna, skapas förutsättningar för liv och rörelse i området.

Service och kommunikationer

Kring Litteraturgatan och Selma stad finns redan butiker, skolor, förskolor, tandläkare, bibliotek med mera. Denna infrastruktur kommer att byggas ut ytterligare i samband med utvecklingen av området.

Gör intresseanmälan nu och du får inbjudan till säljstart samt en köplats

Du registrerar din intresseanmälan genom att fylla i dina kontaktuppgifter i rutan för INTRESSEANMÄLAN som du ser här ovan.

Genom att registrera intresseanmälan får du en köplats till detta bostadsprojekt. Turordningen bestäms utifrån datum och klockslag för din registrering. Din köplats gäller vid säljstarten när du anmäler intresse för att boka en lägenhet och ger dig en större möjlighet att få just din drömlägenhet. Köplatsen gäller endast för det område som du registrerat intresseanmälan till.

När du gjort intresseanmälan kommer du fortlöpande att få information per e-mail om detta bostadsprojekt.

Läs mer om köpprocessen här >>

Projektstatus för Hisings Backa – Litteraturgatan:

Detaljplaneprocessen
FAKTA / Hisings Backa – Litteraturgatan
  • Antal bostäder 200 st
  • Hustyp Flerbostadshus
  • Upplåtelseform Bostadsrätt
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×