HISINGS BACKA – LITTERATURGATAN / MENY
Förminska menyn Förstora menyn

Säljare

Annica Öhagen

Telefon: 031-707 71 42

Mobil:

Maila Annica

Hisings Backa – Litteraturgatan

Nya bostadsrätter med stadsmässig arkitektur

En kort cykelresa från älven och drygt sex kilometer från Göteborgs city ligger Hisings Backa och Litteraturgatan. Här håller en levande stadsgata på att ta form – med trivsam kvartersbebyggelse i trygg gatumiljö längs ett långsträckt, gång- och cykelvänligt huvudstråk. Själva Litteraturgatan blir områdets huvudstråk. Här kommer du att hitta verksamheter i gatumiljö som bidrar med liv och rörelse till en grön stadsdel, där planteringar, träd och växter har en naturlig plats. De nya husen väster om Litteraturgatan byggs i varierad och brokig kvartersbebyggelse och bjuder in till trivsamma innergårdar med plats för umgänge.

220 bostadsrättslägenheter

Området Litteraturgatan ska förtätas med ca 220 bostadsrätter och ca 450 hyresrätter i totalt elva kvarter. De nya bostäderna ska på ett naturligt sätt smälta in med de befintliga. Det blir en fortsättning på moderniseringen av Selma stad, där ett torg med stort handel- och serviceutbud finns.

Här planerar Egnahemsbolaget att bygga ca 220 bostadsrättslägenheter uppdelade på fyra av kvarteren. Resterande bostäder blir hyresrätter som Poseidon kommer att förvalta och hyra ut.

De ca 220 bostadsrätterna är lägenheter på 1-4 rum och kök med balkong.

Planerad säljstart 2019/2020 och inflyttning från 2021 för första kvarteret som vi kommer att bygga.

Kvartersbebyggelse

Strukturen för området blir tydlig kvartersbebyggelse i trygg gatumiljö där kollektivtrafik, fotgängare och cyklister får ta mycket plats. Kvarteren är uppdelade i olika byggnader som antingen har en sluten innegård eller en öppen som möter gatan. Olikheterna mellan byggnaderna bidrar till en upplevelserik och varierad gatubild. Entréerna vänds ut mot Litteraturgatan och tillsammans med den nya gatumiljön skapas förutsättningar för liv och rörelse i området.

Service och kommunikationer

Kring Litteraturgatan och Selma stad finns redan butiker, skolor, förskolor, tandläkare, bibliotek med mera. Denna infrastruktur kommer att byggas ut ytterligare i samband med utvecklingen av området.

Gör intresseanmälan nu och du får inbjudan till säljstart samt en köplats

Du registrerar din intresseanmälan genom att fylla i dina kontaktuppgifter i rutan för INTRESSEANMÄLAN som du ser här ovan.

Genom att registrera intresseanmälan får du en köplats till detta bostadsprojekt. Turordningen bestäms utifrån datum och klockslag för din registrering. Din köplats gäller vid säljstarten när du anmäler intresse för att boka en lägenhet och ger dig en större möjlighet att få just din drömlägenhet. Köplatsen gäller endast för det område som du registrerat intresseanmälan till.

När du gjort intresseanmälan kommer du fortlöpande att få information per e-mail om detta bostadsprojekt.

Läs mer om köpprocessen här >>

Projektstatus för Hisings Backa – Litteraturgatan:

Detaljplaneprocessen
FAKTA / Hisings Backa – Litteraturgatan
  • Antal bostäder 200 st
  • Hustyp Flerbostadshus
  • Upplåtelseform Bostadsrätt
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×