HISINGEN – FRIHAMNEN / MENY
Förminska menyn Förstora menyn
PERSONUPPGIFTSLAGEN

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL)
Egnahemsbolaget kommer att använda dina ifyllda personuppgifter för att kunna kontakta dig angående det intresse du visat för våra bostäder. Har du anmält intresse för ett specifikt objekt som är ute till försäljning kommer vår säljare att kontakta dig.

Har du anmält intresse för något av våra kommande områden eller mer generellt intresse för framtida bostäder kommer du att få vårt nyhetsbrev samt information när försäljningsstart närmar sig för den typ av bostad du är intresserad av.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser. De kommer dock inte att lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Skicka en begäran till hemsidespost@egnahemsbolaget.se eller Göteborgs Egnahems AB, Box 4034, 422 04 Hisings Backa.

Säljare

Annica Öhagen

Telefon: 031-707 71 42

Mobil:

Maila Annica

Hisingen – Frihamnen

En helt ny stadsdel på vattnet, mitt i centrum

I Frihamnen bor du mitt emellan Hisingen och fastlandet – i en helt ny stadsdel, som växer fram i Göta Älv. Här planerar vi cirka 200 nya bostadsrätter med säljstart 2020 och inflyttning från 2022.

Gör intresseanmälan nu och du får inbjudan till säljstart samt en köplats

Du registrerar din intresseanmälan genom att fylla i dina kontaktuppgifter i rutan för INTRESSEANMÄLAN som du ser här ovan.

Genom att registrera intresseanmälan får du en köplats till detta bostadsprojekt. Turordningen bestäms utifrån datum och klockslag för din registrering. Din köplats gäller vid säljstarten när du anmäler intresse för att boka en lägenhet och ger dig en större möjlighet att få just din drömlägenhet. Köplatsen gäller endast för det område som du registrerat intresseanmälan till.

När du gjort intresseanmälan kommer du fortlöpande att få information per e-mail om detta bostadsprojekt.

Läs mer om köpprocessen här >>

Parker och vatten

Frihamnen blir en tät blandstad i Göteborgs centrum med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur, restauranger och caféer. Här ska finnas småbåtshamn och en ny stadspark med badplats; Jubileumsparken. Utöver denna föreslås ett antal bostadsnära parker för att öka närheten till grönska för dem som bor och arbetar i här.

Byggs i etapper

Området kommer att bebyggas i etapper och i den första etappen kring den mellersta hamnbassängen planerar vi cirka 200 bostadsrätter.

Bild: Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad 

Projektstatus för Hisingen – Frihamnen:

Detaljplaneprocessen
FAKTA / Hisingen – Frihamnen
  • Antal bostäder 200 st
  • Hustyp Flerbostadshus
  • Upplåtelseform Bostadsrätt
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×